1. A mai vasárnappal megkezdődik a keresztény Krisztus hívők egységéért végzett közös imahét, ami jövőhét vasárnapjáig, január 28-ig tart.

Mottója: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27).

Templomunkban holnap, január 22-én hétfőn,18.30 órakor lesz a közös imádság, majd az ezt követő agapé a hittanteremben. Igét hirdet Ablonczy Tamás református lelkipásztor. Hívunk és várunk mindenkit, aközös Imára a Krisztus hívők egységéért!

2. Az Isteni irgalmasság ünnepe Krakkóban címmel, indulunk zarándoklatra Lengyelországba, április 3-7. között, Tóth Kálmán atya lelkivezetésével.

Részeletek a hirdetőtáblán és a kisasztalon található szórólapon. . Jelentkezni a www.viasacra.hu oldalon, ill. az utazási iroda telefonszámán lehet.

3. Az idei miseszándékok már előjegyezhetők a sekrestyében vagy a plébániai irodán.