Húsvét 3. vasárnapja - 2023. április 23.

1./ Jövő vasárnap (ápr. 30.) Ferenc pápa látogatása miatt Budapest templomaiban délelőtt nem lesznek szentmisék, hogy minél többen részt tudjanak venni a Kossuth Lajos téren de. ½ 10-kor kezdődő pápai szentmisén.

A Kossuth térre előzetes regisztráció nélkül a kora reggeli óráktól legkésőbb ¼ 9-ig lehet belépni a szokásos biztonsági ellenőrzést követően. Akiknek a téren nem jut hely, a környező utcákban kivetítőn követhetik a szentmisét.

 

Azok számára, akik a pápai szentmisén nem vesznek részt, jövő vasárnap a farkasréti templomban este 6 órakor orgonás, este 7 órakor pedig csendes szentmisét tartunk. Vasárnapi szentmisehallgatási kötelezettségünknek ezen kívül szombaton (ápr. 29.) este 6 órakor is eleget tehetünk.

 

2./ Előre hirdetjük, hogy május 7-én, vasárnap a 9 órai szentmisén Bruno Thevenin atya, a Teréz-misszió alapítója mond szentbeszédet.

Virágvasárnap – 2023. április 2.

1./ Nagypéntek szigorú böjti nap. Délután 3 órakor keresztutat végzünk. A család-csoport összejövetele nagypéntek helyett egy héttel később, 14-én lesz megtartva.

 

2./ Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton a szertartások este 18 órakor kezdődnek. A feltámadási körmenet a nagyszombati szentmise után lesz.

 

3./ Húsvétvasárnap a reggeli szentmisék után ételszentelést végzünk.

 

4./ A plébániai karitász-csoport kéri, hogy aki tud rászoruló nagycsaládról, akiknek juttathatnának az összegyűjtött tartós élelmiszerekből, szíveskedjék jelezni a sekrestyében vagy irodaidőben az irodán.

 

5./ Szentgyónási lehetőségek lesznek:

- nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a reggeli szentmisék előtt fél órával

- nagycsütörtökön az estei szentmise után a virrasztás alatt este 8-ig

- nagypénteken a délutáni keresztút után 5 óráig, illetve este a szertartás után 8-ig

- nagyszombaton a szentsír nyitásától, de. 9-től 12 óráig

 

A húsvéti szentgyónás elvégzésével szerezzünk örömet az Úr Jézusnak, „aki szeretett és feláldozta magát értünk” (Gal 2,20).

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2023. március 26.

1./ Ma a Szentföld javára van országos templomi gyűjtés.

 

2./ A 14-25 év közötti fiatalok április 29-én, szombaton du. ½ 5-kor találkozhatnak Ferenc pápával a Papp László Sportarénában. Jelentkezni lehet a plébánián, március 31-ig. Az egyházi iskolások saját iskolájukban is jelentkezhetnek.

 

3./ Virágvasárnap a 9 órai szentmisén lesz a barkaszentelés.

 

4./ Az Anna-réten épülő kápolna tárgyában szórólapokat találunk az előcsarnokban lévő kis asztalon. Adományokat sárga csekken is el lehet juttatni a Hegyvidéki Önkormányzathoz, mely Bíboros úr jóváhagyásával intézi a gyűjtést. Csekket a sekrestyében lehet kérni.

Nagyböjt 4. vasárnapja – 2023. március 19.

1./ Hétfőn, Szent József főünnepén este 6 órakor lesz szentmise zsolozsmával együtt.

 

2./ Pénteken az esti 6 órai szentmise keretében kerül sor a lelki adoptálásra, vagyis ar-ra az ígérettételre, hogy valaki vállalja a 9 hónapon át tartó imádságot egy még meg nem született, veszélyben lévő magzatért. (Az imádság naponta egy tized rózsafüzér és egy rövid kis ima, melyet az ígérettételkor közösen mondunk el először.) Jelentkezni lehet szerdáig bezáróan a plébánián, telefonon is.

 

3./ Szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét az esti szentmisében ünnepeljük. (Ez egyben vasárnapi előesti szentmisének is számít.)

 

4./ Jövő vasárnaptól – március 26-tól – kezdődően ismét lesz vasárnap reggel ½ 8-kor szentmise. Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Szentföld javára.

 

5./ Jövő vasárnap (márc. 26.) a 9 órai szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét beteg, idős híveinknek, akik azt kérik. Előtte végezzenek szentgyónást. A héten kérjük jelezzék igényüket a sekrestyében vagy a plébánián irodaidőben.