Nagyböjt 3. vasárnapja – 2023. március 12.

1./ A mai naptól jövő vasárnapig tartós élelmiszergyűjtés van templomainkban.

 

2./ Pénteken az esti keresztút után, 6 órakor Teréz-mise lesz.

 

3./ Március 18-án szombaton a plébániai családcsoport keresztút-járást tart Budaörsön. Találkozó 10 órakor a budaörsi Kálvária téren.

 

4./ Március 18-án, szombaton délután ½ 3-tól lelkigyakorlatos elmélkedéseket tart templomunkban dr. Németh László pápai prelátus. A három előadásra (½ 3, ½ 4, ½ 5) szeretettel hívjuk a kedves híveket.

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2023. február 26.

1./ A mai vasárnapon országos templomi gyűjtés van a katolikus iskolák számára.

 

2./ Nagyböjt péntekjein este ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 

3./ Csütörtökön délután 5-től az oltáregylet tart összejövetelt a hittanteremben.

 

4./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

5./ A nagyvárosi életforma sajnálatos módon az elidegenedés és a közömbösség egyik melegágya, mely körgyűrűként veszi körül a városlakó embert. Egyházközségeinkben – így a farkasréti plébánián is – különböző kiscsoportok működnek azzal a szándékkal, hogy az elszigeteltségből kilépve minél többen testvéri kapcsolatokat tudjanak kiépíteni a többiekkel. A Farkasréti Házascsoport (FACSAT) minden hónap első péntekén este 9 órakor szeretettel vár minden kedves érdeklődőt összejövetelére a plébánia hittantermébe közös elmélkedésre, beszélgetésre, imádkozásra. Nem csak párosan lehet jönni. Soron következő alkalom márc. 3-án, pénteken este 9 órakor lesz.

Évközi 7. vasárnap – 2023. február 19.

1./ Hamvazószerdán (február 22.) az esti 6 órai szentmise keretében lesz a hamvazás szertartása, melyet a következő vasárnap minden szentmise után is elvégzünk.

Hamvazószerda szigorú böjti nap, hústilalommal és háromszori étkezéssel.

 

2./ Nagyböjt péntekjein este ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. Ezen a héten hamvazószerda kivételével még nem lesznek hétköznap szentmisék, jövő vasárnap sem lesz még ½ 8-as szentmise. Csütörtökön és pénteken viszont igeliturgia lesz este 6 órakor.

 

3./ Jövő vasárnap (26-án) országos templomi gyűjtés lesz a katolikus iskolák részére.

 

4./ Az évtizedek óta húzódó Anna-réti engesztelő kápolna építésére a Hegyvidéki Önkormányzat – Bíboros Úr hozzájárulásával – adománygyűjtést kezdeményezett. A kitett szórólapon megtaláljuk az adományok számlaszámát:

12001008-00155297-05200008 (Anna-rét adomány)

 

5./ A mai nappal lezáródó Házasság hete alkalmából lelkipásztori levél készült, melynek témája: mit jelent a házastársi odaadottság? A plébánosi levél az előcsarnokban lévő kis asztalról illetve a templomban álló fa perselyről elvihető.

Évközi 2. vasárnap – 2023. január 15.

1./ Kedden reggel 7 órakor lesz a Teréz-mise.

 

2./ Szerdán nem lesz szentmise.

 

3./ Csütörtök este ½ 7 órakor ökumenikus imaóra lesz, melyen igét hirdet Sánta Ibolya református lelkész.

 

4./ Pénteken este 6 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz. Kórházi gyógykezelés és azt követő lábadozás miatt jövő vasárnaptól a reggel ½ 8-as szentmise elmarad, a hétköznapi szentmisék szintén elmaradnak. A szombati előesti, valamint a vasárnap 9, 11 és este 6 órai szentmiséket dr. Kránitz Mihály professzor úr volt szíves elvállalni.