Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Krisztus Mária által fog győzni!” (Boldog II. János Pál pápa) – 2011. május 13.

l./ Idén halmozódnak az évfordulók. A budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola most ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Több, mint 300 diákja 10-ik alkalommal vett részt kerékpárral a Mindszenty-zarándoklaton.

Amúgy idén van 40-ik évfordulója Mindszenty József bíboros, hercegprímás külföldre távozásának; 20-ik évfordulója annak, hogy bebalzsamozott és épségben megmaradt holttestét Máriazellből hazahozták, és a esztergomi bazilika kriptájában örök nyugalomra helyezték. A Pannonia Sacra diákjainak kerékpáros zarándoklata során keresztet állítottak Pilisszentléleken, az egykori pálos kolostor romjainál. Miközben a gyerekekkel együtt kerekező P. Bátor Botond pálos szerzetes, tartományfőnök a kereszt megáldását végezte, a gyerekek a fűben ülve pihentek és figyeltek. Vajon mit fogtak fel abból, hogy ők most egy Magyarországért végzett engesztelő zarándoklaton vesznek részt? Botond atya példája bizonyára megmaradt bennük: kerékpározás közben ne a kátyúkra figyeljenek, hanem az irányra; a lelki életben sem a hibákra kell koncentrálni, hanem előre kell nézni, hogy a jó irányt tudjuk tartani. A frappáns hasonlaton kívül mit fogtak fel a 8-10 éves gyerekek az engesztelő zarándoklat mibenlétéről? Mit jelent engesztelni?

2./ De vajon mit fogott fel az a három hasonló korú gyerek Szűz Mária üzenetéből? 94 évvel ezelőtt a mai napon – 1917. május 13-án – Fatimában a Szent Szűz a három pásztorgyereken keresztül imádságra, megtérésre és bűnbánatra szólította fel a világot. Vajon mit érthetett ebből a három gyerek? Lehet, hogy nem sokat, de az üzenetet továbbították. S ez az üzenet ma időszerűbb és sürgetőbb, mint valaha. A mindent megengedés szellemiségének terjedése ma sokkal súlyosabb fenyegetést jelent a keresztény erkölcsi normákra, mint bármikor korábban. A vérzivataros XX. szd. elején Szűz Mária ezért fordult felhívással az emberiséghez, különös módon egyszerű gyerekek közvetítésével. Az ő értelmi felfogásuknak megfelelően nagyon egyszerűen így fogalmazta meg üzenetét: imádság és bűnbánat.

     Jézus ezzel a mondattal kezdte meg nyilvános működését: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1, 15) Fatima üzenete lényegében ennek a megismétlése.

     Jézus a kereszten Szent Anyjára bízta az egész emberiséget, és a Szent Szűz valóban hathatós közbenjáró volt a történelem folyamán. Gondoskodó, féltő anyai szeretetének megnyilatkozása a fatimai jelenéssorozat is, mely 1917. május 13-tól október 13-ig minden hónapban megismétlődött.

Boldog II. János Pál pápa ellen pontosan 30 évvel ezelőtt, a mai napon kíséreltek meg gyilkosságot, amit azonban – a Pápa szavaival élve – egy anyai kéz elhárított. A Pápa Szűz Máriának köszönte meg a merénylet meghiúsulását. Egyik könyvében leírja, hogy a merénylet során először nem is gondolt arra, hogy éppen aznap van a fatimai jelenés évfordulója. Csak utána ismerte fel, hogy Mária szavai, melyeket a három pásztorgyereknek mondott, éppen a XX. szd. vége felé beteljesülni látszanak. (vö. Átlépni a remény küszöbén, 249)

     Boldog II. János Pál pápa egész életében meggyőződéssel vallotta, hogy „Krisztus Mária által fog győzni, mert Ő azt akarja, hogy az Egyház győzelmeit Mária hozza el nekünk ma is és a jövőben is.”

3./ Nem lehet véletlen, hogy Mária az üzeneteit két esetben is gyermekekhez intézte: a XIX. szd-ban Lourdesban Bernadetthez, a XX. szd-ban Fatimában három 7-10 éves gyermekhez. A három portugál látnok közül Ferencet és Jácintát már II. János Pál pápa a boldogok közé emelte, míg Lúcia – a harmadik látnok – majdnem egy időben távozott a földi világból II. János Pál pápával. (2005. február 25-én, míg a Pápa április 2-án halt meg.)

     A bűnbánatra szólítás anyai kérés. Mária – égi édesanyánk – kéri az emberiséget, gyermekek közvetítésével, a bűnbánatra és megtérésre. Hogy felfogták-e a látnokok az anyai kérés súlyát – nem tudom. De hogy a komolyságát érezték, az bizonyos. Hogy a Pannonia Sacra iskola kerékpározó zarándokai felfogják-e az engesztelés súlyát – nem tudom. De hogy a 10 éve ismétlődő nagyszabású zarándoklat komolyságát érzik, az bizonyos. Bizonyára érzik, hogy ők most valami fontosat tesznek. Valami nagyon nagyot az Istenért és Hazáért. Az általuk felállított kereszten ez a két szó olvasható: Istenért, Hazáért. Ez olyan egyszerű üzenet, mint amilyen a Szűzanyáé volt Fatimában: imádság és bűnbánat. Végül is azoké az Isten országa, akik megértik ezt a két szót.