Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

 

Lőrincz Zoltán Péter atyát Bíboros Úr 2015. augusztus 1-i hatállyal áthelyezte az Apor Vilmos téri plébániára, a farkasréti plébánia pedig káplán nélkül marad. Emiatt kénytelen vagyok lényeges változtatásokat eszközölni a plébánia életében, első lépésben a szentségkiszolgáltatások és a liturgia rendjében 2015. augusztus 1-i hatállyal.
 
1./ Vasár- és ünnepnapi szentmisék: ½ 8, 9, 11 és 18 órakor. Vagyis a ½ 11-es és 12-es szentmise megszűnik és a kettő helyett 11 órakor lesz szentmise. A már korábban felvett miseszándékokat azon a vasárnapon, de más időpontban fogom elmondani; 9 órakor vagy 11 órakor.
2./ Keresztelés: 12 órakor.
3./ Gyóntatás: szentmise kezdete előtt fél órával, de a szentmise pontos kezdése érdekében a mise kezdése előtti 10 percen belül már nem tudok új gyónót fogadni. Minden csütörtökön az esti szentmise után egy órás szentségimádás van, ez alatt is lehetőség lesz szentgyónás végzésére.
4./ Litániák (elsőpénteki, szombati és májusi): a misék előtti gyóntatás miatt a szentmisék után.
5./ Rózsafüzér (októberben és szerdánként): esti mise előtt a rózsafüzér-társulat tagjai vezetik.
6./ Hétköznapi szentmisék: kedden este és csütörtök reggel nem lesz szentmise, kivéve azt a néhány alkalmat, amelyekre már szentmiseszándékot felvettünk. (2016-tól csak naponta egyszer: H-K-Sz reggel 7 órakor, Cs-P-Szo 18 órakor lesz szentmise.)
7./ Szentségimádások: a hónap első vasárnapján délután ½ 5 – ½ 6-ig
                                       minden csütörtökön az esti szentmise után ½ 8-ig
                                       ifjúsági szentségimádásokat szeptembertől hirdetjük
 
Fővárosi tapasztalat, hogy ha egy templomban paphiány miatt csökken a szentmisék száma, akkor a hívek száma is csökken, mert többen átmennek egy másik közeli templomba, ahol a nekik alkalmas időpontban jutnak szentmiséhez. Nem örülnék, ha ez Farkasréten is bekövetkezne. Miben bízom?
 
     Iskolai hitoktatóink javaslatára nagyböjtbe készítettem egy fa keresztet. A cél az volt, hogy a gyerekeket ösztönözzük a templomi keresztúton való részvételre, s ezért felírhatják a nevüket a keresztre. Végül több, mint 40 nevet lehetett összeszámlálni. A kereszt falécekből készült, melyeket csavarokkal rögzítettem egymáshoz. Minden csavarra szükség van. Ha egy-egy csavar azt mondaná: én kimaradok ebből... engem nem érdekel... - akkor a fa kereszt szétesik. Nos, ebben az új helyzetben – amikor kevesebb a szentmise, amikor szentmise alatt nem lesz gyóntatás, és ezért korábban kell jönni, ha gyónni is szeretnék – mondhatnánk azt is, hogy én átmegyek egy másik közeli templomba, mert az nekem időben és kényelemben megfelelőbb. Azonban fontoljuk meg: itt minden „csavarra” szükség van. Ha elmegyek máshová, azzal csak a farkasréti közösség szétesését segítem elő. Abban bízom, hogy minden farkasréti hívő átérzi felelősségét, és még szorosabb összefogással/áldozatvállalással a növekvő paphiány dacára is erősödni fog plébániai közösségünk.
 
     E sorok írásakor a templomtetőn bádogosok dolgoznak (a hátsó rész több évtizedes beázásának megszüntetésén), egy szobafestő ismerősöm pedig a nagypénteki Krisztus-szobrot mázolja a templom tetőteraszán. Jóllehet eddig nem ismerték egymást, egymásnak segítségére vannak. A bádogosok segítenek a festőnek a szobor emelésében, ő pedig hálából forró kávét hozott nekik a szemközti boltból. A mesterek összedolgoznak. Pedig mondhatnák, hogy ez nem az én feladatom...
     Faulhaber bíboros (+1952, aki XVI. Benedek pápát pappá szentelte) írta: „A papságnak és a világi híveknek szorosan össze kell fogniok, oly szorosan, mint ahogy a kereszt két gerendája ereszték nélkül kapcsolódik egymásba, mint ahogy a templomépítkezésnél a papi szentélyt és a templomhajót ugyanazzal a krizmával szentelik.”
     Ferenc József királyi jelmondata jut eszembe (mely a Clark Ádám téren a várfalon látható): „Bizalmam az ősi erényben”. - Bizalmam a farkasréti hívek összefogásában. Minden „csavarra” szükségünk van!

Farkasrét, 2015. július 4-én                                           Verőcei Gábor plébános