NAGYBÖJT VI. VASÁRNAP - 2024. MÁRCIUS 24. A Szentföld javára történő gyűjtés eredményeként 306.015 Ft gyűlt össze.    Isten fizesse meg híveink nagylelkűségét! A Nagyheti szertartások 18.00 órakor kezdődnek az alábbiak szerint:     Nagycsütörtök:            –...
Töviskoronából virágkoszorú

Töviskoronából virágkoszorú

Kedves Gyerekek! Fontos, hogy rendszeresen találkozzunk az Úr Jézussal! Aki húsvétig minden vasárnap szentmisén részt vett, a tabernákulum előtt található nagyobb kosárból egy virágot áttehetett a mellette lévő kisebb kosárba. Ezek a virágok felkerültek Krisztus Urunk...
Áldozás utáni ima

Áldozás utáni ima

Hozzám jöttél jó Jézusom, nem vagyok már egyedül.Te nálam vagy, és én nálad, szívem ennek úgy örül.Te mondtad a gyermekeknek, ti mind hozzám jöjjetek,Tiszta lelkem hű imája előtted legkedvesebb. Maradj nálam már minden nap, és én úgy viselkedem,Hogy mindenki...
A Szent Mónika közösség napi imája

A Szent Mónika közösség napi imája

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek...
Házastársak imája

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást!Segíts mindig meglátni a jót házastársamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot...