Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

1./ A zálog szónak sokféle jelentését ismerjük. Például: a házastársak szeretetének megpecsételője, záloga a gyermek; ingatlan vásárlásánál foglalót adunk (a zálog egyik szinonimája a foglaló); zálogosdit játszó gyerekek valamilyen tárgyat adnak zálogba, ha hibát vétenek, stb. Szent Pál apostol leveleiben találkozunk azzal a gondolattal, hogy Jézus megígérte nekünk az üdvösséget, s annak biztosítékául, foglalójául, zálogául a Szentlelket adta. „Pecsétjével megjelölt minket és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2 Kor 1,22) „Ő /a Szentlélek/ a foglaló örökségünkre, arra, hogy teljesen megváltva az övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.” (Ef 1,14)

     Szent Ágoston püspök (354-430) 231. húsvéti beszédében azt mondta, hogy „Jézus meghívott téged nagyszerű asztalához, az ég asztalához, az angyalok asztalához, amelyen ő maga a kenyér. Alászállt tehát, és rossz dolgokat talált a te kunyhódban, de nem háborította fel asztalod állapota, hanem neked ígérte a sajátját... Megígérte nekünk saját életét, de még ennél is hihetetlenebb, amit már véghezvitt: előre odaadta nekünk saját halálát. Mintha azt mondaná: „Meghívlak titeket az én életemre, oda, ahol senki nem hal meg, ahol valóban boldog élet van, ahol nem romlandó az étel, amely felüdít és nem fogy el. Íme, ide hívlak titeket, az angyalok lakóhelyére, az Atya és a Szentlélek barátságára, az örök lakomára; arra, hogy testvéreim legyetek, s végül: önmagamhoz. Az én életemre hívlak meg titeket. Nem hiszitek, hogy az életemet adom nektek? Vegyétek zálogul a halálomat!”

     A nagy hippói püspök erőteljes kifejezésmódja híven érzékelteti húsvét misztériumát, azt a nagy ajándékot, amit a feltámadással ad meg nekünk az Isten. Ennek az új, gazdag életnek zálogaként pedig Jézust adta oda.  Isten olyan komolyan gondolta az üdvösség ajándékát, hogy zálogul adta érte Fia halálát. Isten nem pénzbeli kauciót adott ígérete zálogául, hanem Jézus halálát. Márpedig ennél értékesebb zálog nem létezik.

     Amint a házastársak szeretetének záloga a gyermek, úgy Isten szeretetének záloga Jézus.

 

2./ Jézus, mint Isten szeretetének záloga, az Oltáriszentségben elérhető közelségben van számunkra. Szép egyházi énekünk szövegírója, Tárkányi Béla (XIX. századi egri kanonok, költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) így ír erről:

 

     Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek

     Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek,

     Hogy teveled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk,

     Örök hála és imádás légyen azért nevednek.

 

     Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat

     És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.

     Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál,

     Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.       (Szent vagy Uram énektár, 142. sz. ének)

 

3./ Az 52. Eucharisztikus Világkongresszus 2020-ban Budapesten kerül megrendezésre. Az Oltáriszentség tiszteletének eme világrendezvénye nagy lehetőség, hogy elmélyítsük imaéletünket, elsősorban a szentségimádások segítségével.

     Ezért ismételten emlékeztetnék arra, hogy templomunkban rendszeresen imádkozunk a kitett Oltáriszentség előtt:

-       minden hét csütörtökjén este ½ 7-től ½ 8-ig

-       minden hónap első vasárnapján délután ½ 5-től ½ 6-ig

-       minden hónap 28-án az esti szentmise után (½ 7-től fél órát) a veszélyeztetett magzatokért, gyermekáldásért, családokért, házastársakért

-       gyerekekkel havonta az első hittanóra keretében

Jöjjetek imádni az Urat, készüljünk már most az Eucharisztikus Világkongresszusra!

Farkasrét, 2016. húsvétján                                                                              Gábor atya