Címlap | Blogok | Hirdetések blogja

Virágvasárnap – 2023. április 2.

1./ Nagypéntek szigorú böjti nap. Délután 3 órakor keresztutat végzünk. A család-csoport összejövetele nagypéntek helyett egy héttel később, 14-én lesz megtartva.

 

2./ Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton a szertartások este 18 órakor kezdődnek. A feltámadási körmenet a nagyszombati szentmise után lesz.

 

3./ Húsvétvasárnap a reggeli szentmisék után ételszentelést végzünk.

 

4./ A plébániai karitász-csoport kéri, hogy aki tud rászoruló nagycsaládról, akiknek juttathatnának az összegyűjtött tartós élelmiszerekből, szíveskedjék jelezni a sekrestyében vagy irodaidőben az irodán.

 

5./ Szentgyónási lehetőségek lesznek:

- nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a reggeli szentmisék előtt fél órával

- nagycsütörtökön az estei szentmise után a virrasztás alatt este 8-ig

- nagypénteken a délutáni keresztút után 5 óráig, illetve este a szertartás után 8-ig

- nagyszombaton a szentsír nyitásától, de. 9-től 12 óráig

 

A húsvéti szentgyónás elvégzésével szerezzünk örömet az Úr Jézusnak, „aki szeretett és feláldozta magát értünk” (Gal 2,20).