Címlap

Eucharisztikus Gyermekszövetség, 2019.10.02.

1./ Mit jelent szentségimádáson részt venni?

Azt jelenti, hogy Jézus közelében lenni. Az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van, hiszen az utolsó vacsorán azt mondta a kenyérre: ez az én testem; a borra pedig: ez az én vérem. Az oltárra kitett Oltáriszentségben tehát Jézus jelen van, én pedig az ő közelében vagyok.

2./ Miért keressük Jézus közelségét a szentségimádáson?

Azért, amiért a Bibliában szereplő vérfolyásos asszony is kereste Jézus közelségét. Ez az asszony már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Már egész vagyonát orvosokra költötte, de egy sem tudott rajta segíteni. Amikor Jézus arra járt, az asszony arra gondolt, hogy hátulról hozzáférkőzik, megérinti a ruhájának szegélyét, és ettől majd meggyógyul. Így is tett, és abban a pillanatban, amikor Jézus ruháját érintette, elállt a vérfolyása. Amikor Jézus érzékelte, hogy valaki hozzáért, így szólt az asszonyhoz: „Leányom, hited meggyógyított. Menj békével.” (vö. Mt 9,20-22. Lk 8,43-48)

Ha megbetegszünk, mi is segítséget kérünk: szülőtől, orvostól. Már az is jól esik, ha elmondhatom, hogy mi fáj, és együttérzően meghallgatják panaszomat. Imádságomban Jézusnak is elmondom kéréseimet, hogy segítsen nekem. Gondolunk-e arra, hogy Jézusnak is lehet panasza? Mennyire fájhat és rosszul eshet neki az emberek hitetlensége, bűnös élete! Ő kereszthalált vállalt értünk, hogy ezáltal a mennybe jussunk. Mégis sokakat egyáltalán nem érdekel az üdvösségük. „Sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei – írja Szent Pál apostol - ; végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják.” (Fil 3,18-19)

A szentségimádáson egészen közel kerülök Jézushoz, és a csöndben nézem őt, ő pedig engem néz. A csöndben meghallhatom Jézus panaszát azokra az emberekre, akik nem szeretik őt. De meghallhatom Jézus rám vonatkozó panaszát is, mert bűneimmel megbántottam őt. A bűn nem más, mint a lélek betegsége. Ha bűneimből szeretnék kigyógyulni, akkor közel kell mennem Jézushoz, amint a vérfolyásos asszony is közel ment hozzá. Ezen kívül bíznom kell benne, hogy képes kigyógyítani a lélek betegségéből, a bűnből. A vérfolyásos asszony bizalma elnyerte jutalmát, meggyógyult. Igen, „az Istenbe vetett bizalom csodákra képes” - mondta Lisieux-i Szent Teréz.

1931-ben Jézus megjelent egy lengyel apácának, Szent Fausztinának. Azt kérte tőle, hogy készíttessen róla egy festményt ezzel a felirattal: „Jézusom, bízom benned!” Az irgalmas Jézusról készült festmény elkészült és azóta számos templomban látható, így Farkasréten is. Szent II. János Pál pápa pedig bevezette az irgalmasság vasárnapjának ünnepét.

A Jézusba vetett bizalom a vérfolyásban szenvedő asszony esetében csodás gyógyulást eredményezett. Higgyük el, hogy a mi életünkben is csodákra képes az Istenbe vetett bizalom. Aki bízik, annak élete végén majd megnyílik az irgalmasság mennybe vezető kapuja. Aki nem bízik Istenben, annak majd az isteni igazságosság kapuján kell átmennie, ami fájdalmas lehet. A bűnös embernek itt a földön sem esik jól, ha szemébe mondják az igazat. Mennyivel fájdalmasabb lesz majd, ha Isten maga mondja ki azt igazságot a bűnös emberre.

A Kis herceg című mesében a herceg gyakran ismétli a fontos tudnivalókat, hogy el ne felejtse. Nos te is ismételd gyakran a Fausztina nővéren keresztül kapott mondatot: Jézusom, bízom benned!

3./ A szentségimádáson közel vagyok Jézushoz: Ő néz engem, én nézem Őt.

Amikor múzeumban egy festményt nézünk, akkor valahogy kapcsolatba lépünk a festmény alkotójával. Nem számít, hogy a festő már régen meghalt, az ő gondolatai megjelennek a képen, s azt szemlélve én is közel kerülök az ő gondolataihoz. A régen meghalt festő ma is hat a látogatóra.

Hasonlóképpen vagyunk a szentségimádáskor is: lelki szemeink előtt lejátszódik Jézus földi élete. Magunk előtt látjuk a szegényes betlehemi istállót, ahová Jézus megszületett. Isteni dicsőségét felcserélte az emberi lét nyomorúságával. A földi lét számára idegen volt. Aki idegenben jár, az otthont keres magának. Jézus hol talál otthont? - kérdezhetjük. A templomban – válaszolnánk. Igen, de a templom is csak akkor lesz otthon számára, ha itt szeretetet kap. A családi otthon nem a szép berendezéstől lesz otthonná, hanem attól, hogy ott szeretik egymást a családtagok. Ezért Jézus számára a templom csak akkor lesz otthon, ha itt szeretetet kap. „Ha úgy szerettek engem, ahogy én szerettelek titeket.” (vö. Prohászka ÖM 18,172-176 nyomán)

Egy rövid csendet tartva kérdezzem meg magamban: vajon Jézus mire panaszkodhatna rám?

 

Most egy XVII. századból való egyházi énekünkkel valljuk meg Jézus iránti szeretetünket. A szentségimádás arra is alkalmat ad, hogy mintegy szerenádot adva Jézusnak, megvalljuk iránta érzett szeretetünket. Amilyen olthatatlan szeretettel vannak egymás iránt a szerelmesek, olyan olthatatlan szeretettel legyünk mi is Jézus iránt – erről szól a SzVU énekeskönyv 157. éneke.

 

Szeretlek, szép, Jézus, mert fölötte jó vagy,

Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy.

Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,

Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj.

 

Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,

Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe,

Jézus legyen írva minden levelében,

Olvadjon el szívem Jézus szerelmében.

 

Erős kezeiddel ültess jó palántát,

Szívedből szívembe kegyelem virágát,

Jessze gyökeréből ojtsd be szívem ágát,

Hogy hozzon az égből jó illatot, drágát.

 

Neveljed szívemben hozzád a szerelmet,

És a bűnök ellen égből nyújts védelmet!

Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed,

Hogy megnyerjem végső boldogságom benned.

 

Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság,

Szentség és szeretet, véghetetlen jóság.

Ó mennyei szent tűz, ó te nagy uraság,

Add, hogy legyen részünk az örök boldogság.

 

 

 

Eucharisztikus Gyermekszövetség imája

 

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, vízcsepp a tengerben, porszem a földön, amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hópehely télen, amennyi teremtett lény van az égben és a Földön, mert minden dicséretre legméltóbb vagy, Isten báránya, aki a kenyér színe alatt valósággal jelen vagy.

 

Segítsen minden szentáldozás türelemre, alázatosságra, bizalmam és állhatatosságom növelésére, hitem, reményem és szeretetem megerősödésére. Oltalmazz engem és minden szerettemet, minden embertársamat a gonosztól, és életem végén segíts az örök boldogságra. Ámen.

 

 

AttachmentSize
Gyermekszövetség, 2019-10-02.odt34.57 KB