Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Hitünk megvallása a népszámláláskor – 2022.09.19.

1./ A hit megvallása vallási hovatartozásunk megjelölését jelenti. A hit megvallása az Egyházban az első parancsolatból fakadó erkölcsi kötelezettség, melyet Jézus Krisztus megerősített: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) A hit megvallásának legmagasabb foka a vértanúság, ennek ellentéte a hittagadás. A hit burkolt megvallása a hit szerinti erkölcsös élet.

Hitünket több alkalommal is megvalljuk. Szavakban a szülők a gyermekük megkeresztelésekor, minden hívő a vasárnapi szentmisében imádkozott Hiszekegyben, az elsőáldozó és bérmálkozó a szentség kiszolgáltatásakor, stb. Tettekkel is megvalljuk hitünket, amikor vasár- és ünnepnap részt veszünk a szentmisén, bármilyen szabadidő-program helyett; vagy amikor a katolikus jegyes katolikus házasságot köt és nem elégszik meg élettársi viszonnyal. A böjti fegyelem megtartása is tettekben megmutatkozó hit.

Amikor nagyjából 10 évente népszámlálásra kerül sor, az is kiváló alkalom hitünk megvallására.

 

2./ 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás három szakaszban zajlik. Október 1-16. között minden Magyarországon élő személy online töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azokat a második szakaszban október 17. és november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. Akik pedig bármilyen okból kimaradtak az előbbi két lehetőségből, azok számára harmadik szakaszban november 21-28. között a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási alkalom.

Mivel a népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a népszámláláshoz kapcsolódó kampányt indít, amelynek célja, hogy minden magyar katolikust arra buzdítson, bátran vallja meg vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában töltse ki a népszámlálás vonatkozó kérdését.

 

A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A kérdőíven a „katolikus” szó esetében három választási lehetőség van: római katolikus; görögkatolikus; más (pl. örmény, kopt katolikus), ez esetben a Magyar Katolikus Egyházat kell bejelölni.

Fontos, hogy a kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk részét képezi. Ezért az MKPK arra kéri a katolikus szervezeteket, hogy november 28-ig minden szentmise végén a hirdetésekben buzdítsuk a híveket a kérdőív teljes kitöltésére.

Kérdésként felmerült, hogy a népszámlálási kérdőívre adott válaszok valóban anonimak maradnak-e? A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a név megadása csak azért kötelező, hogy regisztrálni tudják, hogy a Magyarországon élő, valahol hivatalosan regisztrált lakosok kitöltötték-e már a kérdőívet. Azonban a nevet és a megadott válaszokat informatikailag külön (anonim módon) kezelik. Ez a vallási hovatartozásról való kérdés esetében egyébként külön is törvényi kötelezettségük, mert a vallási, felekezeti hovatartozás érzékeny adatnak számít.

 

3./ Hitünk megvallása üdvösségünkre szolgál (vö. Róm 10,10)

Régtől fogva él az a törekvés, hogy a vallást a templom falai közé szorítsák. A kommunista ideológia azt sulykolta az emberekbe, hogy a vallás magánügy. Ezzel szemben az igazság az, hogy a vallás a legszemélyesebb közügy. Közügy, mert pozitív hatása van a társadalmi életre. Amikor a népszámlálás során megvalljuk vallási hovatartozásunkat, azzal üdvösségünket és társadalmunkat egyaránt szolgáljuk.

Szent Josemaria Escrivá írja:

Teljesítsd minden állampolgári kötelességedet, s ne akard kivonni magad egyikük teljesítése alól sem; és gyakorold minden jogodat a közösség javára, nem tekintve el oktalanul egyiktől sem. - Ebben is keresztény tanúságot kell tenned. (Kovácstűzhely 697)

Keresztény ember: köteles vagy mintaszerű lenni minden területen, állampolgárként is, a közjóra irányuló törvények teljesítésében. (Kovácstűzhelgy 695)

 

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-09-19.odt31.2 KB