Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek! Kedves Fiatalok!

 

1./ A múlt vasárnapi elsőáldozás volt papi szolgálatom 32. elsőáldozása. Az utóbbi évekhez képest ez más volt. Nem attól volt más, hogy a kis énekkar – amelyhez hasonló előző helyeimen sehol sem volt – igen szépen énekelt. Az volt szembeötlő számomra, hogy a 18 elsőáldozó mindegyike mély áhítattal vette magához az Úr szent testét és vérét. A hittanórákon ismert elevenségüket ismerve ez az áhítat meglepett. Vajon mi lehet a magyarázata? - kérdeztem magamban.

Talán az ajándék készítése? Az elsőáldozóktól szentmise után kaptam egy albumot, melyben mindegyikük egy-egy rajza volt lefűzve. Lehet, hogy az ajándék készítése váltotta ki belőlük azt a ráhangolódást, ami az elsőáldozás áhítatában nyilvánult meg? Ez egy lehetséges természetes magyarázat. A valós indok azonban nem más, mint a KEGYELEM. Igen, az elsőáldozókat ezúttal bizonyosan az isteni kegyelem ragadta meg. De Isten természetfölötti kegyelmi ajándéka feltételezi a természetes alapot.

Gratia supponit naturam - a kegyelem a természetesre épít. Szent Bonaventura megállapítása jut az eszembe. A gyermekek természetes szeretete – melyet az ajándékkészítéssel fejeztek ki – az Úr iránti természetfeletti szeretetében teljesedett ki. Ilyen nagyvonalú a mi Istenünk: ha látja a mi kis gyermeki szeretetszikránkat, azt ő hatalmas szeretetlánggá növeszti.

 

2./ Ki ne vágyna olyan átélt vallási élményre, mint amilyet az elsőáldozóknál láthattunk? Ki ne vágyna az isteni kegyelem megtapasztalására? Az első lépést kinek-kinek magának kell megtennie. Június 9-én alkalom nyílik erre. Templomunkban egész napos szentségimádás lesz. Hacsak pár percre is, de térjünk be a templomba. Beszélgessünk az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. Legyen ez a szentséglátogatás a mi szeretetünk ajándéka. Nem baj, ha csak kezdetleges. A gyerekek rajzaiban sem a művészi tökély az érték, hanem a szándék tisztasága. Ám Isten a mi szeretetszikránkat képes hatalmas szeretetlánggá növelni.

Kívánom minden szentségimádásra betérőnek ezt a kegyelmi ajándékot.

 

Farkasrét, 2011. június 1. Gábor atya