Címlap

Eucharisztikus Gyermekszövetség, 2019.02.01.

 


1./ Az ifjúsági világtalálkozó 2019. január 22-27. között a Közép-amerikai Panamavárosban került
megrendezésre. A szombat esti imavirrasztáson Ferenc pápával együtt mintegy 600 ezer fiatal vett
részt. A pápa beszédében az internetes szokásokra utalt. Sok fiatal fent van a Facebookon; képeket,
videókat osztanak meg egymással az instagramon. Mi ennek a célja? A válasz: influencer – ami azt
jelenti, hogy hatást gyakorolni másra, befolyásolni mást. Igen, hatni szeretnénk másokra.


  Különbözőképpen lehet hatni másokra. Lehet hatalommal, parancsolással befolyásolni másokat;
és lehet szeretettel is hatni másokra. A parancsolás a kényszerítés erejével hat – ez nem nyeri el a
tetszésünket. Ám ha szeretetet tapasztalunk másoktól, az meglep bennünket, és örömmel fogadjuk a
közeledését. Így hatnak egymásra a barátok és a szerelmesek.


  Ferenc pápa beszédében Szűz Máriáról szólva megemlítette, hogy amikor Gábor angyal közölte,
hogy Isten őt választotta ki a Megváltó édesanyjául, Mária először meglepődött, majd utána „igent”
mondott, azaz beleegyezett Isten akaratába. (vö. Lk 1,34.38) A fiatal názáreti lány, Mária nem azért
mondott igent, mert híres akart lenni, vagy mert hatni akart volna másokra. Ha abban az időben lett
volna internet, Mária bizonyára nem ment volna fel a Facebookra, nem tette volna fel képeit az
instagramra. Mária nem akart a mai értelemben vett „influencer” lenni, mégis, anélkül, hogy akarta
volna, vagy törekedett volna rá, a történelem legbefolyásosabb asszonya lett – mondta a Szentatya.
Mária azt válaszolta az angyalnak, hogy „történjék velem” szavaid szerint. Ez azonban nem úgy
hangzott, hogy: „na jól van, pórbáljuk meg, aztán meglátjuk mi lesz”. Nem! Mária nem ideiglenes
próbának tekintette ezt az „igent”, hanem végleges elköteleződésnek. A házaspárok is ilyen
elköteleződéssel mondják ki az igent az esküvőjükön; nem azzal a feltétellel, hogy „próbáljuk ki,
hátha sikerül”, hanem azzal a végleges elköteleződéssel, hogy jóban-rosszban kitartunk a
szeretetben. Mária nem ismerte ezt a kifejezést: „majd meglátjuk, mi lesz”. Nem! Mária igenje
olyan személy igenje volt, aki el akar köteleződni, aki kockázatot akar vállalni, aki mindenét
„felteszi a játékban”.


  Budapesten a 2-es metró a Pillangó utcai megállónál kijön a föld alól és a lóversenypálya mellett
halad el. A szenvedélyes fogadók olykor minden vagyonukat felteszik egy lóra, mert bíznak annak
sikerében. Kockázatot vállalnak, aztán vagy eladósodnak, vagy meggazdagodnak.


  Szűz Mária is kockáztatott, mert bízott Isten ígéretében. Mondhatott volna gyáván „nemet” is,
ám ő „igent” mondott, mert erősebb volt benne az Istenbe vetett bizalom, mint a kétségek és
nehézségek. Mária azért tudott olyan nagy hatással lenni a történelemben, mert az Istennek való
tetszés vágya erősebb volt benne minden félelemnél és óvatoskodásnál. Mária nem a világnak akart
tetszeni, hanem Istennek. Mária nem az emberek elvárásának akart megfelelni, hanem Isten
elvárásának. Ezért tudott oly nagy hatással lenni másokra, többek között ránk is. Az ő Istenbe vetett
bizalma mibennünk is felkelti a vágyat, hogy akarjunk Istennek tetsző életet élni. Ha követjük
Mária bizalmát és erős hitét, akkor mi is lehetünk influencerek, másokra hatással lévő emberek.


  Mária hitt Isten ígéretének, melyet az angyaltól hallott. Ebből az ígéretből merített erőt, hogy
bátran „igent” mondjon. Mi is isteni ígéret hordozói vagyunk, hiszen Jézus megígérte: „Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s föltámasztom az utolsó napon.” (Jn
6,54) Hiszünk ebben az ígéretben? Ha igen, akkor örömmel megyek minden vasárnap szentmisére,
hogy ott Krisztus testét vegyem magamhoz, az örök élet zálogát. Az ókeresztény egyházban az
üldözött keresztények nem a vagyonukat kockáztatták azzal, hogy elmentek a szentmisére, hanem
az életüket kockáztatták. Nagyon sokan inkább vértanúk lettek, de nem tudtak az Oltáriszentség
nélkül élni. Ma is vannak országok, ahol a keresztények az életüket kockáztatják a hitük
megvallásával. Bátor hitvallók, mert hisznek Jézus ígéretében: aki megvallja Jézust az emberek
előtt, azt majd Jézus is megvallja a mennyei Atya előtt. (vö. Mt 10,32)


2./ A szentek is influencerek – akik hatnak másokra .
  A milánói Carlo Acutis – akiről már a 2018.10.02-i elmélkedésben olvashattunk – is hatott és ma
is hat mindazokra, akik még közelebb szeretnének kerülni az Oltáriszentségben közöttünk lévő
Jézushoz. Carlo édesanyja az év elején arról nyilatkozott a SIR hírügynökségnek, hogy „testvérei
négy évvel Carlo halála (2010) után születtek. Hallják, hogy beszélünk róla, imádkoznak hozzá,
közel érzik őt magukhoz. Ők is különlegesen hívő gyerekek: azon veszekednek, ki imádkozza
aznap a rózsafüzért. Carlo alakja az életük része. Sajnos nem ismerhették személyesen, de mindig
velük van.”


  Antónia mama arra a kérdésre, hogy milyen várakozással tekintenek fiúk boldoggáavatási
eljárására, ezt válaszolta:
  „Carlo azt mondta, hogy kilométeres sorok állnak egy koncert vagy egy focimeccs előtt, de a
tabernákulum előtt üres a tér. Mi szerencsésebbek vagyunk azoknál, akik Jézussal éltek, mert
elmehetünk otthonról a legközelebbi templomba, mintha mellettünk lenne Jeruzsálem. Carlo
fontosnak tartotta, hogy az emberek megértsék, milyen végtelenül nagy ajándék ez. Isten velünk
van, és ezért mindenkinek oka van a boldogságra, a reményre. Akkor is, amikor el kell szenvednünk
a kereszteket, hiszen Carlo azt mondta: 'A Gogotára mindannyian felmegyünk.' Szentté válhatunk
az út során.”


  Persze Carlo nem csak beszélt az Oltáriszentség szeretetéről, de éltével is tanúsította azt.
Édesanyja így beszélt erről:
  „Hétéves korában volt elsőáldozó, és onnantól kezdve egy nap sem mulasztotta el, hogy elmenjen
a misére, és szentségimádást végezzen a szertatás előtt vagy után. Számára alapvető fontosságú volt
ez: ha elutaztunk, azon aggódott, hol van a legközelebbi templom a szálloda közelében. Az
Oltáriszentség iránti szeretet, amit úgy nevezett, 'országutam a mennyországba', arra vezette, hogy
részt vegyen a plébániai életben. Látta, milyen sok ember nem járul a szentségekhez még
vasárnaponként sem, látta, milyen nagy a tudatlanság bizonyos témákban. Ezért találta ki az
Oltáriszentség csodáiról való kiállítást, hogy hatékony eszköz legyen arra, hogy felrázza a
lelkiismeretet, felébressze az embereket, akik rutinként élik meg a szentmisét. Ahelyett, hogy
barátaival játszott volna, a kiállítás anyagát készítette. Áldozatos munka volt, de engedtem, hogy
csinálja, az iskolai kötelességeiben nem gátolta. Fontosnak tartotta, hogy az emberek megértsék az
Eucharisztia fontosságát.”


3./ A másokra ható – influencer – emberek titka: hisznek Isten ígéretében.
  Szűz Mária Isten influencere volt – mondta Ferenc pápa. Hitt az angyali üzenet ígéretében, ezért
merte vállalni az istenanyaságot. Mert elköteleződni, mert hitt az isteni ígéretben.


  Tegyük fel a kérdést magunknak: hiszek Jézus ígéretében, hogy aki eszi az ő testét, annak örök
élete lesz és Jézus feltámasztja az utolsó napon?!


  Ha hiszek ebben az ígéretben, akkor megfontolom Szent Pál apostol szavait:
  „Minthogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és lélek minden szennyétől,
így teljessé tesszük megszentelődésünket Isten félelmében.” (2Kor 7,1)

 

AttachmentSize
Gyermekszövetség, 2019-02-01.pdf60 KB