Imák


Áldozás utáni ima

Áldozás utáni ima

Hozzám jöttél jó Jézusom, nem vagyok már egyedül.Te nálam vagy, és én nálad, szívem ennek úgy örül.Te mondtad a gyermekeknek, ti mind hozzám jöjjetek,Tiszta lelkem hű imája előtted legkedvesebb. Maradj nálam már minden nap, és én úgy viselkedem,Hogy mindenki...

A Szent Mónika közösség napi imája

A Szent Mónika közösség napi imája

Madridban az Actio Catholica gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”

Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat.

Házastársak imája

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást!Segíts mindig meglátni a jót házastársamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot...