Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent Cirill és Metód, Európa társ-védőszentjei – 2022.02.14.

1./ A két testvér Thesszalonikében született 810 és 826 körül. Rasztiszláv morva fejedelem kérésére indultak missziós útjukra. Útközben áthaladtak Pannónián is, ahol barátságosan fogadták. A görög és latin liturgikus szövegeket ószlávra fordították, s mivel a lakosság számára érthető nyelven szóltak, sikerük nem maradt el, ugyanakkor fölkeltették a német klérus féltékenységét. Följelentették őket a pápánál, ám II. Adorján pápa – miután kihallgatta őket – engedélyezte a szláv nyelv liturgikus használatát. Cirill 869. február 14-én, Metód 885. április 6-án halt meg.

Szent II. János Pál pápa 1980-ban a testvérpárt Európa társ-védőszentjévé nyilvánította, 1985-ben pedig a Slavorum Apostoli – A szlávok apostolai kezdetű enciklikában emlékezett meg missziós munkájukról.

2./ Szent II. János Pál pápa Slavorum Apostoli enciklikájában írja:

„A II. vatikáni zsinat tanítása szerint: »Ökumenikus mozgalmon olyan tevékenységet és kezdeményezéseket értünk, amelyeket a keresztények egységének előmozdítására indítanak és szerveznek az egyház különféle szükségletei és az egyes korok lehetőségei szerint.« Ezért nem anakronizmus, ha Cirillben és Metódban az ökumenizmus előfutárait látjuk, mert ők azon fáradoztak, hogy hatékonyan tudják megszüntetni vagy csökkenteni az egyes közösségek közötti valóságos vagy látszólagos mindenfajta megosztottságot egyazon Egyházban.” (14)

Tevékenységük kiemelkedően járult hozzá, hogy a kereszténység gyökeret verjen Európában. Olyan gyökereket, amelyek szilárdságuknál és életerejüknél fogva alapvető helyzetet teremtettek: s ettől semmiféle komoly kísérlet el nem tekinthet, mely újólag és korszerűen törekszik az egész kontinens egységének helyreállítására.” (25)

„A IX. század óta, amikor is a keresztény Európában új rend volt alakulóban, Szent Cirill és Metód olyan üzenetet hirdet nékünk, mely napjainkban is nagyon időszerű. Megmutatják, hogy sok bonyolult vallási és kulturális, polgári és nemzetközi problémában hogyan kell életképes egységet keresni a különböző elemekből álló konkrét közösségben. A két hithirdetőről elmondható, hogy az egyetemes egyház – mind a keleti, mind a nyugati egyház –, de főként a szláv népek között alakulóban levő helyi egyház szeretete jellemezte őket. Korunk keresztényeinek és embereinek szól felhívásuk: építsük együtt a közösséget!” (26)

Cirill és Metód karizmatikusan hozzájárultak Európa építéséhez nemcsak a keresztény vallásos közösségben, hanem civil és kulturális vonalon is. Ma sincs más út ama feszültségek áthidalására, szakadások és ellentétek orvoslására, melyek az életet és az értékeket pusztulással fenyegetik nemcsak Európában, hanem az egész világon. Kereszténynek lenni manapság azt jelenti, hogy a közösség építői vagyunk az Egyházban és a társadalomban. Ehhez szükséges a testvérek iránti nyíltszívűség, a kölcsönös megértés, az együttműködésre való készség, a lelki és kulturális javak cseréje. A ma emberének alapvető igénye az, hogy megtalálja az egységet, a közösséget, az emberhez méltó életet ezen a földtekén.” (27)

 

3./ „Építsük együtt a közösséget! - mert kereszténynek lenni annyi, mint közösséget építeni.” - írta Szent II. János Pál pápa.

A házépítéshez malterra, habarcsra van szükség, mely a téglákat összeköti. Emberi közösség építéséhez egymás iránti nyitottságra van szükség. Az egymás iránti érdeklődés az, ami összeköti az embereket, legyen az vallási, házas, vagy baráti közösség. Napjaink új betegsége az elszigeteltség, az elidegenedés, amit a világjárvány még jobban felerősített. Megszokottá vált az online-szentmise, az online-oktatás, a home office, a távmunka. Mindez szükségmegoldás, de az emberi közösségek gyengüléséhez vezet. Ráadásul a világjárvány következtében megszületett az egészség, a biológiai biztonság vallása – amint Angelo Bagnasco bíboros mondta az Eucharisztikus Kongresszus egyik előadásában a Hungexpo-ban. Az emberek mintha már nem figyelnének a mindennapi szükségleteken túlmutató lelki éhségükre. Az élet elvesztésétől való félelem ma már nem olyan, ami összeköt és társakká tesz minket, hanem inkább szétválaszt, elszigetel egymástól.

A szlávok két apostola segítse Európa népeit, hogy rátaláljanak a közösségépítés örömére.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-02-14.odt34.29 KB