Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Testvérek! - lelkipásztori levél

1./ „A Nagyböjt úgy jelenik meg, mint egy út,mint amelyre Isten szólította Ábrahámot: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked.” (Ter 12,1) És Ábrahám útnak indult habozás nélkül, s nem volt semmi egyéb segítsége, mint az isteni ígéret. Nos a nagyböjt ilyen utat jelent számunkra is. Arra szólít minket, hogy eltökélten nézzünk szembe vele és bízzuk magunkat Isten terveire, melyeket számunkra előírt.... Az a föld, mely felé haladunk, a keresztények új élete. Ez böjti élet, melyet csak Isten „hatalmával” és „kegyelmével” valósíthatunk meg... Tehát hívő férfiakká és nőkké kell válnunk, mint amilyen Ábrahám volt; vagyis olyan emberekké, akik nem annyira önmagukra számítanak, hanem Isten szavára, kegyelmére és erejére. - Az Úr Jézus, amíg a földön élt, személyesen mutatta meg ezt az utat tanítványainak. Ő továbbra is ezen az úton jár Egyházával. A nagyböjt olyan időszak, melyben Krisztus különösen erősen jelen van az Egyház életében. Így hát meg kell próbálnunk közelebb kerülni Krisztushoz különlegesebb módon is ezen időben.” (Szent II. János Pál pápa)

 

2./ Jézussal a következő nagyböjti programokban találkozhatunk:
-       Keresztút. Minden pénteken 17.30-kor a templomban.  Gyerekeknek március 20, péntek. Családoknak március 21-én, szombaton a kiscelli kálváriánál lesz közös keresztút (Óbuda, Doberdó út). Indulás autókkal reggel 10 órakor a templom elől.
-       Triduum – lelkigyakorlatos beszédek. Március 12-13-14 (csütörtök-péntek-szombat) este a 6 órai szentmise keretében, dr. Pákozdi István egyetemi lelkész tartja.
-       24 óra az Úrért. Ferenc pápa kezdeményezése. Március 13. péntek esti misével kezdődik és 14-én, a szombat esti misével fejezzük be a 24 órás imádságot az Oltáriszentség előtt. Fiataloknak 13-án, péntek este 8-9 óra között (hittanóra helyett);  az éjszakai órákban  a külön feliratkozóknak lesz nyitva a templom. A 24 órás imádság alatt lehet szentgyónást  végezni:  13-án pénteken 23 óráig, 14-én szombaton délelőtt 10-12 és délután 14-16 között.
-       Templomtakarítás. Március 28. szombat, reggel 8-tól kb. délig. Gyerekek és fiatalok is jöhetnek.
 
Gyerekek! Fiatalok!
-       aki részt vesz a március 20-i és/vagy a március 21-i keresztúton
-       aki részt vesz a március 13-i péntek esti (8-9 óra között) közös templomi imádságon
-       aki részt vesz a március 28-i szombati templomtakarításban (pl. portörlés)
-       aki elvégzi a húsvéti szentgyónását (pl. március 13-14.-én a fent jelzett időpontok alatt)
az felírhatja nevét egy fából készült feszületre, amit a március 29-i virágvasárnapi barkaszentelési körmeneten (9 órakor) fogunk bevinni a templomba, és húsvéti időben végig ott lesz kiállítva. 
Így járjuk nagyböjtben a keresztények új életútját!
 
Egyéb közlemények:
-       Minden hónap első vasárnapján a 9 órai szentmise után Opus Dei-s egyetemista lányok foglalkozást tartanak a hittanteremben általános iskolás diákoknak (az Opus Dei lelkiségi mozgalom Szent Josemarica Escrivá alapítása).
-       Szászi Kati néni, hitoktató vezetésével minden hónap 4. vasárnapján a 9 órai szentmise után általános iskolások számára főzőcske-tanfolyam van a plébánia konyhájában.
-       Május 1-jén hagyományos közös családi kirándulás lesz a Széchenyi-hegyre (oda fogassal, vissza gyalog az Úti Madonna kápolna érintésével). Indulás 9 órakor a templomtól.
-       Május 9-én a hagyományos Élő Rózsafüzér-zarándoklat Budapest körül. Farkasrétről szombaton reggel ½ 8-kor két irányba lehet indulni: Máriaremete vagy Nagytétény felé.
-       Május 31, vasárnap 9 órakor elsőáldozás Farkasréten.
-       Adakozás kárpátaljai családoknak: egy 18 éve kárpátalján élő – és Majnek Antal munkácsi püspök mellett segédkező – hívő útján pénzadományokat lehet eljuttatni. Az adományokat március 8-án, misék végén a templom előcsarnokában Tarnai Krisztinának lehet leadni.
 
Budapest-Farkasrét, 2015. március 1.               
                                                                            Verőcei Gábor

                                                                                plébános