1. Hamvazószerdával, megkezdődött a Nagyböjti időszak. A mai vasárnap minden mise után hamvazás lesz.

2.Nagyböjtben péntekenként, este fél 6.00 órakor kezdettel végezzük a Keresztúti ájtatosságot.

3. Kedves Gyerekek! Elérkeztünk a nagyböjti szent időhöz, amikor különösen is fontos, hogy rendszeresen találkozzunk az Úr Jézussal. Aki húsvétig minden vasárnap szentmisén vesz részt, a tabernákulum található előtt nagyobb kosárból egy virágot áttehet a mellette lévő kisebb kosárba, hogy ezek a virágok felkerüljenek Krisztus Urunk töviskoronájára. Ha valaki + jócselekedet is vállal szeretetből Jézusért, akkor még egy piros színű virágot is tegyen a kiskosárba. Húsvétra így a töviskoszorú, virágkoszorúvá fog változni.

4. Plébániai zarándoklatot szervezünk Bodajkra 2024. március 23-án, szombaton. Program: Szentmise a kegytemplomban, utána a zarándokhely bemutatása, Szabadtéren keresztút imádkozása, közös ebéd, vadászkastély megtekintése, majd indulás haza. Érkezés19.00 óra körül.Részvételi díj: 16.500Ft/Fő, mely tartalmazza az utazás költségeit, a helyi idegenvezetés díjait, az ebéd árát és a kastély belépő árát is. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a sekrestyében vagy a plébániai irodán. Részletes program a hirdető táblán és az előtéri kisasztalon található.

5. Jövő héten, Nagyböjt II. vasárnapján a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

6. Március 3-án, Nagyböjt III. vasárnapján, a 11 órai szentmisében a Betegek kenetének közösségi felvételére lesz lehetőség templomunkban.

A betegek szentségét azok a hívek katolikus hívek kaphatják, akiknek élete betegség vagy öregség miatt veszélyben van, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély, akik elmúltak 60 évesek. A szentség erőt ad a szenvedés, betegség elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz. Feltétele a szentgyónás elvégzése, lelki felkészülés.

Kérjük, akik felszeretnék venni ezt a szentséget, jelentkezzenek a sekrestyében vagy irodába.