Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

Korunkban, amikor oly sok család szétesik, felüdítő hírnek számít azt hallani egy-egy házastársról, hogy „családjáért él” - „családjáért élt”. Múlt időben haláleset bejelentésénél fogalmaznak és ez a legnagyobb elismerések egyikének számít. Szeretettel és kegyelettel emlékezünk azokra a tettekre, melyeket családjukért végeztek. De: egy kereszténynek nem csak vér szerinti családja van, hanem krisztusi családja is van. Mit teszünk egyházunkért, mit teszünk szűkebb egyházi közösségünkért, a plébániáért? - Hadd említsek néhány példát, illetve lehetőséget a közösségi vallásosság területéről.

 
1./ Galgóczy Erzsébet új síremlékének megáldása: 2015. január 19, hétfő, délután 3 órakor.
A farkasréti temető VK 6-os parcellájában található sírját sokan keresik fel, erről tanúskodik a sok mécses és virág. Pedig már 53 éve meghalt, rokona nincs! A temetői nyilvántartásban (!) ez a bejegyzés olvasható: „szentéletű Galgóczy Erzsébet”. 1919-ben a14 éves Erzsébet a szolnoki vártemplomból élete kockáztatásával hoztak ki az Oltáriszentséget, miközben a román tüzérség lőtte a templomot. Senki nem kérte erre a hőstettre, magától tette. Egy év múlva megbetegedett, és 42 éven át, 1962-ben Máriaremetén bekövetkezett haláláig fekvő beteg volt. Közben (1929-ben) megkapta Krisztus sebhelyeit, a stigmákat; homlokán a töviskoszorú sebeit. Életét már fiatalon engesztelésül ajánlotta fel magyar hazánk bűneiért. Galgóczy Erzsébet ezt tette egyházáért.       
     Egy nagy beteg felvidéki asszony adományából most új síremlék készült, melyet Snell György  segédpüspök úr fog megáldani. - Kérjük Galgóczy Erzsébet közbenjárását hazánkért, családunkért!
 
2./ Ökumenikus imatalálkozó templomunkban: 2015. január 24. szombat, este ½ 7 órakor.
Zaklatott, nyugtalan világunkban kell lennie egy olyan helynek, ahol béke, öröm, gyengédség és befogadás található. Ilyen hely lehet a családi otthon, de ilyen helynek kell lennie a templomnak is. A fenti időpontban minket, katolikusokat is hív a farkasréti templom harangja, hogy fogadjuk be a hozzánk jövő más felekezetű testvéreket. A  mi részvételünkön is múlik a keresztények közötti összhang. Katolikus családok gyermekei közül többen járnak protestáns fenntartású iskolákba, katolikus iskolákba is járnak protestáns vallású gyerekek. Iskolai szinten megtörtént a befogadás. Jöjjünk el erre az imatalálkozóra, így fejezzük ki megbecsülésünket és szeretetünket a más felekezeten lévő keresztények iránt. - Imádkozzunk együtt hazánkért, családjainkért!
 
3./ Házaspárok útjának megáldása templomunkban: 2015. febr. 14, szombat, este ½ 7 órakor.
A Valentin-nap keresztény ünneplése céljából immár kilencedik alkalommal rendezik meg hazánkban a „Házasság hete” programjait. Az  Angliából eredő ökumenikus kezdeményezés a házasság fontosságára akarja felhívni a figyelmet. Családjaink közül többen ismerik már az óbudavári (Balaton-felvidék) Schönstatt Családmozgalom parkjában elhelyezett „Házaspárok útja” képsorozatot, mely a házasság eseményeit – megismerkedéstől a sírig – 16 állomásban foglalja össze. A Házasság hete alkalmából templomunk előcsarnokában ezen a szombat estén szentmise keretében megáldjuk az Ozsvári Imri által festett képsorozatot, majd szentmise után agapéval várjuk a házaspárokat.
     Bárcsak ez az elmélkedésre, imádságra segítő „Házaspárok útja” hozzásegítené fiataljainkat és házastársainkat a házasságnak – mint Isten ajándékának – megbecsülésére és szebbé tételére.
 
4./ Nagyböjti triduum dr. Pákozdi István atyával: 2015. márc. 12-13-14. (Cs-P-Szo), este 6 óra.
A lelkigyakorlatos szentbeszédek, és a szentgyónás szentségéhez járulás arra hivatottak, hogy lelkünket megtisztítsák. A bűn ugyanis lelki elvakulást okoz. Csak a tiszta lelkű ember tudja meglátni a másik emberben Jézus Krisztust. Korunkban felértékelődött a wellness-hétvége, melynek célja, hogy „érezd jól magad”. A wellness (wellbeding és fitness szavak összegyúrásából) célja általános jóérzéssel párosuló testi-lelki harmónia elérése. Ezt pihenéssel, étkezéssel, testmozgással (fitnesz) kívánják elérni. - Tegyük ezt a három estét lelki wellness-programmá!
 
Az említett négy közösségi program arra teremt lehetőséget, hogy tegyünk valamit a családunkért és egyházunkért. Boldog VI. Pál pápa mondta: „ Nem létezik néma keresztény, nem létezik meddő keresztény. Nem létezik magának élő keresztény; a közösségért kell éljen, a titokzatos testért, amelyet Egyháznak hívnak.” (Beszéd a Neokatekumenális Út tagjaihoz, 1977. január 12.)
 
Farkasrét, 2015. január 17.                                                    
Verőcei Gábor plébános