Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

Pünkösd, 2021. május 23.

1./ Pünkösd hétfőjén 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a máriaremetei kegytemplom kertjében az egyházmegyei „karizmák ünnepe”. Szentgyónási lehetőség a templomkertben, majd 12 órakor szabadtéri szentmise, Bíboros Úr vezetésével.

 

2./ Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Szentföld részére.

 

3./ A hétfői felnőtt katekézisek, énekes vesperással együtt május 31-én, hétfőn indulnak újra, este ½ 7 órai kezdettel a templomban.

 

4./ Előre hirdetjük, hogy Úrnapja előtti szombaton – június 5-én – délután 5 és 6 óra között szentségimádást tartunk a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra történő felkészülés jegyében. A szentségimádási óra kivételesen nem csendes lesz, hanem hittanosaink közreműködésével énekek és elmélkedések fognak elhangzani.

2021. május 16.

1./ A Püspöki Konferencia a járvány enyhülése okán a vasárnapi szentmisehallgatás alóli felmentést visszavonta, de aki beteg, vagy magát és környezetét különösen veszélyeztetettnek tartja, nem köteles a vasárnapi szentmisén megjelenni.

 

2./ Hétfőn – május 17-én – este tartjuk a Teréz-misét. Utána a templomban megtartjuk a járvány előtt megszokott hétfő esti felnőtt katekézist.

 

3./ A diákok plébániai hittanóráit a tanév elején hirdetett időpontokban megtartjuk.

 

4./ Pünkösd hétfőjén a máriaremetei kegytemplom kertjében kerül megrendezésre a szokásos egyházmegyei „karizmák ünnepe”. A járvány miatt minden program a templomkertben lesz. Délelőtt 10-től szentgyónási lehetőség lesz a templomkertben, 12 órakor pedig Bíboros úr szabadtéri szentmisét mutat be.

A pünkösdhétfői lelki programot különösen ajánljuk a családoknak. Alkalom a járvány miatt elmaradt húsvéti szentgyónás elvégzésére.

Húsvét 6. vasárnapja – 2021. május 9.

 

1./ Május 10.-től, hétfőtől ismét lehet tartani közösségi hittanórákat. A pénteki ifjúsági hittanórát este 7 órakor jó idő esetén a kertben, rossz idő esetén a templomban tartjuk meg.

 

2./ A Püspöki Konferencia a járványhelyzet javulására való tekintettel május 10.-től, hétfőtől kezdődően a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést visszavonja. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

A járványügyi előírások betartása (fertőtlenítőszerek használata, szájmaszk viselése, védőtávolság) továbbra is érvényben van. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

 

3./ Szombaton reggel ½ 8-kor indul templomunkból az élő rózsafüzér zarándoklat két szakasza Nagytéténybe ill. Máriaremetére. A befejező szentmise mindkét helyszínen este 7 órakor lesz.

 

4./ Előre hirdetjük, hogy pünkösd hétfőjén (május 24-én) megrendezésre kerül a máriaremetei kegytemplom kertjében a Karizmák ünnepe. Délelőtt 11 órakor kerekasztal-beszélgetés lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról a szabadtéri oltárnál, 12 órakor pedig Bíboros úr szabadtéri szentmisét mutat be ugyanott. A sátras rendezvények a járvány miatt elmaradnak, de a kegytemplom kertjében szentgyónási lehetőség lesz.

2021. május 2.

1./ Május hónap hétköznapjain a szentmisék után loretói litániát imádkozunk.

 

2./ A hónap első vasárnapján délután ½ 5-től szentségimádás lesz egyházmegyénk járvány utáni lelki megújulásáért.

 

3./ Szombaton, május 8-án Mindszenty-zarándoklat lesz Esztergomba. A bazilikában ½ 11 órakor kezdődik a főpapi szentmise.

 

4./ Előre hirdetjük, hogy a tervek szerint május 15-én kerül sor a 14. élő rózsafüzér gyalogos zarándoklatra, Budapest körül, 9 szakaszban. Templomunkban reggel 7 órakor gyülekező, ½ 8-kor indulás Máriaremetére ill. Nagytéténybe. A záró szentmise mindkét helyen este 7 órakor lesz.