Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2023.02.17

 

Kedves Testvérek! Kedves Fiatalok!

 

A házasság hete alkalmával a mit jelent az odaadottság? kérdésre keresem a választ, mégpedig a február 17-i evangélium (Mk 8, 34 – 9,1) tanítása alapján.

 

Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” (Mk 8, 34)

 

1./ Aki hallja Jézusnak ezt a bizarr hasonlatát, érzi, hogy nem szó szerint kell érteni. Nyilvánvaló, hogy nem szó szerint a rómaiak által használt kivégzőeszközre, a szégyen fájának számító keresztre vonatkozik Jézus felszólítása. A kereszt – mint a gonosztevők kivégző eszköze – csak Jézus halála után kapott pozitív értékelést. Jézus halála átértelmezte a szégyen fáját, és ettől kezdve a kereszt felvétele az élet odaadását jelenti. Ilyen odaadottság jelenik meg a papi és szerzetesi hivatásban éppúgy, mint a házasságban. A klerikus Isten népének adja oda az életét, a házas a házastársának és családjának adja oda az életét. Mindkét esetben az önkéntes és visszavonhatatlanul végleges odaadás teszi pozitívvá a döntést.

A kereszt felvétele tehát Jézus óta odaadottságot jelent, amint ezt ő maga megfogalmazta: „Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10, 45) Jézus nem felelőtlen, népámító, demagóg hordószónok volt, hanem hiteles személy, akinél a szavak és tettek szinkronban voltak egymással: ő a kereszten a valóságban is odaadta életét az emberiség megváltásáért.

„Isten az embert olyannak teremtette, hogy élete értelmét és igazi tartalmát csak akkor találja meg, ha nem önmagának él, erejét és akaratát nem önmaga boldogságának biztosítására koncentrálja, hanem önző önmagától felszabadulva, életét másoknak ajándékozza.” (Dóka Zoltán)

 

2./ Korunkban indokolt feltenni a kérdést: miért nem képes sok fiatal odaajándékozni az életét? A papi, szerzetesi hivatások visszaesése, a felbonthatatlanság szándékával kötött egyházi házasságok csökkenése egyértelműen az odaadás hiányának árulkodó jelei. Mi ennek az oka?

A napokban esztergomi segédpüspökké kinevezett Martos Levente Balázs Márk evangéliuma c. könyvében írja, hogy „amit nem tudunk másnak odaadni, az még nem egészen a miénk” (179). Elgondolkodtató meglátás, melyből arra lehet következtetni, hogy némelyek nem saját életüket élik, hanem azt a trendi életet, melyet a társadalom a reklámokon és közgondolkodáson keresztül közvetít feléjük. A 15 évesen meghalt és 2020-ban boldoggá avatott Carlo Acutis találóan mondta: „mindenki egyedinek születik, de sokan másolatként halnak meg.” Aki életében nem a saját életét éli, hanem másokat másol, az nem képes odaadni életét, mert az élete nem az övé – hanem másolat. A mainstream, az elterjedt, a fősodratú életmódnak a másolata. Aki a divatos életmód követője, az nem mer önmaga lenni. Mivel az élete még nem egészen az övé, ezért nem is tudja odaadni életét másnak.

Lépjünk tovább egy gondolattal: az odaadás ellentéte a szerzés. Jézus erről is szól, amikor az emberi élet egyik jellegzetes törekvéséről, a szerzés és birtoklás vágyáról tesz említést: „Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja?” (Mk 8, 36) Az életnek a birtoklás általi biztosítása nem más, mint egyfajta tévút. (im.) Vajon nem ilyen tévúton jár az a fiatal pár, aki rövidebb-hosszabb élettársi viszony után egyházi házasságra lép ugyan, de a gyermekáldás ellen továbbra is védekezik, mondván: még előbb utazni szeretnénk, még előbb a karrierépítés, ösztöndíj, vagy az önálló lakás megszerzése áll az első helyen. Teljesen odaadták magukat egymásnak? Nem! Az odaadáshoz ugyanis nyitottság szükséges, konkrétan a gyermekáldás iránti nyitottság. A gyermekáldás kizárása egyébként a házasságot érvénytelenítő körülmény. (Egyházi Törvénykönyv 1101.kán.2.§)

Aki követni akarja Jézust, annak életvitelével különböznie kell a társadalmilag elfogadott és divatos életmódtól. Aki erre képtelen az valójában szégyelli Jézust a kortársai előtt. A szégyen pedig a megtagadás előszobája. Ezért óv Jézus a struktúrájában bűnös társadalom követésétől: „Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” (Mk 8, 38)

 

Farkasrét, 2023. február 17.                                                                                       Gábor atya

 

AttachmentSize
Homilia, 2023-02-17.odt32.76 KB