Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2022.09.11

 

Kedves Testvérek!

 

1./ „Egyenes úton nem fogunk eltévedni.”

A szentendrei egyházközség dr. Kucsera Ferenc mártírhalált halt káplánjuktól vett idézettel hív rózsafüzér imádságra 2022. szeptember 23-án. A boldoggáavatásért végzett imádsághoz Farkasréten is csatlakozunk ezen a pénteken délután ½ 6 órakor végzett rózsafüzér-imádsággal. Jöjjünk el!

 

Ki volt dr. Kucsera Ferenc? 130 évvel ezelőtt, 1892. szeptember 23-án a felvidéki Léván született, 8 gyermekes szegény családban. Előbb a lévai piaristáknál, majd az esztergomi bencés gimnáziumban tanult. Papnövendékként a bécsi Pázmáneumban végezte egyetemi tanulmányait, itt is doktorált. 1915-ben szentelték pappá, majd Szentendrére került káplánként, ahol haláláig szolgált. Az 1919-es kommün kezdetétől (március 21.) állandó támadásoknak, fenyegetéseknek volt kitéve. Június 25-én a vörös terror idején ártatlanul kivégezték a Duna-parton. Életét adta másokért azzal, hogy nem árulta el az őt bántalmazó és vallató terror különítménynek (Lenin-fiúknak), hogy ki húzta meg a templom harangját, mely egy összehangolt városi felkelésre adta meg a jelet. A harangtorony kulcsa Kada Mihály plébánosnál volt, a harangot pedig egy nyolc gyermekes családapa húzta meg. Kucsera Ferenc azonban hallgatott a kínvallatás során, amivel megmentette plébánosa és a hegyekbe menekült családapa életét. Végül egy órás kínvallatás után éjszaka a Duna-parton agyonlőtték.

A vértanú káplán életéről bővebbet a www.kucsera100.com honlapon, illetve az interneten is elérhető Tekintetek c. kisjátékfilmen tudhatunk meg. A mártírpap utolsó óráit feldolgozó, 2019-ben készített kisjátékfilm a Vatikánban 1600 kisfilm között az első helyezést érte el.

 

2./ Miért halt meg dr. Kucsera Ferenc? Istenbe vetett hitéért.

Prohászka Ottokár püspök – aki szintén átélte a Tanácsköztársaság terrorját – az Aquinói Szent Tamás Társaságban tartott székfoglaló előadásában (1894.jún.14.) arról szólt, hogy az akarat ereje a hit révén egy gondolatnak uralkodásából származik. A hősök azok, akik egy gondolatnak élnek, s azt a maga fényében semmi mástól beárnyékolva rögzítik. A vértanúk lelke előtt a koszorú lebeg, mellyel Krisztus int feléjük, s e gondolat boldog uralkodása alatt kitartanak és eltűrnek kínt és halált. (Prohászka Ottokár, Ö.M. XIV 158).

 

G.K. Chesterton angol író (1874-1936) szerint a világtörténelem azt tanítja, hogy az emberek csak egy valamiért áldozzák fel életüket: a hitükért. A matematikának nincsenek vértanúi. A greenwichi széllességi fokért senki sem szenvedett vértanúhalált.

 

Martin Scorsese 2017-ben bemutatott Némaság c. filmje a 17. századi japán keresztényüldözésről szól, de örök tanulságul szolgál akár a magyar Tanácsköztársaságnak nevezett – Prohászka által patkányforradalomnak nevezett – keresztényüldözéshez is. A neves amerikai filmrendező negyed évszázadon át dédelgetett és végül elkészült filmdrámájához, valamint a szentendrei mártírpapról készült Tekintetek c. filmhez is jól illeszkednek Pierre Teilhard de Chardin jezsuita hittudós (1881-1955) gondolatai:

„Ha a japánok fel tudták volna fogni a kereszténység nagyszerűségét, ami létrehozta a vértanúk szakadatlan sorozatát, attól a naptól kezdve, amikor az Úr Jézus Krisztust keresztre feszítették, talán átlátták volna, hogy minden kínzási erőlködésük hiábavaló, mert ennek az embernek, Davisnek igazi lényege olyan hitbe volt gyökerezve, amelyet nem tudott megtörni semmifajta embertelen testi kínzás.”

 

3./ dr. Kucsera Ferenc 27 évet élt itt a földön, de hitünk szerint örök élete van Istennél. Boldoggá avatási kérelmét dr. Erdő Péter bíboros atya 2019. november 13-án befogadta. A szentendrei egyházközség közös imát kér a boldoggá avatás sikeréért. A közös imádság, a hit olyan erő, amelyet semmilyen történelmi kor, erő nem törhet össze és nem foszthat meg tőle.

 

Farkasrét, 2022. szeptember 11.                                                                Verőcei Gábor plébános

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2022-09-11.odt33.17 KB