Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádság - udvarlás idejére

Tájékoztató

1./ Kinek javallott az imádság?
Minden olyan fiatalnak, aki a házasság alatt egy férfi és egy nő között létrejövő, életreszóló kapcsolatát érti. Ne alkalmazza az imát olyan, aki hasonló neművel „gerjed vágyra” és „ocsmányságot” művelnek egymással (vö. Róm 1,27). Az ilyen perverzitásban (helytelenségben) szenvedő előbb forduljon bánatimában a lélek orvosához, az irgalmas Jézushoz.
Nem javallott továbbá annak sem, aki szerzetesi (női és férfi), vagy papi hivatásra készül.

2./ Milyen hatása van az imádságnak?
Ez a speciális imádság – más jellegű imádságokhoz hasonlóan – felkészíti a lelket Isten kegyelmi adományának a befogadására. Így tehát kiválóan alkalmas ellensúlyozni a közéletben ragályosan fertőző öncélú szexualitást, annak minden testet és lelket nyomorító következményeivel együtt. Jótékony hatása van a türelem és a lelket gazdagító emberi kapcsolatok kifejlődésére. Elősegíti Isten parancsainak felszívódását a személyiségbe, miáltal növeli a lélek immunitását (ellenállóképességét) a bűn kórokozójával szemben.

3./ Milyen mellékhatása van az imádságnak?
A már említett jótékony hatásokon kívül semmiféle káros mellékhatása nincs. Az olykor hangoztatott vád – miszerint az imádság csak a szellemileg stupid (ostoba) és nem életrevaló „szentfazekaknak” való – valótlan állítás, mely a konkurenciától (ördögtől) származik.

4./ Hogyan kell alkalmazni az imádságot?
A kamaszkor bekövetkeztével, a másik nem iránti érdeklődés megjelenésével alkalmanként lehet végezni az imádságot. Az udvarlás idején javallott naponta egyszeri alkalmazása. De nem kell félni – különösen a szerelem hőfokának növekedésekor – a naponta többszöri alkalmazástól sem, amennyiben erre lelki igény támad.

5./ Hogyan kell tárolni az imádságot?
Nem szabad a könyvespolc vagy asztalfiók legelrejtettebb zugában tárolni. Kerülni kell továbbá a csatornába vagy kukába jutását is. Pornográf irodalomban könyvjelzőként való tárolása ugyancsak kerülendő, fajtaidegenség miatt. Célszerű könnyen megtalálható helyen tárolni, pl Szentírásban vagy más, éppen használatos könyvben.
Fénymásolása, interneten való terjesztése megengedett. Lejárati ideje nincs. Esetleges kérdésekkel fordulj lelkipásztorodhoz, hitoktatódhoz, vagy a forgalomba hozóhoz.

Forgalomba hozás ideje: 2005. december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú napján
Forgalomba hozza: Verőcei Gábor plébános, Budapest-Farkasrét

 

Mennyei Atyám!
„Nem jó az embernek egyedül lennie” (Ter 2,18), ezért kezdetben férfinak és nőnek teremtetted az embert és azt akartad, hogy eggyé válásuk a sírig tartó szentségi házasságban valósuljon meg (vö. Mt 19,4-6).
Tőled származik minden jó: segíts jól megválasztanom jövendőbelimet! A társkeresés nehéz időszakában úgy tudjam iránytani életem minden pillanatát és körülményét, hogy az tanúságtétel legyen kereszténységemről. Életszentségre hívtál meg, nem élhetek úgy, mint aki nem ismeri Istent. Életem egyik legfontosabb döntésében ne korlátozzon egyéni ízlésem, ne ejtsen rabul az érzéki kívánság, hanem olyan társat tudjak választani, akit Te adsz majd nekem. Szent . . . . . . . . . . . . közbenjárására add meg nekem, hogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ámen.

(Egyéni kérésedet az általad tisztelt szent közbenjárását kérve terjeszd Isten elé!)