Címlap | Blogok | Hirdetések blogja

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP


 

 1. A héten megkezdődött a hitoktatás és az énekes zsolozsmával egybekötött felnőtt katekézis a szokásos időpontokban.

 2. Plébániánk régi hagyományát felelevenítve, folytatjuk a születésnapos gyerekek köszöntését a 9.00 órai szentmise után a hittanteremben, egy kis agapé keretében. Az érintettek jelentkezését várja Kása Kati, aki a lebonyolítás teendőit szervezi és koordinálja.

 3. Újra indul plébániánkon a Baba-Mama Klubot. Az első összejövetele most szerdán, szept. 20-án lesz 10-től 12 óráig a plébániai hittanteremben. Várjuk a babákat, mamákat kis éneklésre, mondókázásra, játékra!

 4. A templomi szkóla (gyerek kórus) várja az énekelni vágyó és olvasni
  már tudó új tagokat!
  A héten – szeptember 22-én, pénteken - kezdődnek a próbák, délután 6-tól 7 óráig a plébánián. Aki kedvet érez, jöjjön a próbára, külön jelentkezni nem kell.

Szent Ágostont idézve: "Aki énekel, kétszeresen imádkozik."

 1. A ministránsok közössége és vezetője Pál Csaba, szeretettel hívja és várja a jelentkezését, minden érdeklődő 3. osztályos vagy idősebb fiúnak, akik szívesen csatlakoznának és részt vállalnának e közösség szolgálatában és életében.

A foglalkozások időpontjai:

 • kisministránsok: minden pénteken délután 5-7.00 óráig

 • nagyministránsok: a hónap minden második péntekén: délután 6.00 órától

 1. Plébániánkon újra kívánjuk szervezni, indítani a Nyugdíjas Klubot október hónapban, havi rendszerességgel. Várja jelentkezését minden érdeklődő nyugdíjas hölgynek és úrnak, Virág Mária a szentmisék után, vagy telefonon, 06 30 9144784-es számon.

 2. Plébániánk autóbuszos zarándoklatot szervez Kálmán atya vezetésével, Győrbe 2023. október 21-én, szombaton a Könnyező Szűzanya kegyhelyre. A program részeként, megtekintésre kerül a Püspökvár és az Apor Vilmos kiállítás.

Az előzetesen meghirdetett díj változott 13.500,-Ft-ra. ami tartalmazza az ebédet és a belépőket.

Jelentkezni lehet a sekrestyében a részvételi díj befizetésével, 2023. október 1-ig.

 1. A vasárnap 18 órai szentmiséket a továbbiakban, Lápossy Péter atya, a pécsi egyházmegye papja, a pápai nagykövet titkára, fogja tartani. Péter atya állandó misézőként, kisegítőként, fog részt venni plébániánk életében. Fogadjuk szeretettel és imáinkkal támogassuk szolgálatát.

kép: