Címlap

Imádság a ...................... plébániáért:

Istenem és Megváltóm, hiszem, hogy itt vagy az Oltáriszentségben, mint igaz Isten és igaz ember. Habár szemeim semmit sem látnak e titokból, mégis hiszem, hogy ami belőled látható volt, az átment a szentségekbe, kiváltképpen az Oltáriszentségbe. (Nagy Szent Leó pápa) Uram, Jézus, te azt akartad, hogy az Oltáriszentség – az irgalom szentsége – az egység jele és a szeretet köteléke legyen. (SC 47, Szent Ágoston)

Éppen ezért templomunk szentségimádási napját azzal a szándékkal ünnepeljük meg, hogy imádkozunk az egész magyar katolikus egyházért, azon belül főegyház-megyénkért és annak egyházközségeiért.

Uram, Jézus, te önmagadat adtad az Oltáriszentségben, hogy ez a szent lelki táplálék legyen keresztény életem forrása. (LG 11) Kérlek, segíts abban, hogy új lelkesedéssel tudjam továbbadni hitemet azoknak, akik még nem ismernek téged, vagy akik – bár meg vannak keresztelve – eltávolodtak a keresztény élet forrásától, az Oltáriszentségtől. Hadd lehessen az én szentségimádásom a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Világkongresszus felkészülésének része. Bizonyára nem több ez a szerény hozzájárulás ama bizonyos öt kenyérnél és két halnál (vö. Jn 6,9), de Te csodásan meg tudod sokszorozni azt, amit szeretetből felajánlok. Segíts engem, Uram, Jézus, hogy az Oltáriszentség – mint a szeretet köteléke – egyesítő és testvériesítő erejével megóvjon a kísértésekben és megőrizzen az örök életre.  Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy...

(név:.….............................. életkor: )