Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2022.05.14.

 

Kedves Testvérek!

 

Közeledve Lisieux-i Szent Teréz halálának 125. évfordulójához (szeptember 30.), emlékezve a Teréz-misszió magyarországi megalakulásának 15. évfordulójára (Törökszentmiklós, 2007. május 11.), elmélkedjünk a Teréz-misszió imaközösség jelentőségéről.

 

A múlt

A lisieux-i kármelita kolostor előljárója 1896. május 30-án magához hívatta az akkor már halálos betegségben szenvedő 23 éves Thérése Martin nővért (Lisieux-i Szent Teréz családi neve), és azzal bízta meg, hogy imádkozzon a június 28-án pappá szentelendő Adolphe Roulland-ért (1870-1934), akit augusztus 2-án Kínába küldenek missziós papnak. A két szerzetes ezután levelezés útján tartott kapcsolatot, mely levelek fennmaradtak és értékes kiegészítői a Szent élettörténetének.

Roulland atya 1897. február 24-én kelt levelében beszámol a kínai misszió nehéz helyzetéről. A kínaiak a vallásszabadságot elismerték ugyan, de ez nem akadályozta meg a mandarinokat (tartományi vezető) abban, hogy a kisebbségben lévő keresztényekkel rosszul bánjanak, elmenve akár a gyilkosságig. A rablók templomokat, szemináriumokat gyújtottak fel, dühöngött az éhínség. Megtörtént, hogy megfogtak egy fiatalembert, megfojtották és megfőzték egy fazékban, majd megették. Roulland atyának azt ajánlotta egy paptársa, hogy készítse el a végrendeletét. Roulland ebben a bizonytalan helyzetbe ezt írja Teréznek: „Ha a rablók meggyilkolnak, és én nem vagyok méltó, hogy azonnal a mennybe jussak, önök kihúznak majd a tisztítóhelyről, és én megyek, hogy a paradicsomban várjam önöket.”

Teréz 1897. március 19-én kelt válaszlevelében így reagál Roulland atya életveszélyes helyzetére: „Megköszönöm a jó Istennek, hogy a csatamezőn hagyta önt azért, hogy sok győzelmet arasson Neki; már a szenvedései is sok lelket mentettek meg. Az ön szenvedései és megpróbáltatásai hasznára lehetnek az Egyháznak, mivel azokat egyedül Jézus szeretetéért szenvedi el örömmel! A paradicsom nagyon is a misszionáriusé és a kármelitáé; az öröm, amelyet a világias emberek az élvezetek ölén keresnek, csak futó árnyék, de a mi örömünk, amelyet a munkában és a szenvedésben keresünk és ízlelünk, nagyon is édes valóság, a menny boldogságának előíze.”

Már itt felfedezhető az, amiért a Teréz-misszió létrejött: a papságért végzett háttérimádság.

 

A jelen

A Teréz-misszió – melyet a párizsi egyházmegyés Bruno Thevenin (1942 - ) atya alapított – a papság mai háttérimádságát szolgálja, azzal a különbséggel, hogy nem szerzetesek végzik, hanem korhatártól független hívek. A Teréz-misszió a mai körülmények között végzett háttérimádság a papokért, amolyan lelki szponzorálás, befektetés.

Bruno atya az alábbi imádságot írta a Papok Boldogasszonyához:

 

Szűzanyánk, Krisztus Főpapunk Anyja, az egész világ papjainak Anyja. Te különlegesen szereted a papokat, mert ők egyszülött Fiad élő képei. Míg a földi életedet élted, Jézusnak segítettél, és még mindig segítesz neki a mennyben. Arra kérünk, hogy imádkozzál papjainkért! „Kérd Mennyei Atyánkat, küldjön munkásokat az aratásába.”

Kérjél részünkre papokat, hogy szentségekkel lássanak el minket. Krisztus örömhírét hirdessék nekünk, és tanítsanak arra, hogy hogyan váljunk valóban Isten gyermekeivé!

Szűzanyánk, Te magad kérd Mennyei Atyánkat, hogy küldje a számunkra oly hiányzó papokat. És mivel Szíved könyörgése mindent elérhet Mennyei Atyánknál, eszközölj ki nekünk szent papokat!

 

A Budapest-Farkasrét Mindenszentek plébániatemplomban minden hónap 17-én ún. Teréz-misét mondunk, azokra a szándékokra, melyet a hívek a Szent domborműve alatti levélszekrénybe bedobnak. A Teréz-mise homiliái honlapunkon megtalálhatóak: farkasretiplebania.hu

 

Farkasrét, 2022. május 14.                                                                    Verőcei Gábor

                                                                                                                   plébános

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2022-05-14.odt31.64 KB