Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Családok éve

A Család Éve Farkasréten

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy döntött, hogy 2010. december 26-tól 2011. december 30-ig meghirdeti a Család Évét. Ebből az alkalomból kiadott körlevelében többek között ezt írja:          

„Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is.”

E felhíváshoz csatlakozva szeretném magam is – mint új plébános – megismerni az itt élő katolikus családokat, oly módon, hogy a Család Évének egy-egy vasárnapján a 9 órai szentmisén mindig egy másik család (szülő/k és gyerek/ek) együtt hoznák felajánláskor a bort és vizet az oltárhoz. A szentmise elején bemondanám, hogy ezen a szentmisén mely család segít az oltárszolgálatban. Ha a családból van ministráns, vagy a scola-tag, ők is csatlakoznak a család oltárhoz vonulásához. Ezáltal a hívek is megismerik a családokat. Az éppen szolgálatot vállaló család számára az első sorban biztosítunk helyet, a könnyebb mozgás és a megismerhetőség céljából. A szentmise végén pedig szeretném külön megáldani az éppen szolgálatot tevő családot. A szentmise után szokásos agapéra is meghívnánk a családot a hittanterembe.

A Család Éve vasárnapjainak 9 órai szentmiséire a sekrestyében lehet feliratkozni, a család számára alkalmas időpontra. Bízom benne, hogy már a 2010. dec. 26-i Szent Család vasárnapjával kezdődően minden vasárnapra és kötelező ünnepnapra (pl Újév, Nagyboldogasszony) lesz jelentkező család.

 A Család Éve keretében más közös programokat is szeretnék szervezni (pl családos autós zarándoklat Pilisvörösvár Szent Család templomába), de szívesen venném a Családok indítványait is.

Farkasrét, 2010. december 12.

Gábor atya