Címlap

Eucharisztikus Gyermekszövetség ­ 2018.10.02.

1./ Ferenc pápa 2018. július 5-én elismerte Isten szolgája, Carlo Acutis világi hívő hősies erényeit, akit ettől fogva a „tiszteletreméltó” jelző illet meg. A milánói fiú 1991-ben született egy jómódú olasz családban. Általános iskolás korában került mély kapcsolatba a hittel. Napjai tanulással, helyi programokkal, biciklizéssel és a számítógép iránti szenvedéllyel teltek: programozott, filmet vágott, weboldalakat hozott létre, képregényeket tervezett. Elsőáldozásától fogva naponta ment szentmisére és szentáldozáshoz járult, valamint rózsafüzért imádkozott. 15 éves korában a leukémia (vérrák) egy agresszív formája támadta meg szervezetét, és három nap alatt végzett vele. 2006. december 12-én halt meg. Végakarata szerint az assisi temetőben temették el.

 

2./ Carlo Acutis híressé vált mondása szerint „mindenki eredetinek születik, de sokan másolatként halnak meg”. Ha nem akarunk másolatként meghalni – mondta –, akkor Isten szavát kell iránytűnek tekintenünk, mindig Isten akaratához kell mérnünk magunkat. Úgy kerülhetünk közelebb a mennyországhoz, ha szentségekhez járulunk és imádkozunk. Carlo a szentségek közül is az Eucharisztia szentségét helyezte életének középpontjába; azt mondta, hogy ez az ő „mennyországba vezető útja”. Carlo gyakran feltette magának a kérdést: miért van az, hogy az emberek kilométeres sorokban állnak órákon át, hogy bejussanak egy rock koncertre vagy egy filmre, de sosem látunk ilyen hosszú sorokat az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus előtt. Azt mondta, az emberek nem tudják, mi hiányzik nekik, mert ha tudnák, a templomok úgy megtelnének emberekkel, hogy be se férnénk. Szenvedélyesen ismételgette, hogy az Oltáriszentségben Krisztus éppúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt, az apostolok idejében; és hogy akkoriban, ha valaki találkozni akart Krisztussal, sokat kellett utaznia, szemben velünk, akik ma sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen akármelyik közeli templomban megtalálhatjuk Őt.

A hit továbbadására felhasználta az internetet, oly módon, hogy virtuális kiállítást szervezett az eucharisztikus csodákról. Ezt a munkát 2002-ben kezdte el (11 évesen), amiben segítségére volt a családja. Két és fél éven át dolgozott a terv megvalósításán. Ez az internetes kiállítás lett lelki öröksége. Az Eucharisztikus csodák magyarul is megtekinthetők a www.miracolieucaristici.org vagy www.carloacutis.com webhelyeken. Ha Carlo Acutist boldoggá avatja az Egyház, ő lehet majd az internetezők védőszentje.

 

3./ A szenteknek mindig hatnak másokra. Milyen hatása lehet Carlo Acutisnak a mai fiatalokra?

Először nézzünk egy ismert példát, Szent Pál apostol életéből. Amikor Szent Pál apostolt fogolyként Rómába vitték, hogy a császár ítélkezzék ügyében, engedélyt kapott arra, hogy fogságát „házi őrizetben” töltse, azaz egy katona felügyelete mellett egy lakásban élhetett és vendégeket, hívőket is fogadhatott (vö. ApCsel 28,16). A Filippieknek címzett levelében olvassuk: mindenki előtt „köztudomású lett, hogy bilincseimet Krisztusért viselem. Azok közül, akik az Úrban testvéreim, sokan fölbuzdultak bilincseimen, és egyre bátrabban terjesztik az Isten szavát.” (Fil 1,13-14)

Carlo Acutis hatása sem fog elmaradni. Bizonyára sokan fognak felbuzdulni nem csak az internetezés felé – ez még menne egy szent közreműködése nélkül is –, de az Eucharisztia iránti szeretete várhatóan jótékony hatással lesz a fiatalokra. Látogass el Carlo webhelyére, és máris hatása alá kerülsz.

 

4./ Ha belépsz az Eucharisztikus Gyermekszövetségbe, és vállalod naponta az Oltáriszentség dicsőítését a szövetség imádságának elmondásával (otthon, vagy ahol éppen vagy), azzal már te is felbuzdultál az Oltáriszentség szeretetére. A rövid imádság első része a teremtett világhoz kapcsol, amely létével is dicsőíti Istent. Te is előbb dicsőítsd az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust, majd utána terjeszd elé önmagadért és szeretteidért való kérésedet. Kérjél egy imalapot és lépj be a Gyermekszövetségbe!

 

AttachmentSize
Gyermekszövetség, 2018-10-02.doc18 KB