Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Bódi Magdolna, a szentéletű munkáslány (színdarab)

Verőcei Gábor, Farkasrét, 2015.05.23.
Bódi Magdi vértanúságának 70. évében
ajánlom a farkasréti plébánia fiataljainak.
 
Szereplők: Bódi Magdi
                   Lányok: Erzsi, Lili,Teréz, Ili
                   Angyalok: első és második angyal
                   Ördögök: Lucifer, Történész, Kampányszakértő, Fiatal és Öreg ördög
 
Első jelenet – a pokol (ördögök egy asztal körül ülnek)
 
Lucifer:
Kedves Kartársaim! A pokol-főtanács rendkívüli ülését ezennel megnyitom. Összejövetelünk oka annak megvitatása, hogy is állunk az Isten-ellenes küzdelmünkben, miután egyre-másra arról értesülünk, hogy a pápák – mint Jézus földi helytartói – immár évtizedek óta soha nem látott mértékben avatnak újabb és újabb boldogokat és szenteket. Mi az oka erőtlenségünknek? Elfelejtettük a szakmai fogásokat? Miért nem tudjuk olyan hatékonyan félrevezetni az emberiséget, mint korábban? Fő ellenségünk, Jézus megjelenése óta, vagyis immár kétezer éve nem tudunk olyan fényes eredményeket elérni, mint annak előtte. - Felkérem a pokol történészét, adjon egy rövid visszatekintést korábbi dicsőséges működésünkről.
 
Történész:
Mint tudjuk, az emberek alapvetően családokban élnek. A család egy erős szövetség, ahol a szülők nagy hatással tudják alakítani gyermekeik gondolkodás- és életmódját. Az emberiség elleni harc legfőbb frontja tehát a család élete ellen irányul. Nagy Vezérünk, Lucifer már említette, hogy Jézus megjelenése előtt sokkal eredményesebbek voltunk. Ez azért sikerülhetett, mert a házastársak egymás iránti hűsége ismeretlen volt. A férfiak kényük-kedvük szerint cserélgették az asszonyokat, egyetlen cél lebegett csak előttük: hogy utóduk szülessen. Az utód fontosabb volt, mint a gyermek anyja. Az anyát ha kellett, kirakták az utcára, aztán az a nő – ha nem akart éhen halni - eladta magát rabszolgának, vagy prostituált lett belőle. Emlékszem, volt egy olyan eset a görögök földjén, Milétosban, ahol a nők fellázadtak az ellen, hogy őket csupán „szülőgépnek”, vagy prostituáltnak használják a férfiak, ezért inkább öngyilkosok lettek. Valóságos járvány lett az öngyilkosságból. Már attól kellett tartanunk, hogy kipusztul az egész város. Szerencsére azonban kitaláltunk egy ördögi ötletet: ha nincs feleség, akkor a férfiak beérik a rabszolganőkkel is. Így is lett. A feleségek öngyilkossága nem csökkentette a férfiak bujálkodási kedvét, és a rabszolganőkhöz fordultak. Eleinte ugyan kicsit finnyásak voltak, mert rangon alulinak tartották a rabszolganőket, de kellően megrontott természetük – hála ördögeink erőfeszítésének – meghozta a kellő gyümölcsöt. Vagyis röviden összefoglalva: az ókori görög-római társadalomban a családokat sikerült szétvernünk.
 
Lucifer:
Meg is kapták érte elismerésünket, előléptettük őket fő-ördögnek. De mondd csak tovább...
 
Történész:
Ekkor azonban egy sajnálatos fordulat következett be. Megjelent a földön fő ellenségünk, Jézus.
Valami isteni erővel rá tudta venni az őt követőket, hogy házastársaikat nem cserélgessék, mint az alsóneműt, hanem legyenek hűségesek egymáshoz. Elképesztő módon a férfiak ezután nem bujálkodtak a prostituáltakkal és rabszolganőkkel, hanem önmegtartóztatásban éltek egészen a házasságkötésig, utána pedig hűségben egészen életük végéig. Ezeknek a keresztényeknek a család szent és sérthetetlen. És mindezt fő ellenségünktől, Jézustól tanulták el. Jézus ugyanis nem nézte le a nőket, hanem tisztelte őket. Ez valami képtelenség: tisztelni és szeretni egy embert, különösen egy nőt?! Ez volt Jézus csodafegyvere ellenünk, a pokol urai ellen: a szeretet törvénye.
Sajnálatos módon egyre többen követik a szeretet útját, képesek ezek az oktalan keresztények inkább meghalni Jézusért és az ő tanításáért. Az Egyház és annak vezetője, a pápa pedig kitalálta megjutalmazásuk módját is: boldoggá és szentté avatja őket, ami a legnagyobb elismerésnek számít a keresztényeknél. Különösen Szent II. János Pál pápa járt elől a szenttéavatások ügyében, de jelenlegi utóda sem hagyta abba ezt a – számunkra – katasztrofális tevékenységet.
 
Lucifer:
Köszönöm a tájékoztató összefoglalást Történészünknek. Most pedig hallgassuk meg a pokol kampányszakértőjét, mit tud ajánlani hatékonyabb munkánk érdekében.
 
Kampányszakértő:
Tisztelt Vezérünk, Lucifer! Kedves Kollégák! Mindig a legegyszerűbb megoldás a legjobb és legeredményesebb. Ha a házastársakat már nem tudjuk félrevezetni, mert Jézust követik, akkor nem marad más, mint a fiatalok félrevezetése. Vagyis azokat kell behálózni, akik még nem házastársak. El kell érni, hogy ne is legyenek házastársak. Ha nem tesznek esküt a házastársi hűségre, akkor nincs is mit betartani. Vagyis a hűség csodafegyverét hatástalanítani kell.
 
Fiatal ördög:
Hogy lehet hatástalanítani a hűség fegyverét? Egy háborús bombát vagy pokolgépet lehet hatástalanítani – ehhez még az emberek is értenek. De hogy lehet hatástalanítani Jézus csodafegyverét, a házastársi hűséget úgy, hogy még csak nem is házasok azok a fiatalok?! Ezt nem értem.
 
Kampányszakértő:
Még jó, hogy nem érted, te zöldfülü. Te még túl fiatal vagy ehhez. Gyakorlat teszi a mestert – úgye öreg ördög?
 
Öreg ördög:
Bizony úgy van. Még sokat kell tanulnod, kisöcsém. Először is tanuld meg, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne megkísérteni. A kísértés már fél siker. Megfelelő félrevezetéssel főleg a fiatalokat lehet kísértés elé állítani. Ebben komoly segítségünkre van az internet és a televízió, amit az emberek nap mint nap néznek, sokszor órákon keresztül. Különösen a fiatalok szeretik ezeket az újabb találmányokat. Ördögtársaink sugallatára sok olyan filmet néznek meg, ahol nem az önmegtartóztatás és hűség példáival találkoznak, hanem a szexualitás mindenféle perverz formájával. Az így félrevezetett fiatalok nem fogják megismerni a hűség mibenlétét. Csak el kell hitetnünk a fiatalokkal, hogy az önmegtartóztatás régimódi, és aki haladni akar a korral, az nem vár a házasságig a szexualitással, hanem amit a hormonjai kívánnak, annak eleget tesz. Így tudjuk hatástalanítani Jézus csodafegyverét, a hűséget. A házasság helyett tehát az élettársi viszonyt kell ajánlani a fiatalok számára. Ilyen egyszerű a dolog. Kampányszakértőnk érti a csíziót: valóban a legegyszerűbb megoldás a legeredményesebb.
 
Kampányszakértő:
Mindezt jól mondtad, öreg ördög. De van egy nem lebecsülendő nehézség: a boldogok és szentek.
Aggályos, hogy miként fordulhat elő mégis az, hogy egyre több keresztényt avatnak szentté a pápák. A szenttéavatások ilyen dömpingjével sosem találkoztunk.
 
Lucifer:
Valóban. Történik mindez annak ellenére, hogy hatalmas erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a szentnek mondott keresztényekről megfeledkezzenek az emberek. Újabban azonban mintha az agyonhallgatás stratégiája sem működne tökéletesen. Hadd mutassak be nektek egy felvételt, amelyet 70 évvel ezelőtt készítettünk egy bizonyos Bódi Magdiról, akinek boldoggáavatását most készítik elő Magyarországon.
 
Második jelenet – Litér, Dolgozó Lányok Szövetségének összejövetele
 
(Bódi Magdi és a lányok be, egy másik asztal körül állva imádkoznak: Miatyánk...)
 
Magdi:
Foglaljatok helyet. Ezúttal ebben a raktárhelységben tudtunk összejönni, hogy heti foglalkozásunkat megtartsuk, mert az iskola minden termében a beszállásolt katonák vannak elhelyezve. Emlékeztek a múlt heti beszélgetésünk témájára?
 
Erzsi:
Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelének egy részletéről beszélgettünk. Emlékeztetőül felolvasom:
Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (tisztaság). Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.” (Gal 5,16. 22a. 25)
 
Lili:
Igen, ezt olvastuk közösen, aztán, te, Magdi, elmondtad saját életed egyik fontos eseményét. Négy évvel ezelőtt, amikor 20 éves voltál, egy lelkigyakorlaton nagy elhatározást tettél. Mivel megtudtad, hogy szüleid nem kötöttek egyházi házasságot, s emiatt nem lehetsz apáca, elhatároztad, hogy mégis Istennek szenteled életedet. Szüzességi fogadalmat tettél, vagyis eldöntötted, hogy nem fogsz férjhez menni, noha kérőid volnának. A saját család helyett viszont itt vagyunk mi – a Dolgozó Lányok Szövetsége -, a te leányaid, akik ugyan nem vér szerint tartozunk hozzád, de úgy szeretünk, mintha saját nővérünk vagy anyánk lennél. Olyan jó veled lenni, mert melletted megtapasztaljuk azt, amiről Pál apostol is írt: a szeretetet, örömet, békességet, jóságot, kedvességet.
 
Teréz:
No meg a tisztaság, vagyis az önmegtartóztatás gyümölcsét is megtapasztaljuk, erről ne feledkezzünk el. Magdi, a te életed arra bátorít, hogy mi is legyünk bátrak, ha a tisztaság megőrzéséről van szó.
 
Magdi:
Hát, igen, ez nem könnyű. Tudjátok, nekem is könnyebb lenne egy apácakolostorban élnem, mint itt a balatonfűzfői Nitrokémia Gyárban. A férfi munkások amióta megtudták, hogy apáca szerettem volna lenni, hol azzal gúnyolnak, hogy egy apáca nem jár biciklin, mint én; meg egy apáca nem hord olyan szoknyanadrágot, mint amilyen az én gyári munkaruhám. De ez még hagyján. Sokkal inkább fáj az, amikor káromkodnak, vagy amikor a lányok fenekébe csípnek és jót mulatnak ízléstelen megjegyzéseiken. Máskor meggyanúsítanak, hogy sokat járok a papokhoz. Egyik alkalommal egyik munkáslány társatok – aki persze nem vallásos – szóvá tette, hogy nem hagyom őket aludni, mikor az adventi hajnali misére felkeltelek benneteket a közös leányszállón. Akkor azt válaszoltam annak a lánynak, hogy bezzeg amikor ő hajnalban jön haza valamelyik katonától, akivel az egész éjszakát eltöltötte, akkor az nem számít mások zavarásának.
 
Ili:
Ne törődj az ilyen rosszindulatú bántásokkal, Magdi. Látod, a te imádságaid milyen sokat segítettek azon a munkáslányon, akit a fiúja otthagyott áldott állapotban...
 
Magdi:
Ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, aki meghallgatta imádságomat.
 
Teréz:
Légy szíves, mondd el még egyszer, mert múltkor én nem voltam itt, és nem hallottam.
 
Magdi:
Tudjátok, melyik lányról van szó, arról a hosszú hajúról, aki az ország másik részéből jött ide dolgozni. Aztán a gyárban megismert egy fiút, akivel testi kapcsolatot létesített, és áldott állapotba jutott. Mikor megmondta a fiúnak, hogy gyermekük lesz, a fiú nem örült neki, azt akarta, hogy vetesse el a magzatot. A lány azonban nem akarta megölni magzatát, inkább a házasságkötést szorgalmazta. A fiú erről hallani sem akart. Ekkor én imádkoztam értük, majd elmentem beszélni a fiúval. A fiú azonban rám sem hallgatott, sőt inkább elköltözött a településről, hogy ne is tudjuk utolérni. Én tovább imádkoztam értük – bár emberileg nem volt esély a sikerre. Isten útjai azonban kiszámíthatatlanok. A fiút behívták katonának, és kikerült a szovjet frontra. Ott megsebesült, majd hazaküldték. Itt a lány ápolta, s végül a fiú mégis feleségül vette őt. Azóta sem tudok betelni Isten jóságával és hatalmának erejével.
 
Ili:
A háborúról jut eszembe: szüleim azt mondták, hogy hamarosan ideér a szovjet hadsereg, s attól nem sok jót várhatunk. Olyan hírek járnak, hogy a szovjet katonák leányokat és nőket gyaláznak meg, sőt meg is ölnek. Szüleim azon gondolkodnak, hová bújjunk el, ha ideér a szovjet hadsereg. Főleg engem féltenek. Te mit gondolsz erről, Magdi?
 
Magdi:
Én már jó ideje azért imádkozom, hogy fiatalon halhassak meg, és életem feláldozásával sok fiatalt vezessek el Istenhez. Remélem, a Jóisten meghallgatja kérésemet és hamarosan meglátjátok, közületek elsőnek én fogok meghalni.
 
Erzsi:
Mi meg azt reméljük, hogy egyikünknek sem kell meghalnia. De ha mégis úgy lenne, ahogy te mondtad, Magdi, akkor legalább egy közbenjárónk lesz az égben, mert Te biztosan oda jutsz és onnan fogsz nekünk segíteni.
 
Magdi:
Nézzétek, az biztos, hogy Istenünk kezében vagyunk, és Ő nem lesz hálátlan azokkal, akik szeretik Őt és érte szentelik életüket. Az is biztos, hogy én nagyon szeretnék a mennyországba jutni.
 
Lucifer: (asztalánál felállva és a lányok felé mutatva)
Nos, kedves pokolbéli társaim, ez a felvétel 70 évvel ezelőtt készült. Mit gondoltok, mi lett a vége?!
Sajnos, a lehető legrosszabb: egy szovjet katona erőszakot akart elkövetni Bódi Magdin, aki védekezett, mire az az őrült katona hat lövéssel megölte. A 24 éves munkáslány utolsó szavai ezek voltak: „Uram Királyom! Végy magadhoz!”
 
Fiatal ördög:
Miért mondod ezt rossz megoldásnak? Elvégre egy kereszténnyel kevesebb – ez nem rossz! Nem?!
 
Lucifer:
Eh, te nem értesz semmit! Nem tudod felfogni, hogy vértanúságáért a pápa szentté fogja avatni ezt a lányt, és benne példaképet fognak kapni a magyar fiatalok?! A vége valóban az lesz, hogy életének feláldozásával sok fiatalt fog Istenhez vezetni. Nem hozzánk, hanem Istenhez! Kukucskálj csak be egy kicsit a mennyországba, magad is láthatod az előkészületeket... (mindenki ki, angyalok be)
 
Harmadik jelenet – a mennyország (a lányok asztalánál helyet foglalva)
 
Első angyal:
Most érkeztem vissza a földről, ahonnan egy nagyon idős asszonyt hoztam magammal. Valamikor fiatal korában a mi kedves Bódi Magdink lánycsoportjába tartozott. Nagyon vágyott már a mennyországba jutni, és sokszor kérte a mi Magdink közbenjárását. Erzsinek hívják. Temetésén egy igen szép muzsikát hallottam: Gluck operájából a „Boldog lelkek táncát”. Hallgasd csak...
(felvételről, vagy fuvolával, esetleg hegedűvel előadva)
 
Második angyal:
Ez valóban nagyon szép. Érdekes, hogy az emberek milyen jól ráéreznek a mennyország örömére. Mert a mennyország valóban olyan öröm, miként a tánc is öröm. Boldogságot okoz a tánc – ezt jól tudják az emberek. A táncot nem lehet egyedül végezni, ahhoz többen kellenek. Minél többen táncolnak, annál nagyobb a boldogság. Így van ez minálunk is: minél többen vannak itt a mennyben, annál nagyobb a boldogságuk. Itt sosem lesz kiírva, hogy „megtelt”. Akik Istent akarják dicsőíteni, azok számára mindig lesz hely a mennyben.
 
Első angyal:
Tudod, ki segítette az én Erzsimet ide a mennyországba? A mi Bódi Magdink, akihez Erzsi egész élete folyamán buzgón imádkozott. Gyakran mondta el ezt az imádságot:
Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé. „Uram Királyom! Végy magadhoz!” - ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre. Ámen.”
 
Második angyal:
Ezt nevezik az emberek a „szentek egyességének”, ami azt jelenti, hogy a szentek egységesek, és segítik egymást. Bódi Magdi segítette Erzsit, s most már a szentek közösségével együtt segítik mindazokat, akik Erzsihez hasonlóan kérik a mi Magdink égi közbenjárását. Dicsőség az Istennek, amiért egyre többen kapcsolódnak be a boldog lelkek táncába.