NAGYBÖJT VI. VASÁRNAP - 2024. MÁRCIUS 24.

 1. A Szentföld javára történő gyűjtés eredményeként 306.015 Ft gyűlt össze.
      Isten fizesse meg híveink nagylelkűségét!
 2. A Nagyheti szertartások 18.00 órakor kezdődnek az alábbiak szerint:
       Nagycsütörtök:
              – 18:00 órakor szentmise az Utolsó vacsora emlékére majd
              – virrasztás 22.00 óráig, alatta gyónási lehetőséggel.
      
  Nagypéntek:
              – 15:00 órakor: Keresztút, a Képviselőtestület résvételével.
              – 18:00 órakor: Igeliturgia-kereszthódolat-áldoztatás –
              – Szentsír őrzése 22.00 óráig alatta gyónási lehetőséggel.
        Nagyszombat:
               – 07:00-12.00 óráig Szentsír őrzése. 10-12 óráig gyónási lehetőséggel.
               – 18:00 órakor a Feltámadási szertartás kezdete a Feltámadási-körmenettel.

        Húsvét Vasárnap vasárnapi miserendet tartunk.
        Húsvét hétfő 9 órakor lesz szentmise.

 

 1. Kedves Gyerekek! Elérkeztünk a nagyböjti szent időhöz, amikor különösen is fontos, hogy rendszeresen találkozzunk az Úr Jézussal. Aki húsvétig minden vasárnap szentmisén vesz részt, a tabernákulum található előtt nagyobb kosárból egy virágot áttehet a mellette lévő kisebb kosárba, hogy ezek a virágok felkerüljenek Krisztus Urunk töviskoronájára. Ha valaki + jócselekedet is vállal szeretetből Jézusért, akkor még egy piros színű virágot is tegyen a kiskosárba. Húsvétra így a töviskoszorú, virágkoszorúvá fog változni.
 2. Ebben az évben is lesz Farkasréten ünnepélyes ígéret-tétel a lelki adoptálásra Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, április 8-án, hétfőn, az este 18 órakor kezdődő szentmisében. Nagy szeretettel várunk minden lelki édesanyát, édesapát, testvért, aki vállalja, hogy kilenc hónapon át imádkozik egy még meg nem született, veszélyben lévő magzatért. (Az ima egy tized rózsafüzér és egy rövid kis ima, amit az ígéret-tételkor közösen mondunk el először. Lehet ezen kívül is vállalni más jócselekedeteket, de az nem kötelező). Kérjük, hogy előre jelentkezzen, aki vállalja a lelki adoptálást. Jelentkezni lehet az  adoptalas@freemail.hu címen, vagy a plébániai irodaszolgálaton, a 319-3105 telefonszámon.
  Jelentkezési határidő: április 4. csütörtök.