Hirdetéseink


ÉVKÖZI XI. VASÁRNAP – 2024. JÚNIUS 16.

Június 17-én az esti 6.00 órai szentmise, Teréz mise lesz. Templomunk orgonájának a rendszeres karbantartása, felújítása, újra hangolása ez év 2024 november végén, illetve december elején kerül sor. Előre köszönjük, kedves Testvéreinknek, a szakemberekért és templomunk jótevőiért felajánlott imáikat! Egyben adományokkal is segíthetik templomunk orgonakarbantartását javítását az alábbi módokon: a jövő vasárnapi perselyezés alkalmával, amit az orgonák karbantartási-felújítási munkáira fordítunk...

ÉVKÖZI X. VASÁRNAP – 2024. JÚNIUS 9.

A mai vasárnap, 13.00 órától Szentségimádás lesz. Lehetőség szerint térjünk be minél többen imádkozni, még ha rövid időre is. A Bibliai Önképzők Lelkes Csoportja (BÖLCS) június 11-én, kedden, 18.30 órai kezdettel tartja a nyári szünet előtti utolsó összejövetelét a hittanteremben. Június 16-án, vasárnap a 9.00 órai szentmisén tartjuk a tanévzáró Te Deum-ot.Kedves Gyerekek! Ahogy a tanév elején Isten áldását kérve megáldásra kerültek taneszközeink az évközi akadályok leküzdéséhez, most...

KRISZTUS SZENTSÉGES TESTE ÉS VÉRE (ÚRNAPJA) – 2024. június 2.

A házaspárok következő összejövetele, a FAHÁZ, június 7-én, pénteken este 9.00 órától lesz a hittanteremben. Június 9-én, vasárnap, 13.00 órától Szentségimádás lesz. Lehetőség szerint térjünk be minél többen imádkozni, még ha rövid időre is. Június 16-án, vasárnap a 9.00 órai szentmisén tartjuk a tanévzáró Te Deum-ot.

Aktuális programok


Gondolatok Szentháromság vasárnapja kapcsán

Gondolatok Szentháromság vasárnapja kapcsán

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután az üdvösség történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy összefoglalóul hitünk legszentebb misztériumát ünnepeljük. A Szentháromság, latinul Trinitas Sancta, az egy, élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és Szentlélek, három személy egyetlen lényegben.

Az ünnep a 13. században terjedt el, XXII. János pápa 1334-ben az egész Egyház számára elrendelte.

Az ünnepről szóló további írások:

A Szentháromság dicsőítő éneke (himnusz)

Hárman a fenség trónusán
ülnek az égi lakomán;
mert a magányost a magány
nem vigasztalja igazán.

Míg örök szelleme szemét
magára szegezi az Atya,
lényének tükörére kép
vetődik: egy új ön-maga.

S amint a Kép megszületett,
az Egy nincs többé egyedül:
a Születetlen és Szülött
egymásnak társasan örül.

S a Szentlélek ez az öröm,
mely összeköt Atyát s Fiút,
s a három együvé ömöl,
egy Fő-fő Jóba összefut.

Annak, ki sohse született,
illőn, és aki Született,
s a Léleknek, oltárra-tett
szívvel zengjünk dicséretet!

Ámen.

(J. Peckham himnusza, Babits Mihály fordítása)

Beszámoló a Teréz Misszió országos találkozójáról Budapest-Rákoshegyen

Beszámoló a Teréz Misszió országos találkozójáról Budapest-Rákoshegyen

A Teréz Misszió XV. Országos Találkozóját május 4-én a budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-templomban tartották. A program fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. Védnöke Holló Mihályné Magda, aki a Teréz Misszió magyarországi létrehozója és a hazai találkozók alapítója. Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a rendezvény keretében.

A teljes beszámoló a kurir oldalán olvasható >