Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

Közeledik templomunk búcsúnapja, Mindenszentek főünnepe, mely most már a Püspöki Kar rendelkezése folytán parancsolt ünnep, azaz szentmisehallgatás kötelező. E változás és egyéb más körülmények miatt néhány változtatás lesz templomunkban.

 
1./ Ismét lesz déli 12 órakor szentmise, így a szokásos vasárnapi miserend szerint tehetünk eleget szentmisehallgatási kötelezettségünknek.
 
2./ Mivel november 1. templomunk egyik (egész napos), szentségimádási napja amikor az egész főegyházmegye nevében végzünk szentségimádást. A déli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig – 13 órától 18 óráig – lesz kitéve az Oltáriszentség. Annak érdekében, hogy minden fél órában legyen imádkozó a templomban, a sekrestyében lehet feliratkozni a vállalt 30 percre.
 
3./ Részben a fentiekre való tekintettel is - de más szempontok miatt is - ezentúl november 1-én nem lesz déli agapé, szeretetvendégség a plébánián. (Más szempontok egyike: a főzés és étkeztetés,  valamint a rendcsinálás miatt az ünnep lelki tartalma – leginkább a szentségimádás - igencsak háttérbe  szorult.)  Az espereskerület hívei és papsága részvételével este 18 órakor lesz ünnepi szentmise. (Viszont kisebb plébániai közösségek – pl. ifjúság, nyugdíjasok, hittanosok szülei – számára az év során többször van agapé, amint azt mindig hirdetjük is.)
 
4./ Mindenszentek ünnepe idén szombatra esik. Fontos tudni, hogy a szombat esti szentmise nem elővételezett vasárnapi szentmise, azaz szombat este nem lehet eleget tenni a vasárnapi szentmisehallgatási kötelezettségnek. Vasárnap ne mulasszunk szentmisét!
 
5./ Mindenszentek és Halottak napján teljes búcsút lehet nyerni a szokott feltételekkel: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára (Miatyánk, Hiszekegy). Szentgyónási lehetőség lesz október 30-án, csütörtökön az esti szokásos szentségimádás alatt (18.30 – 19,30 között).
 
6./ Templomunk főünnepe alkalmából ismét gyarapodunk. Az állványon lévő Szentírás fölött elhelyezzük Meszlényi Zoltán vértanú püspök  ereklyéjét. A konzol Madarassy István ötvösművész műve. A templomkertben  pedig Szent István király szobra nyer elhelyezést, melyet november 1-jén a 9 órai szentmise után áldok meg. Ezt a szobrot is Manhertz István díszítő szobrász készítette, akárcsak az előző években felállított Szűzanya- és Árpád-házi Szent Erzsébet-szobrot.
 
Eme hosszúra nyúló hirdetések után megragadom az alkalmat, hogy Prohászka Ottokár püspök  szentírástól ihletett gondolataival buzdítsak a szentségimádásokon való részvételre.
 
Térden állva nézni Krisztust, nézni és csodálni s elragadtatással függni Rajta! Nézem, hogy mi a magassága, mélysége és végtelensége lelkének, és elmerülök benne. Érzem, hogy Ő is néz engem. Aztán leülök Annak árnyékában, kit lelkem kíván: itt az árnyéka a fehér ostya; ha csak árnyéka esik rám, meggyógyulok. Tehát csak nézni a hit szemeivel, a hit intuicióval... ez a tekintet kihúzza a lelkemet.
Szeretettel közeledem; szeretetem vele szemben örömmé lesz, mert Ő itt van és szeret engem, kincsem és édes nekem. Élvezem és megnyugszom Benne, Nagysága először elnyom, de szeretete észre térít és átkarolva mondom: Üdvözlégy! Leborulok Előtted, mint Ábrahám, mint Judit, mint Szalome... Ah, Uram, nem vagyok próféta, hanem csak gyarló szívű szolgád. De azért a tilinkót nem veted meg. Szívemben visszhangzik a Glória... A szeretet kemencéjében vagyok és a három ifjúval énekelek. Érzem hogy szeretsz, Uram! Megpihenek, megnyugszom kebleden, egyesülök Veled a szeretetben. Elfelejtem szívem változandóságát és élvezem a Te változhatatlan, örök szeretetedet. Ó szívem, hát elszakadhatnám valaha Jézustól?... (Prohászka-imakönyv, 208)

 

Farkasrét, 2014. október 17-én

Verőcei Gábor

plébános