Címlap

Eucharisztikus Gyermekszövetség ­ 2018.11.02.

1./ Októberben kaptam egy szentképet, mely az olaszországi Lanciano városában őrzött ereklyét ábrázol. Ha ellátogatsz a www.miracolieucaristici.org webhelyre, te magad is láthatod és olvashatod az ereklye történetét.

 

A VIII. században történt, hogy Lancianoban egy szerzetes pap kételkedett abban, hogy Krisztus Teste valóban jelen van a szentmisében átváltoztatott ostyában. Misézés közben, amikor kimondta az átváltoztatás szavait - „ez az én testem.... ez az én vérem” - észrevette, hogy az ostya testté, a bor pedig vérré változott. Mindez a résztvevők szeme láttára történt. A hússzövet mind a mai napig ép, a vér pedig öt egyenlő vérrögre oszlik.

Közel 50 évvel ezelőtt (1970-ben) Lanciano érseke megvizsgáltatta a tizenkét évszázaddal ezelőtti csoda ereklyéit. Az arezzoi kórház professzora megállapításai a következők voltak:

 

 • A Test-szövet valódi, harántcsíkolt szívizomszövetből áll.

 • A test és a vérszövet egyaránt emberi szövet, és mindkettő az AB vércsoportba tartozik.

  (Ez a Közel-Keleten leggyakoribb vércsoport, és a torinói lepel férfija is AB vércsoportba tartozik.)

 • A testszöveten nyomokban sem található só vagy egyéb tartósítószer, amelyek a középkori balzsamozásra utaltak volna. Vagyis a csalás lehetősége teljességgel kizárt.

   

1973-ban a vizsgálatok eredményétől függetlenül az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) is megvizsgálta az ereklyéket. A 15 hónapon át tartó vizsgálatok után kijelentették, hogy a tudomány nem tud magyarázatot adni a jelenségre.

 

A VIII. század óta sok más hasonló csoda történt az Oltáriszentséggel. A legutolsó eucharisztikus csodát 2013-ban jegyezték fel a lengyelországi Legnicában, ahol az átváltoztatott szentostya szintén szívizommá változott át. (A fenti webhelyen erről is olvashatsz.)

 

2./ Mit gondoljunk ezekről a csodákról? Két megjegyzést tennék:

 

 • A szentmisében a pap megismétli Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait: „ez az én testem”, „ez az én vérem”. Ekkor – a Szentlélek ereje által – a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé változik át. Érzékszerveinkkel (pl. ízlelés, látás, tapintás) nem tapasztaljuk ezt az átváltozást, de hitünkkel elfogadjuk, hogy az Oltáriszentségben Krisztus valóságosan jelen van testével és vérével – vagyis az Oltáriszentség ő maga.

   

 • Az Oltáriszentség csodái figyelmeztető felhívások a papoknak, hogy az Oltáriszentséget megillető és féltő gondoskodással osszák a híveknek; a hívek pedig kellő imádattal fogadják. Szavainkkal is fejezzük ki ezt a tiszteletet: ne azt mondd, hogy ostyát kaptam a szentmisén, hanem az Úr Jézust vettem magamhoz.

 

3./ Kalkuttai Szent Teréz anya (1910-1997) gondolatai:

 

Álljatok meg, időzzetek az Oltáriszentség előtt! Tűnődjetek rajta, és imádkozzatok. Hogyan tudta Isten ilyen kicsinnyé tenni magát, hogy két ujjal elérhetem vagy megtörhetem, és egy kisgyermek vagy egy haldokló is megkaphatja...

Az Oltáriszentség minden képzeletet felülmúl... Mélységes hittel és szeretettel kell fogadnom. Jézus azért akarta ránk hagyni, hogy sohase feledjük el mindazt, amiért eljött és amit föltárt nekünk.

Jézus ismerte az emberi természetet, tudta azt is, hogy aki messze van tőlünk, szívünktől is távol van. El tudjuk képzelni, milyen lenne az életünk az Oltáriszentség nélkül?

 

 

AttachmentSize
Gyermekszövetség, 2018-11-02.doc18.5 KB