Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Rózsafüzér Királynője – 2011. október 7.

Gondolatok két zászlóról a Szent Liga és az Európai Unió zászlajáról;  és mindarról, ami mögöttük van.

1./ A lepantói győzelem és a rózsafüzér kapcsolata

Lepantói csata     Vannak nevezetes csaták, melyek örökre beírták magukat a történelembe. Ilyen volt az 1571. október 7-én megvívott lepantói tengeri ütközet a Szent V. Pius pápa által létrehozott Szent Liga hajóhada és a törökök addig verhetetlen hajóhada között. A csata politikai és katonai előkészületeit most nem érintem, viszont megemlítem a lelki hátterét, mert arról legfeljebb az egyháztörténelem szokott megemlékezni. A lepantói ütközet előtt 8 évvel fejeződött be a Tridenti Zsinat, mely a katolikus megújulás forrása volt. A XVI. század sok misztikus szentet adott az egyháznak – pl Avilai Szent Terézt vagy Keresztes Szent Jánost -, elterjedtek a szentségimádások, a rózsafüzér imádkozása, vagyis az Oltáriszentség kultusza és a Mária-tisztelet. V. Szent Pius pápa hat éves uralkodásának egyik legfényesebb eredménye kétségtelenül a lepantói ütközet diadala volt. A pápa az ütközet előtt felszólította a katolikusokat, hogy imádkozzák a rózsafüzért a győzelem érdekében. A Földközi tengeri csata napján a keresztény hajóhad katonái és tengerészei – Don Juan de Austria herceg fővezérrel együtt - buzgón imádkoztak. S ekkor a hirtelen megfordult a szél a keresztény hajók vitorláit dagasztotta, míg a törököknek erősen kellet evezniük az ellenszélben. Ez kétségtelen pszichikai előnyt adott a keresztényeknek, s a csata a török hajóhad teljes pusztulásával végződött. Szent V. Pius pápa értesülve a győzelemről, hálából elrendelte a Rózsafüzér Királynője ünnepét.
2,/ Milyen állapotot mutat a 440 évvel későbbi Európa?
     A lepantói ütközet után 440 évvel elgondolkodhatunk a történelmi párhuzamokon.
     A XVI. században komoly veszélyt jelentett Európára a török hatalom, amely éppen a Földközi tengerre akarta kiterjeszteni uralmát. Szent V. Pius pápa volt az, aki felismerte a veszélyt és a pápai állam minden anyagi és diplomáciai erejét bevetve, no meg a lelki erőket mozgósítva azon volt, hogy egységbe forrassza a széthúzó európai hatalmakat.Szent Liga zászló Végül is sikerült neki létrehozni a Szent Ligát, vagyis Spanyolország, Velence és a Pápai Állam szövetségét. A csata reggelén kibontották a Szent Liga zászlaját, melyen a három szövetséges ország címere mellett a keresztre feszített Jézus ábrázolása látható. Egyértelmű jele a vallási hovatartozásnak.
     A XXI. századi Európa többféle veszéllyel néz szembe. Leginkább a gazdasági és pénzügyi válságot szokták emlegetni, de sokkal nagyobb veszélyt rejt magában az erkölcsi és kulturális hanyatlás. Az Európai Unió nagyon nehezen egyezett meg a zászlajában. A zászló tervezője, a strasbourgi Arsene Heitz elismerte, hogy az ihletet a Jelenések könyvéből kapta, mely Szűz Máriáról ezt írja: „Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona...” (Jel 12,1) Szűz Máriát a keresztény művészet sokszor ábrázolja ennek megfelelően tizenkét csillagból álló koronával a fején. Így született meg tehát az EU zászlaja: kék mezőben 12 csillag, az óra számlapjának megfelelő elosztásban.
     Izgalmas kérdés, hogy vajon a mai Európa felismeri-e a veszélyt, miként a 440 évvel ezelőtti Európa – pontosabban Szent V. Pius pápa – felismerte és tett is ellene. Még izgalmasabb kérdés, hogy ha felismeri a veszélyt, akkor miben vagy kiben bízik? Szent V. Pius pápa Szűz Mária segítségét kérte, ezért rendelte el a rózsafüzér imádság végzését.
     Az EU zászlajának tervezője bevallotta, hogy a Jelenések könyvének szövege adta az ihletet. Érdemes ezért tovább olvasni a Jelenések könyvének ide vonatkozó mondatait. Azt írja Szűz Máriáról – akinek tizenkét csillagból álló koronája volt, hogy „áldott állapotban volt... aztán egy másik jel tűnt fel az égen: íme egy nagy tűzvörös sárkány...A sárkány a vajúdó asszony elé állt, hogy amint megszült, elnyelje fiát. Az fiú gyermeket szült... De elragadták a fiát, és Isten trónjához vitték. Az asszony pedig a pusztaságba menekült, hogy ott táplálják őt ezerkettőszázhatvan napig.”
      A bibliai szöveg megérteti velünk, hogy az igazi küzdelem nem a földön zajlik, és nem az emberek a nagy ellenfelek. Az ellenfél sokkal nagyobb: a sátán maga. De a sátán sem a világra született istenembert, sem az édesanyját el nem érheti, hisz Jézus a mennybe ment, és oda vitte Máriát is, akit a világ Királynőjévé koronázott.
     440 évvel ezelőtt Rózsafüzér Királynője megfordította a széljárást, és győzelemhez segítette az egyesült keresztény hadat. Ez tény és nem mese! Ma is megsegíti mindazokat, akik oltalmát kérik. „Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!”