Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Istenszeretet és bizalom – 2022.10.24.

1./ Avégett vagyunk a világon, hogy Istent szeressük… - de olykor próbára tétetik Isten által ez a szeretetünk. Amikor valami veszteség éri az embert, felteszi a számonkérő kérdést: Isten miért engedte ezt meg? Amikor elveszít egy szeretett személyt – szülőt, házastársat, gyermeket –, amikor valamilyen katasztrófa folytán elveszíti élete során megteremtett javait, nem ritkán lázadnak Isten ellen, és veszítik el Istenbe vetett hitüket.

Miért vannak ezek a próbatételek? - tesszük fel a kérdést. Szent Ágoston püspök Mózes ötödik könyvét idézve megadja a választ: „Az Úr, a te Istened próbára fog tenni benneteket, hogy megtudja, csakugyan szeretitek-e őt (Mtörv 13,4), vagyis azt akarja, hogy tudatára ébredjetek annak, hogy igazán szeretitek-e Istent.” Ágostonnak Probához – egy gazdag római özvegyhez, három konzul anyjához – írt levelében az imádság fontosságát emeli ki.

Az imádság az, ami bennünket Istenhez kapcsol. Amikor megszorulunk, akkor kérjük Istent, óvjon meg minden bajtól, „ámde tartozunk Urunknak, Istenünknek azzal a bizalommal is, hogy ha ezeket nem veszi le rólunk, akkor se gondoljuk, hogy ne törődik velünk. Inkább abban reménykedjünk, hogy e megpróbáltatások türelmes elszenvedése a mi nagyobb javunkra válik…

Ha valami éppen ellenkezőleg teljesül, mint ahogyan kértük, viseljük el türelmesen, és mindenért legyünk hálásak. A legkevésbé sem szabad kételkednünk, hogy inkább annak kellett megtörténnie, amit Isten akart, mint annak, amit mi akartunk. Hiszen erre is példát adott nekünk a mi Közvetítőnk, amikor ezeket mondotta: Atyám, ha lehetséges kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.” (Mt 26,39)

Milyen imádságot hallgatna meg Isten, ha nem azt, amely a bizalom miatt egészen Szíve szerint való – mondja még Ágoston.

Szent Ágoston tehát az istenszeretethez szükségesnek látja az Istenbe vetett bizalmat is. Mennyire összecseng ezzel a Szent Fausztina által elterjedt Jezu ufam tobie – Jézusom, bízom benned kép üzenete.

 

2./ Isten ellen a legnagyobb bűn, ha nem bízunk Benne!

Minél jobban bízol Istenben és szereted Őt, annál inkább ragaszkodol Hozzá és annál kevésbé függsz emberi hatalomtól és bölcsességtől. Istent egyszerű bizalommal kell szemlélnünk. Tudva, hogy létezik és törődik velünk.

Miért van oly sok kétségbeesés? Azért, mert hiányzik az istenszeretet és az attól elválaszthatatlan bizalom Istenben.

 

Benigna Consolata olasz vizitációs nővér (1885-1916) szerint a szentség titka a bizalomban áll. „A legnagyobb sérelem, amit a démon okozhat a léleknek, miután bűnbe esett, az az, ha bizalmatlanságra sarkallja. Amíg a léleknek van bizalma, könnyű a visszatérése; de ha a démonnak sikerül bizalmatlansággal bezárni a szívet, ó, mennyit kell küzdenem, hogy visszahódítsam.

Az ördögöt legyőzi a Jézusba vetett korlátlan bizalom; minél gyakoribbak az esések, annál jobban kell bízni az isteni irgalmasságban.”

 

Lisieux-i Szent Teréz nem véletlenül kapta a „bizalom szentje” jelzőt. Így ír önéletrajzában:

Meghalhatnék a fájdalomtól, látva milyen tehetetlen vagyok. De még csak nem is szomorkodom miatta. Vakmerő odaadással, halált megvető bizalommal maradok helyemen: és a szememet isteni Napomra emelem, míg el nem jön a halál. Nem félek semmitől. És ha sűrű felhők rejtenék el előlem az én szerelmes Csillagomat, ha azt kellene hinnem, hogy számomra nincs más, mint ennek az életnek vak sötétje, akkor lennék igazán és teljesen boldog. Akkor lenne a bizalmam végtelen. Helyzetemen mit sem változtatnék. Rendületlenül bíznék, tudva azt, hogy a sötét felhők mögött mégiscsak ott ragyog az én isteni Napom.”

Nem tudni, Babits Mihály olvasta-e Kis Szent Teréz írását, de ő is írt egy gyönyörű hitvallást, melynek ezt a címet adta: „Örökkék ég a felhők mögött.”

Avégett vagyunk a világon, hogy Isten megismerjük, valamint bizalommal átitatottan szeressük.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-10-24.odt31.6 KB