Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A Teréz-misszió: testvér-lelkek találkozása (2011. február 17.)

 

1./ Három hónappal ezelőtt levelet kaptam a XXIII. János Szeretetotthon egyik 83 éves lakójától. Ebből megtudtam, hogy a szeretetotthonból néhány éve többen beléptek a Teréz-misszióba és naponta imádkoznak egy-egy papért. A néni leírta Kis Szent Terézhez fűződő kapcsolatának történetét. 1935-ben jó magaviseletéért a tanító néni Kis Szent Teréz érmet tűzött a ruhájára. Ezután édes- anyja megismertette a kis Erzsivel Lisieux-i Szent Teréz papokért feláldozott életét, és istenszerető lelkületét. Az idős néni másik emléke a 17-es számmal kapcsolatos. (Tudjuk, hogy Kis Szent Terézt 1925. május 17-én avatták szentté, és ezért van minden hónap 17-én un. Teréz-mise többek között Farkasréten is.) Szóval Erzsi néni 16 éves korában belépett az engesztelők közösségébe, akiknek minden hónap 17-én különleges engesztelő napja volt, több önmegtagadással. Most szó szerint idézem az idős néni levelét:

A jó Isten ezt olyan komolyan vette, hogy ezen a napon mindig megajándékozott váratlan nehézségekkel, szenvedésekkel. Édesapán is ezen a napon költözött az örök otthonba 1965-ben.”

A 83 éves néni személyében egy Kis Szent Terézzel rokon-lelket ismerhetünk meg. Teréz szeret-te a szenvedést. Úgy gondolkodott, hogy ő nem tud mást adni Jézusnak, mint a szenvedését, ezért tehát szerette a szenvedést. S a Terézzel testvér-lélek néni – aki 8 éves korától ismerte Teréz életét – azt írja: a jó Isten minden hónap 17-én megajándékozott váratlan nehézségekkel, szenvedésekkel.

Nem azt írja, hogy próbára tett a szenvedéssel, nem azt írja, hogy megbüntetett vagy megvert a szenvedéssel, hanem azt írja: megajándékozott a szenvedéssel.

A szenvedés ajándék? - ez a gondolat a józan emberi ésszel ellenkezik. Pedig már a Példabeszédek könyvében is szerepel ez a gondolat és a Zsidó levélben is olvashatjuk: „megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” (Péld 3,12 – Zsid 12,6) Hogyan lehet a szenvedést szeretni? - kérdezzük. Csak akkor lehet a szenvedést szeretni, ha Jézust is szeretjük. Miként Kis Szent Teréz is azért szerette a szenvedést, mert szerette Jézust. Ennek felismerése a szentek tudománya. Liguori Szent Alfonz írja, hogy „aki szereti Jézust, az vágyódik azután, hogy Jézushoz hasonlóan bánjanak ővele is; szegénység, bántalmazás vagy megvetés legyen osztályrésze.” Szalézi Szent Ferenc szerint „ha Jézusért szenvedünk, akkor hamarosan szentté leszünk.” (A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása, 45)

Szenvedni sokféle módon lehet. Lehet fogcsikorgatva, lehet a sztoikusok egykedvű nyugalmával és lehet mazochista módon szenvedni; de lehet szeretettel is szenvedni. Lehet Jézusért szenvedni! Ennek felismerése a szentek tudománya. Kis Szent Teréztől a szeretettel való szenvedést lehet eltanulni. S aki ezt eltanulja, az Terézzel testvér-lélek. Nem lehetetlen eltanulni a szeretettel való szenvedést. A 83 éves levélíró néni, - aki azt írja, hogy 17-én a jó Isten mindig megajándékozza őt vala-milyen szenvedéssel – nos, ő már eltanulta Teréztől a szenvedés szeretetét. De ezt 8 éves korától tanulja!

 

2./ A Teréz-misszióba hazánkban mintegy 10 ezre léptek be rövid 4 év alatt. A Teréz-misszió gyümölcse, hogy egyre többen imádkoznak a papokért. Másik gyümölcsére talán kevésbé gondolunk, pedig ez legalább olyan értékes, mint az első. Aki Lisieux-i Szent Terézzel valamilyen módon kapcsolatba lép, az megismeri az ő lelkes istenszeretetét, és ő is lelkes istenszeretővé válik. Megismeri az ő szenvedésfelajánlását, és ő is felajánlja majd szenvedéseit. Megismeri Istenbe vetett mérhetetlen bizalmát, és ő is bizalomteljes lesz Isten felé. Megismeri Teréz „kis útját”, amely nem tesz sem-mi rendkívülit, de amit tesz, azt rendkívüli módon teszi. Rendkívüli szeretettel.

Kis Szent Terézt nem lehet nem szeretni. Terézt csak nem ismerni lehet. Ám aki kellően megismeri, az meg is szereti őt. Teréz géniusza annyira magával ragadó, hogy szinte nem lehet ellenállni neki. Amint nem lehet ellenállni egy gyermek gyermeki bizalmának, úgy lehetetlen, hogy meg ne érintene bárkit Teréz gyermeki bizalma Isten iránt. S amint a gyermekek közt még a felnőtt is bizonyos értelemben ismét gyermekké válik, úgy aki Terézzel kapcsolatba lét – pl a Teréz-misszióban -, az Terézzel testvér-lélekké válik. - Miként a 83 éves Erzsi néni a XXIII. János Szeretetotthonból...