Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent Ágnes – a tisztaság „logója”, 2011. január 21.

1./ A IV. szd. elején Rómában vértanúhalált halt 13 éves Ágnes az egyik legnépszerűbb római szent. Neve bekerült a római misekánonba is. Halála után mintegy 60 évvel Damasus pápa verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest, Szent Ambrus milánói püspök pedig értekezett róla. Bár nevén kívül alig tudunk valami hiteleset is róla, a neve önmagában is sokat mondó. Nevét a latin agnus szóból is eredeztethetjük, mely bárányt jelent. Szent Ágnest éppen ezért karjában báránnyal szokták ábrázolni. Neve azonban két görög szóból is levezethető: a hagiosz szentet jelent, az agiosz pedig tisztát. A hite és szüzessége védelmében vértanúhalált halt Ágnes a tisztaság és a fiatal lányok védőszentje lett. A szent és a tiszta szavak nem csak a görög nyelvben állnak közel egymáshoz, de tartalmilag is összefüggés van a tisztaság és a szentség között. Szent Ágnes ókeresztény vértanút tekinthetjük a tisztaság logójának is.


„Tisztaság logója” - milyen ellentmondás feszül ebben a kifejezésben! Mert a „logó” valami népszerű ismertető jegyet jelent – mint pl a Mercedes autó körbe zárt csillag logója -, a „tisztaság” azonban ma éppen hogy nem népszerű, hanem inkább szégyellnivaló életmódot jelent a világban. Szent Ágnes, mint a „tisztaság logója”? - ízlelgetem ezt a kifejezést, és az az érzésem támad, hogy ez ma olyan röhejesnek számít a világ előtt, mintha valaki a Trabantra egy Mercedes emblémát tenne fel. Hát igen, a mai világ előtt ilyen nevetséges a „tisztaság”.

 

2./ Mégis vannak minden korban bátor keresztények, akik szembe mernek szállni koruk divatjaival és akár bűnös szokásaival is. Ilyen bátor keresztény volt az életkor szerint gyermek, de érettség tekintetében felnőttet is megszégyenítő 13 éves Szent Ágnes vértanú. Manapság is vannak bátor keresztények, akik szembe mernek fordulni a szexuális szabadosság bálványával, vállalva a gúny és nevetség hullámverését.

Immár két éve szerveznek évente egy-egy imaösszejövetelt a „tiszta szerelemért”. Első alkalommal még csak a budapesti Örökimádó templomban, másodszor már több nagyvárosunkban jöttek össze olyan fiatalok, akik elkötelezik magukat a tiszta szerelem mellett. Amit eleink így fogalmaztak meg: tisztán az oltárig, hűségben a sírig. A másik kezdeményezés a Pure Fashion – Tiszta Divat. Ennek lényege, hogy olyan ruhákat kísérelnek meg divatba hozni, melyek nem kihívóak, de mégis csinosak. Abból indul ki, hogy a ruházat üzenetet hordoz környezetünk számára. A külső megjelenésnek a belső erényességet kell tükröznie.

Mindkét kezdeményezés: a „tiszta szerelemért imaösszejövetel” és a „tiszta divat” ruhabemutatója a gondolkodásmódot akarja átalakítani. A szexuális szabadosság fertőző gondolkodásmódja látjuk mit eredményezett: partnercserét, a házasság elkerülését, egyszülős gyermekeket, AIDS-t, vallási elhidegülést stb. Felsorolni is nehéz a szexuális szabadosság kártételeit. Oda jutottunk, hogy már katolikus neveltetésben részesülő fiatalok sem tudnak katolikus módon gondolkodni. Úgy gondolkodnak, ahogy a média irányítja és manipulálja őket. És félelemből inkább sodródnak egy keresztényietlen világgal, csakhogy ki ne nevessék őket a tisztaság eszményképével együtt. De aki nem tud keresztény módon gondolkodni, az nem fog tudni keresztény módon élni. Ezt látjuk ma tömegével a katolikus fiatalok körében is. Az élettársi viszony lehet, hogy megfelel a mai kor „divatjának”, de nem felel meg a keresztény tanításnak és a keresztény életnek. Tehát aki nem keresztényi módon gondolkodik, az nem is él keresztényi módon.

Mi a tennivaló? Nyilvánvalóan a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. A keresztény fiatalokat rá kell vezetni a keresztény gondolkodásra. Erre jó lehetőség a tiszta szerelemért imaösszejövetel, és a tiszta divatért ruhabemutatója. Az imádság és a ruházkodás – bár távol eső két dolognak tűnik – mégis képes átalakítani a gondolkodásmódot.

A gondolkodásmód átalakításához eszményképekre is szüksége van a fiataloknak. Látványvilágunkban a celebek – a hírességek – lettek a fiatalok „eszményképei”. Olyan hírességek ők, akik dicsekszenek azzal, amit pedig szégyellniök kellene. Így ölik ki generációkból a józan erkölcsi érzéket. Nagyon nehéz az általuk képviselt példa ellen küzdeni. De küzdeni kell. Ahogy Szent Ágnes és oly sok szent küzdött ellene. A szenteknek nem az aktuális élethelyzetét lehet követni, hanem a kortól független istenszeretetét és hithűségét. Ezt azonban követni kell. A mai napon Szent Ágnes közbenjárását kérjük veszélyeztetett fiataljaink számára. Kérjük Isten kegyelmét fiataljaink számára, hogy Szent Ágnes példáját követve állhatatosak maradhassanak a hitben. Ámen.