Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

In memoriam Boldog Apor Vilmos püspök – 2022.05.23.

1./ Egy kalandos újratemetés

1986. június 23-26. között a győri szemináriumban papi lelkigyakorlaton vettem részt, melyet Gyulay Endre szegedi spirituális tartott, aki a következő évben szegedi püspök lett. Egyik délután ellátogattunk a győri székesegyházba. Előre örültem, hogy ismét láthatom a XV. században épült gótikus Héderváry-kápolnát és benne hazánk egyik legértékesebb ereklyéjét, Szent László király hermáját. Csalódtam: a rácsos ajtón még belátni sem lehetett, mert fóliával volt beborítva. Kérdésünkre, hogy talán felújítás miatt van zárva, nemleges választ kaptunk. Oka az volt, hogy május 23-án történt nagy titokban báró Apor Vilmos egykori győri püspök újratemetése. A temetés után egy hónappal még mindig zárva volt a püspök szarkofágját magába foglaló kápolna. Miért volt ez a nagy titkolózás?

A 130 évvel ezelőtt született Apor Vilmos püspök a II. világháború vége felé a győri püspökvár pincéjébe sok leányt és asszonyt rejtett el a szovjet katonák elől. 1945. nagypéntekén a katonák le akartak menni a pincébe, de a hatalmas termetű püspök elállta útjukat, mire ők lelőtték, majd elmenekültek. A halálosan megsebesült püspök húsvét hétfőn halt meg, április 2-án. Ideiglenesen a győri kármelita templom kriptájában temették el. Három évvel később elkészült a Héderváry-kápolnában lévő szarkofágja, s Papp Kálmán akkori győri püspök kihirdette az újratemetés időpontját: 1948. november 24. Ám a kommunista hatóságok november 20-án betiltották az átvitelt, mert „az sértené az ország külpolitikai érdekeit”. A belügyminisztérium szervei a hívek tüntetésétől tartva a temetés napjára kétszáz fővel megerősítették a győri rendőrséget, s még a két templom közötti utat is felbontották útjavítás címén. A tiltás ellenére bensőséges Apor-kultusz alakult ki, sokan látogatták a kármelita templom kriptájában lévő sírját. Az európai közvélemény nyomására végül az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyezte az 1986. május 23-i titokban tartott csendes temetést, de azon csak néhány idős kanonok vehetett részt. A minket kalauzoló dr. Cseh Sándor győri kanonok (1913-2002) – Apor Vilmos püspök egykori titkára – végül megmutatta a vértanú véres ingének üveg mögött őrzött darabkáját.

Tíz évvel később Baross Gábor telepen egyik idős hívemről megtudtam, hogy fiatal asszonyként ő is ott rejtőzködött a győri püspökvár pincéjében. Mire emlékszik? - kérdeztem tőle. A közel 100 éves néni annyit mondott, hogy a pinceajtóból lehallatszó kiabálásra emlékszik.

2./ Apor Vilmos püspök utolsó szavait feljegyezték:

Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az evangéliumot! Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen magyar hazánkat! Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket!

Felajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek. Felajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a magyarokért!

Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent József, legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!”

3./ A boldoggá avatás

Szent II. János Pál pápa 1996. szeptemberében Győrbe látogatott, és imádkozott Apor Vilmos sírjánál. Ekkor nyújtották át neki a boldoggá avatáshoz elkészült dokumentumokat. A következő évben, 1997. november 9-én a római Szent Péter téren volt a boldoggá avatása, melynek során a Pápa ezt mondta: „Apor Vilmos tanúságtétele becsületére válik a magyar nemzet nemes történelmének.” Liturgikus emléknapja újratemetésének napja lett: május 23.

A boldoggá avatás utáni héten pedig felavatták Marton László szobrászművész Boldog Apor Vilmosról készült szobrát a Budapest XII. kerületi Apor Vilmos téren.

Istenünk! Te Boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-05-23.odt34.83 KB