Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Ifjúsági szentségimádás Farkasréten, okt. 7.


1./ „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!”

     Két nappal ezelőtt volt 85 éve, hogy meghalt a rózsafüzér imádság nagy apostola, Bartolo Longo olasz ügyvéd, akit II. János Pál pápa 1980-ban boldoggá avatott. Egyetemi tanulmányai idején eltávolodva a katolikus hittől, sátánista lett. Később megtért és eljutott az életszentségre. Ebben meghatározó szerepe volt egy isteni sugallatnak, melyben ezt hallotta: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” Nos, Boldog Barotolo Longo hogyan terjesztette a rózsafüzért? Megtérése után megismerkedett egy özvegy grófnéval, akinek az ókori Pompei romváros mellett volt birtoka. Pompeit Kr. u. 79-ben a Vezúv tűzhányó kitörése pusztította el. Évszázadokkal később kiásták a lávából, és szabadtéri múzeumként látogatható. Bartolo Longo és a grófné a romváros mellett felépíttette a Pompei Rózsafüzér Királynője templomot, mely azóta híres búcsújáróhellyé vált, ahová évente 4 millió hívő zarándokol. A templom mellett a szegények gondozására és oktatására több karitatív és oktatási intézményt is létesítettek. Boldog Bartolo Longo az itteni árvaház gyerekei között kezdte terjeszteni a rózsafüzér imádságot. „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” - ez a gondolat lelkesítette az ügyvédet, és valóban üdvözült lelkek közé jutott.
     Ma – október 7-én - éppen Rózsafüzér Királynője ünnepe van, mely arra emlékeztet minket, hogy a rózsafüzér imádsága miként segített a keresztényeken. 1571-ben a török hajóhad végig fosztogatta a Földközi tenger partvidékét és Ciprus szigetét. Az akkori pápa – Szent V. Pius – megszervezte a keresztény hajóhad felállítását és az ütközet előtt a rózsafüzér imádkozását kérte a keresztény világtól a győzelem érdekében. Mi történt? A csata napján -1571. október 7-én - a szél váratlanul megfordult és a keresztények vitorlás hajóit támogatta. A csata a török hajóhad teljes pusztulásával ért véget. A győzelmet Szent V. Pius pápa a rózsafüzér imádságának tulajdonította (nem a kedvező széljárásnak!) és elrendelte a mai ünnepet: Rózsafüzér Királynője napját.
     A rózsafüzér imádsága több esetben segítette azokat, akik buzgón imádkozzák azt. Most csak ezt a két példát említettem: a török feletti történelmi jelentőségű tengeri győzelmet, és Boldog Bartolo Longo üdvözülését. „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” - hallotta az isteni sugallatot az olasz ügyvéd. Ő biztosan üdvözült, hiszen az Egyház boldoggá avatta, ez pedig azt jelenti, hogy ő egész biztosan a mennybe jutott.
     Október hónapban – mint tudjátok, hiszen hirdetjük – minden templomban közösen imádkozzuk a rózsafüzért. De nagyon sok katolikus az év minden napján egyénileg is elimádkozza a rózsafüzért. Fiatalok is! Tévedés azt hinni, hogy a rózsafüzér csak az autók visszapillantó tükrére való dísz vagy kabala, mely megvéd a balesettől. Tévedés azt hinni, hogy a rózsafüzér csak az öregeknek való imádság. Igaz, hogy a kb negyed órás rózsafüzér ima hosszúnak tűnhet a napi tanulás vagy munka mellett. Ugyanakkor a tv vagy az internet előtt sokkal több időt is elpocsékolunk, mint napi negyed órát. Ha viszont van egy célod, amit el akarsz érni, akkor nem lesz hosszú a rózsafüzérre fordított idő. Legalább egy tizedet akár a buszon, vagy a megállóban is el tudsz mondani. Ha van értelmes célod az imádsággal, akkor nem fogod feleslegesnek tartani a rózsafüzért! Szent V. Pius pápa célja a török hajóhad legyőzése volt – és a rózsafüzér imája elérte célját. Boldog Bartolo Longo célja az életszentség volt – és ennek érdekében terjesztette a rózsafüzér imádságát. Az isteni sugallat teljesült: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!”
 
Most mondjunk el közösen egy tized rózsafüzért ezzel a titokkal: „Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.”
 
 

2./ Gyermekek rózsafüzérrel a családokért

     A rózsafüzér – mint a Mária-tisztelet egyik formája – úgy terjedt az évszázadok során, mint egy lánc: újabb és újabb láncszemekkel bővült. Ilyen láncszem volt a már említett 1571-es lepantói tengeri győzelem a törökök felett, melyet Szent V. Pius pápa a rózsafüzér imádság gyümölcseként tekintett. Háromszáz évvel később történt, hogy Bartolo Longo ügyvédként a már említett özvegy grófné egyik birtokügyében Pompei romváros területén járt. Itt kapta azt az isteni sugallatot, hogy „aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül”. És elkezdte terjeszteni a rózsafüzért a grófnővel együtt felépített templomban. Néhány évtizeddel később – 1912-ben – egy német pap, Kentenich atya Schönstattba került hittanárnak. Hallott Pompei új kegyhelyéről és Bartolo Longoról, aki akkor még élt. Arra kérte diákjait, hogy imádságban kérjék a Szűzanyát, tegye Schönstattot is Mária-kegyhellyé. Kérjék megy a Szűzanyát, ereszkedjen ide közéjük, ők pedig felajánlják neki szeretetüket és hűségüket. Így jött létre a szeretetszövetség Szűz Mária és Kentenich atya diákjai között. Jelmondatuk ez lett: „Semmit nélküled – semmit nélkülünk.” Vagyis semmit Mária nélkül, és semmit egymás nélkül. S a Szűzanya megáldotta Kentenich atya kezdeményezését: létrejött a Schönstatti Családmozgalom, mely aztán sok országban elterjedt. Magyarországon a Balaton-felvidéki Óbudaváron van a központjuk, ahol a schönstatti Mária-kápolna hasonmását építették fel néhány éve, s ahol szeptemberben mi is jártunk 14 családdal. A schönstatti Családközösség szintén a rózsafüzér terjesztésének egy újabb láncszeme.
 
     Arra gondoltam, miért ne tehetnénk hozzá mi is egy újabb láncszemet a rózsafüzér-imádság szép hagyományához? Miért ne imádkozhatnátok ti – gyerekek, fiatalok – az itteni családokért? A ti családotokért és a ministránstársad, énekes társad családjáért?! Most ugyan nem a törökök jelentik a veszélyt, mint 1571-ben volt. Most nem az írástudatlanság és nyomor fenyegeti a családokat, mint bő száz évvel ezelőtt Bartolo Longo idejében volt a romváros Pompei környékén. De az itteni családokat is sújtja a munkanélküliség, az itteni családok is szenvednek olykor a váratlan betegségektől, a szülők válásától, a felnövő fiatalok úttévesztésétől – mint pl. az élettársi viszony terjedésétől. És egyre több házastárs évek óta hiába vár babát, pedig nagyon szeretne.
     Miért ne imádkozhatnátok ti – gyerekek és fiatalok – az itteni családokért?! Nagyon szeretném, és a Szűzanyának is tetszésére lenne, ha megvalósítanátok ezt e lelki programot:
 
 

Gyermekek rózsafüzérrel a családokért

 
Minden hónap első péntekén összejövünk ifjúsági szentségimádásra, melyet agapé követ. Az agapé előtt lenne a rózsafüzértársulatok mintájára az úgynevezett titokcsere. Ez abból áll, hogy mindenki, aki vállalja, hogy naponta elmond egy tized rózsafüzért, az megkapja egy cédulán, hogy melyik tized rózsafüzért kell imádkoznia.
     Egy tized rózsafüzér: egy Miatyánkból és tíz Üdvözlégyből áll. Ez időben max. 3 perc.
     Ha van naponta 3 perced a Szűzanya tiszteletére, ha imádságoddal segíteni akarsz az itteni családok gondjain – ami lehet, hogy éppen a te családod gondja is -, akkor vállald el a rózsafüzér imádságot a családokért! Ne feledd Boldog Bartolo Longo isteni sugallatának ígéretét:
 

„Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!”

 

 

     Kedves Gyerekek, Fiatalok!
     Ne gondoljátok, hogy ti nem tudtok semmit sem tenni a családokat fenyegető veszélyek vagy próbatételek ellen. Van fegyveretek: ez pedig az imádság. A rózsafüzér imádság a történelemben már sok esetben segített a bajok leküzdésében. Most bizonyítsátok be, hogy szeretitek Jézust és édesanyját Máriát. A havi szentségimádással és a napi egy tized rózsafüzér-faljánlással járuljatok hozzá családotok, és a többi farkasréti család lelki jólétéért. Ha a súlyos pénzügyi és megélhetési nehézségek meg is terhelik családotok életét, rózsafüzér-imádságotokkal gyarapítsátok a családok kegyelmi tőkéjét!
     Most pedig egy tized rózsafüzér közös elimádkozásával kérjük az Euchahrisztiában köztünk maradt Jézust, bátorítson benneteket erre a vállalkozásra, hogy minél többen akarjatok segíteni a saját és más családok lelki szükségletein.

     Legyen most az első alkalom, hogy gyermekek rózsafüzérrel a családokért imádkoznak.