Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Föl kell hurcolkodnunk a világhálóra!” - 2011. X. 21.

1./ Missziós munkára van szükség! - mondta Boldog II. János Pál pápa első magyarországi látogatásakor a magyar püspököknek, 1992-ben. Az azóta eltelt 19 évben mégis többször hallottam azt a kijelentést, hogy missziós ország lettünk, mint a nagy Pápa buzdítását: missziós munkára van szükség. Na de hogyan végezzünk missziós munkát? - kérdezhetnénk. Menjünk ki az utcára evangelizálni? Vannak, akik ezt is megteszik. A Regina Pacis közösség egyik tagja beszámolt az Egyházközségi Napon arról, hogy ők kettesével mennek ki az utcára evangelizálni. Egyikük megszólítja a járókelőt, a másik pedig magában végig imádkozik, hogy a Szentlélek nyissa meg annak a megszólítottnak a szívét az üzenet befogadására. Előfordul, hogy durván elzavarják őket, de gyakrabban fordul elő siker. S egy-egy ilyen evangelizálás után a Regina Pacis közösség tagja feldobódva megy haza, s az örömtől még az álom is nehezen jön a szemére. Ez missziós munka, miként az is, ha rászorulókról gondoskodnak, betegeket látogatnak. Teréz anya nővérei ugyanezt teszik a hajléktalanokkal a Tömő utcában. Kedden mondta nekem a villamoson a legalább húsz éve hajléktalan Peti, hogy borotválkozni megy a Teréz-anya nővéreihez a Tömő utcába. Borotválkozni muszáj mondta -, mert a jövő héten valami munkát fog kapni és ahhoz rendesen kell kinézni.
Missziós munkára van szükség hazátokban - mondta Boldog II. János Pál pápa. Hogyan végezhetnénk még más formában is missziós munkát? A Budapesten élő kolozsvári költő, Kányádi Sándor néhány mondata jut eszembe, melyet egy interjú alkalmával fogalmazott meg.
Mindent meg kell ragadnunk a fönnmaradásért: meg kell becsülnünk a mai technikát, és minden kulturális lehetőséget igénybe kell vennünk, hogy megmaradjunk! A Duna Televízió sokat segíthet, és az internetre is, a világhálóra, minden javainkkal föl kell hurcolkodni! Ez olyan fontos ma, mint a könyvnyomtatás vagy a kereszténység fölvétele volt annak idején! Így megteremtődhet a haza a magasban, és a budapesti magánmagyar kapcsolatba léphet az új-zélandi magánmagyarral.
Kányádi Sándor gondolatai elsősorban a nyelvi és nemzeti megmaradásra vonatkoznak, de alkalmazhatjuk a hitbeli megmaradásra is, a missziós munkára is. Az is missziós munka lehet, ha valaki plébániai honlapot szerkeszt, ahhoz anyagot gyűjt és gondolatokat tesz fel a világhálóra. Sőt, még a fiatalok között népszerű "chat"-elés is lehet missziós munka, amennyiben azt a keresztény közösségépítés, kapcsolattartás érdekében gyakorolja. Persze a gondolatok igényes megfogalmazása is a missziós munka része kell legyen, és nem lenne szabad behódolni a divatszerűen terjedő primitívségnek. Azzal az igényességgel kellene minden gondolatot leírni, mint ahogy egy írásbeli magyar érettségit megfogalmaz. Miért ne lehetne ez a trendi? Miért ne lehetne ez a menő?

 

2./ Aba-Novák Vilmos festőművész szeptember 29-én volt 70 éve, hogy meghalt. Rövid életének egyik jelentős alkotása az 1937-es párizsi világkiállításra készített Pannó-ja, melyért a világkiállítás nagydíjában részesült. A monumentális (28 x 8 m-es) festmény párizsi kicsomagolásakor ott volt Pablo Picasso is, s mikor meglátta a művet, spontán módon így kiáltott fel: ki ez a barbár zseni?
A panneau (fr. - pannó) a reneszánszban szokásos festett falvédő lap volt, mely aztán vászonfestmény formájában élt tovább. Aba-Novák pannóján látható egy kard, melyre franciául ez a felirat van írva: A magyar kard ezer éve védelmezi Magyarországot és az európai műveltséget. De ha a hatalmas alkotás egyik fő alakjára Kapisztrán Szent Jánosra, a törökverő Hunyadi János harcostársára gondolunk akkor azt is mondhatjuk, hogy a magyarok a keresztény Európa bástyái is voltak a 150 éves török uralom idején.
Magyarország ezer éve nem csak az európai műveltség védelmezője, de a keresztény hit védője is. Ezer éven keresztül missziós munkát végzett, amennyiben őrizte és védte hitét a tatár, a török és a szovjet ateizmus ellen. Napjainkban másféle missziós munkára van szükség hazánkban - ahogy Boldog II. János Pál pápa említette. Ilyen missziós munka az, amit Kányádi Sándor bácsi mondott az interjúban: föl kell hurcolkodnunk a világhálóra, hogy megvalósuljon az Illyés Gyula által megfogalmazott haza a magasban. Ezt a missziós munkát csak olyan minőségben szabad de kell! - folytatni, mint amilyen igényességgel alkotott Aba-Novák Vilmos, vagy nemzetünk és egyházunk sok más kiválósága!