Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Férfinak és nőnek teremtette”, 4. - 2022.05.09.

1./ A bibliai teremtéselbeszélésnek a címben említett mondata - „férfinak és nőnek teremtette őket” (Ter 1,27) – az embert bensőséges kapcsolatba hozza Istennel. - írja a Katolikus Nevelés Kongregációjának hasonló című dokumentuma. (31).

A dokumentum XVI. Benedek pápát idézi, aki szerint a férfi és nő kettősségének a „gender” általi tagadása valójában az ember teremtményi szemléletét zárja ki; ha pedig a férfi és a nő kettőssége nem teremtett adottság, akkor a család sem létezik többé, mint a teremtéssel meghatározott valóság. (34)

 

A gender-ideológia tehát Isten- és családellenes. XVI. Benedek pápa korábban így írt a család társadalmi szerepéről:

Az Egyház a családban látja a legfontosabb értéket, amit meg kell védeni minden olyan támadástól, aminek célja, hogy aláássa a családban lévő szolidaritást, vagy ami megkérdőjelezi annak puszta létét.

Mindennél fontosabb számunkra, az Egyház számára, hogy segítsük a családokat, amelyek minden egészséges társadalom legalapvetőbb egységei. Ezért csak a családokban alakulhat ki a generációk közötti közösség, amiben a múlt emlékezete a jelenben él, és ami nyitott a jövőre. Így folytatódik és fejlődik valójában az élet. Nem létezik valóságos fejlődés az élet ezen folytonossága nélkül, és ez szintén lehetetlen a vallásos elem nélkül. Istenbe vetett hit nélkül, Krisztusba vetett hit nélkül, aki mindenek felett a hit képességét és az élet képességét adja nekünk, a család nem képes a túlélésre. Ezt láthatjuk napjainkban. Csakis a Krisztusba vetett hit és csakis a részvétel az Egyház hitében mentheti meg a családot, másrészt csak akkor maradhat fenn az Egyház, ha a család megmarad.”

 

2./ A napjainkban terjedő LMBTQ és gender-ideológia ellen szükséges egy családbarát szemlélet kialakítása társadalmi méretekben. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben jelentette meg A boldogabb családokért! c. körlevelét, melyben többek között a következőket olvassuk a családbarát szemlélet kialakításáról:

 

Ennek a szemléletnek kialakítása inkább a civil szervezetek faladata, mint az állami intézményeké. Hatékony működésük feltételeit azonban az államnak kell biztosítania. Jelenleg szomorú tényként kell megállapítani, hogy a civil szerveződések nagy számához viszonyítva a család ügyével foglalkozók részaránya elenyészően kicsi. Minél több szervezet foglalkozik e kérdésekkel, annál jobb, feltéve, hogy munkájukat összehangoltan, a valós értékek és érdekek képviseletében, védelmében végzik. (135)

Az állam legfőbb feladata az, hogy családbarát környezetet alakítson ki a gazdasági életben, a közigazgatásban és a társadalomban. Ez vonatkozik az élet minden területére, így az iskolarendszerre, a lakáspolitikára, a munkaidőre és munkarendre, az ünnepekre stb.

A társadalmi szervezetek feladata az önszerveződés elősegítése, az egészséges család értékeinek felmutatása, ezek társadalmi elfogadtatása, a családi életre nevelés és a közösségek összefogása. Az önszerveződés történhet intézményi keretek között (mint az azonos iskolába járók családjait összefogó egyesületek, csoportosulások), a területi elv alapján (kerületi, lakóközösségi vagy például plébániai szinten), vagy különböző rétegeket megszólítva országosan. (136)

[Vannak már ilyenek. Például a NOE – Nagycsaládosok Országos Egyesülete; FICSAK – Fiatal Családosok Klubja. Ez utóbbinak központja Budapest XI. kerületében, Gazdagréten, az Előpatak utcában működik.]

A családbarát társadalmi felfogás létrejöttével elkerülhetővé válhat a kettős nevelés, amely napjainkban is sok kárt okoz. A média hatása meghatározó tényező. Az írott és elektronikus sajtó sokat tehet pozitív családkép bemutatásával, illetve a negatív szemlélet kerülésével. Tudatosan kellene boldog családokat, megelégedett, kiegyensúlyozott gyermekeket bemutatni, olyanokat, akik személyes példájukkal érvelhetnek a család értéke mellett.” (137)

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-05-07.odt31.33 KB