Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Hiszek az igazságban, mely túl van a politikán” (Babits) – 2022.02.28.

1./ Az orosz-ukrán háború napjaiban érdemes felidézni olyan emberek gondolatait, akik átéltek egy háborút.

Mahatma Gandhi (1869-1948), India függetlenségének erőszakmentes kivívója, a kereszténység nagy tisztelője mondta: „A legnagyobb erő, amellyel az ember rendelkezhetik, az erőszak-nélküliség. Hatalmasabb, mint mindazon fegyverek között a leghatalmasabb, amelyet emberi értelem pusztításra kiagyalt.”

XII. Pius pápa (1876-1958) szerint egy nemzet élni akarása nem lehet halálos ítélet egy másik nép számára.

Faulhaber, müncheni bíboros (1869-1952), aki beszédeiben szembeszállt a nácizmussal, így írt:

„Hogyan lehetséges egyáltalán háború? Egy hadjárat, vagy egy világháború nem a keresztény kultúra torz-szülötte? Nem valami pogány nehezék a kereszténységben?”

„Ha mindkettő, háború és béke az Evangélium Tanítómesteréhez jönnének kihallgatásra, a háború állig felpáncélozva, a béke pedig olajággal, a Mester egészen biztosan a békét mind a két kezével megáldaná.”

„Mi láttuk a háború könnyözönét. Mi hallottuk a panaszos dalokat és átkokat. Mi éreztük a háború hullaszagát és olvastuk a halottak névsorát… nekünk tehát fel kell emelnünk szavunkat a háború ellen.”

 

2./ „Az anyák átkától kísért háború” (Horatius) és a politika összefügg.

Mi a politika? Annak a művészete, hogy magához ragadja a gazdagok pénzét és a szegények szavazatát azon ürügy alatt, hogy egyiket megvédje a másik ellen. A politika vértelen háború, a háború pedig véres politika. Egy porosz tábornok megfogalmazása szerint „a háború a politika folytatása más eszközökkel.”

Maupassant, XIX. századi francia író találó mondása a két testvérnép mostani háborújára is igaz: „a hazafiaskodás szokott lenni az a tojás, amelyből háború kél ki.” A hasonlatnál maradva megállapíthatjuk, hogy a tojás kikeléséhez megfelelő hőfokra van szükség; ez pedig ne más, mint a nacionalizmus eltorzult formája: a sovinizmus.

 

3./ „A jövőnk: vagy Isten – vagy nincs is jövőnk.” - mondta a XIX. századi francia hitszónok, Lacordaire – majd így folytatta: „Vagy beleépülünk az Ő életébe, vagy a halál áldozata leszünk.”

Európa legfőbb baja, hogy elhagyta Istent. Tanulságos Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra c. verse, melyet az I. világháború éveiben írt.

 

       Az Úristen őriz engem

       mert az ő zászlóját zengem.

       Ő az Áldás, Ő a Béke

       nem a harcok istensége...

 

       Kard ha csörren, vér ha csobban,

       csak az ember vétkes abban.

       Az Úristen örök áldás,

       csíra, élet és virágzás.

       Nagy, süket és szent nyugalma

       háborúnkat meg se hallja.

       Csöndes ő, míg mi viharzunk,

       békéjét nem bántja harcunk...

 

       S kell, hogy az Úr áldja, védje

       aki azt énekli: Béke.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-02-28.odt26.69 KB