Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

      A templom szentelésének ünnepi évfordulóját  már az V. században kezdték megülni, előbb Rómában, majd később az egész Egyházban. A farkasréti Mindenszentek templomát dr. Lékai László bíboros úr 1977. április 10-én szentelte fel. Templomunk főünnepét, azóta minden évben ünnepi szentmisével üljük meg; ebben az évben április 10-én, pénteken este 6 órai kezdettel.

     Mi nekünk a templom? Isten háza. Sok másféle ház van: játszóház, egészségház, faluház, kultúrház, nyugdíjas ház, stb. Mindegyik sajátos profillal rendelkezik, rendeltetésének megfelelően. Milyen rendeltetése van Isten házának, a templomnak?
     Thomas Merton (1915-1968. trappista szerzetes, nagyhatású lelkiségi író) gondolatát idézve a templom „az a hely, ahol Isten belegyökereztet minket az örökkévalóságba. A templom az ígéret földje, Isten háza, a mennyország kapuja, a békesség, a csönd, az angyallal való birkózás helye.” A különböző, fentebb felemlített háza arra szolgálnak, hogy belegyökereztessenek egy emberi közösségbe – a gyermeki, a kulturális, lakóhelyi közösségekbe –, a templom rendeltetése ezzel szemben az örökkévalóságba való belegyökereztetés.
     Míg az emberi közösségekbe való belegyökereztetés főiskolát és egyetemet végzett szakemberek feladata, addig az örökkévalóságba való belegyökereztetést az égnek és földnek Istene maga végzi. Nem a pap, hanem Isten! A pap tehát nem közösségszervező, nem egyfajta menedzser. A pap elsősorban Isten munkatársa,  a szentségek kiszolgáltatója kell hogy legyen, és nem menedzser.
     A templomi közösség létrehozója tehát Isten – hívő emberek közreműködésével. Kik ezek a munkatársak? Azok az imádkozó hívek, akik a templomban vagy otthon rendszeres imádságot vállalnak az Egyházért. Az Oltáregyesület, a rózsafüzér társulat, a Teréz-misszió, az Édesanyák Szent Mónika Közösségének, a Cursillo, a csütörtök esti szentségimádók, a minden hónap 28-ai esti mise után családokért imádkozók, és a hétfői énekes zsolozsmát imádkozók közösségének tagjai.
     Szeretettel hívom a templomszentelési évfordulónk ünnepi szentmiséjére őket és az esetleg hozzájuk csatlakozni szándékozókat.
     „Boldogok, akik házadban laknak, ó Uram! Dicsérni fognak Téged mindörökké.” (Zsolt 84,5)
 
Budapest-Farkasrét, 2015. Húsvét ünnepén
 
                                                   Verőcei Gábor
                                                         plébános