Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Plébánosi Köszöntő (2010. augusztus 1.)

Kedves Testvérek!

1./ Farkasrét gyerekkoromban a temetőt jelentette számomra. Elhunyt családtagjaink sírjait látogattuk, ministránsként temetéseken segédkeztünk testvéreimmel együtt. A korábbi kápolnában sosem jártam. Szűkebb pátriámból, Remete-kertvárosból az esztergomi szemináriumi évek után - mint a székesfehérvári egyházmegye papja - 1979-ben Csepelre kerültem káplánnak. Itt hallottam először az 1977-ben felszentelt Farkasréti Mindenszentek plébániatemplomról. A csepeli egyházközség világi elnöke - Cser Károly - volt ugyanis a templom statikus építésze, Szabó István Ybl-díjas tervezőmérnök jóbarátja. Karcsi sokszor és örömmel beszélt erről a beton béléstestekből épült templomról. Méltán. Azóta többször mutattam be itt gyászmisét, s mindig megkapott a templom meghittsége. Bár rideg anyagokból épült - betonból, vasból, üvegből - mégis áhítatot keltő hatása van.

 

2./ Milyen gondolatokkal lépek be új állomáshelyem templomába? A kövek beszélnek. Az építőiparban a beton béléstest - amiből a templom épült - a legkevésbé becsült építőelemnek számít. Ha összetörik, félredobják. Amúgy semmi díszítő funkciója nincs, hiszen födémekbe építik be. S mégis itt szegletkővé vált, izajási értelemben (vö Iz 28,16). "A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett..." - írja Péter apostol (1 Pt 2,8). Szabó István építész e művével ráutal a templom funkciójára. Mert mi a templom? Azt tanítjuk hittanórán, hogy a templom Isten háza. Ez igaz, de én hozzátenném: a templom egy nagy átalakító ház. Sokféle átalakító ház van_ a tudás házai szellemünket pallérozzák, az egészség házai és a szépségszalonok testünket alakítják, a templomok pedig lelkünket alakítják át. A Farkasréti Mindenszentek templom arról beszél nekem, hogy az értéktelennek tartott kövekből is lehet értéket létrehozni. "Kefniből" templomot. A hívek mit hoznak ide a templomba? Imádságukat, hitvestársi hűségüket, a fiatalok a tisztaságukat, az idősebbek az élet terheit... - olyat, amit a mai világ értéktelennek tart. Sőt kineveti mindezt! De ebben a nagy átalakító házban mindez Jézus Krisztus által "Istennek kedves lelki áldozattá válik" (1 Pt 2,5). Ahogy a kefniből templom épült, úgy az ide betérő "élő kövekből lelki ház épül" (1 Pt 2,4-5). Mi az a lelki ház? Az a hely, ahol jó együtt lenni. Ahol örülünk egymásnak, ahol szeretjük egymást. Jézus Krisztus a szegletkő, mi pedig élő kövekké épülünk rá lelki házzá....

 

Szeretettel köszöntök minden farkasrétit

 Verőcei Gábor plébános