Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

1./ Emlékezet nélkül nincsen jövő. Ez az alapigazság – melyet Babits Mihály is vallott -  szöges ellentétben áll az internacionálé szövegével: „a múltat végképp eltörölni...”  Mivel a nemzetközi  munkásmozgalom nálunk is jól ismert dala az idősebb generációkban még ma is emlékeket ébreszt, nem mulaszthatunk el egy másik emlékezést: az 1956-os forradalom emlékezetét.

     A 60 évvel ezelőtt történteket sokféle forrásból lehet felidézni. Az emlékezés céljából ismét kezembe vettem a forradalom 50. évfordulójára megjelent A magyar forradalom – 1956 – napló” c.  kiadványt. A Kieselbach Galéria kiadásában megjelent fakszimile, azaz hasonmás kiadvány szerzője  Kovács Jancsi, 12 éves zeneiskolai tanuló, aki szüleivel és öccsével a Rökk Szilárd utcában, a Corvin áruház és a Szabad Nép (a Népszabadság napilap elődje) szerkesztősége mögött lakott, vagyis a forradalmi események középpontjában. Jancsi naplója 1956. október 23-án kezdődik és 1957. május 13-án ér véget. A napló a szemtanú elevenségével láttatja a forradalom és annak leverésének eseményeit: a vörös csillagok leverését, Sztálin szobrának szétverését, a szovjet hadigépezet és a haza függetlenségéért küzdő forradalmárok egyenlőtlen harcát. Kovács Jancsi naplójának utolsó bejegyzése 1957. május 13-án kelt: „Megszűnt a Kossuth-címer, helyette új csillagos, piros szalaggal átfont címer lett.” Szomorú -  de jó stílusérzékkel megírt -  kadencia.

     A 200 oldalas kézírásos napló bőven tartalmaz korabeli röpcédulákat, újságcikkeket, sőt Jancsi szabadkezü rajzait a rommá lőtt épületekről, meglepően pontos várostérképeit, valamint néhány fényképet is. Az események pontos leírása mellett feltűnt, hogy a fiú sehol sem említi, hogy akár karácsonykor, vagy bármelyik vasárnap templomban járt volna a családja. Megemlékezik a Mikulásról, a Szentestéről és karácsonyfadíszítésről, sőt arról is, hogy karácsony másnapján szüleinek nem kellett munkába menni,

mert a forradalom kivívta ezt a munkaszüneti napot (és Kádárék nem merték visszaállítani a munkanapot); de vallásgyakorlatról szó sem esik. A Kovács család a jelekből ítélve nem volt vallásgyakorló, de a keresztény szokásokat ismerték.

 

     A napló sorsa hasonló nem egy irodalmi vagy zenei remekműhöz, melyeket csak a késő utókor fedezett fel. Kovács Jancsi naplójára egy művészettörténész talált rá az Ecseri bolhapiacon, mint kidobott könyvre. Azután Kieselbach Tamás műkereskedő jóvoltából hasonmás kiadásban közkinccsé vált. Kovács János – ha még él - ma 72 éves.

2./ A napló halottak napi bejegyzése: „este a harcban elesettek emlékére az ablakokban gyertyák égtek”. A naplóbejegyzést egy égő gyertya rajza is nyomatékossá teszi.  

 Itt térnék rá az idei halottak napjára, illetve templombúcsúnkra: Mindenszentek főünnepére.(nov.1.)

      Egyházunk külön búcsút engedélyez mindazoknak, akik templombúcsúnk napján a szokásos feltételeket: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára – Miatyánk, Üdvözlégy – teljesítik. A búcsút fel lehet ajánlani önmagunkért, vagy egy elhunytért. Miután néhány éve Mindenszentek főünnepe parancsolt ünnep lett – szentmisehallgatás kötelező – a búcsúnyerés lehetőségére is nagyobb esély nyílt. Éljünk ezzel a lehetőséggel! Ne csak emlékezzünk halottainkra, de nyújtsunk nekik hatékony segítséget, ha még a tisztítóhely – azaz a tisztulás – állapotában lennének. Ne csak gyertyagyújtásból álljon a halottainkra való emlékezés, hanem értük végzett imádságból és búcsúnyerésből is. Templombúcsúnk ünnepén vasárnapi miserendet tartunk: ½ 8, 9, 11 és 18 órakor.

     Sokszor látom, hogy a temetési gyászmisén résztvevő családtagok igen kis számban járulnak szentáldozáshoz. Még ragaszkodnak a gyászmiséhez, de ők maguk távol maradnak a szentáldozás lelki közösségétől. Ennek többféle oka lehet (pl nem volt elsőáldozó, nem vallásgyakorló, netalán kereszteletlen – ezekben az esetekben nem is járulhat szentáldozáshoz), de bizonyára van olyan eset is, amikor csak egy szentgyónásra lenne szükség ahhoz, hogy szentáldozáshoz is járulhasson. Nem csak önmagunkról van szó, de halottunkról is, hiszen a szentáldozás kegyelme érte is felajánlható.

 

3./ Teplombúcsúnk délutánján – 14 órától 17.30-ig szentségimádás lesz, mely alkalommal megismételjük a szentségimádási stafétát. Egy kisasztalon elhelyezünk annyi imalapot, ahány temploma van a főegyházmegyének; a templomba betérő húz egy lapot, elvégzi a rajta lévő imát és bedobja a gyűjtődobozba, melyeket továbbítok a megfelelő templomnak. A „szentségimádási staféta” végzésével nem csak mi magunk készülünk fel a 2020-ban Budapesten megrendezendő Eucharisztikus Világkongresszusra, de más egyházközségeket is erre késztetünk. A jó példa vonzó.

Farkasrét, 2016. október 16.                                                           

                                                                                                    Verőcei Gábor plébános