Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

Karácsony utáni 2. vasárnap – 2021. január 3.

Január 6-a, szerda, Vízkereszt főünnepe parancsolt ünnep. Szentmisehallgatási kötelezettségünknek kedden este 6 órakor, illetve szerdán ½ 8-kor, 9, 11 és este 6 órakor tehetünk eleget. Mivel szerda munkanap, várhatóan az esti szentmisén lesznek többen, ezért a létszám megosztása céljából ajánlott a kedd esti 6 órai előesti szentmise igénybevétele.

Vízkereszt napján tehát vasárnapi miserendet tartunk, de a délelőtt ½ 8-as és 11 órai szentmisék csendes misék lesznek.

Szent Család vasárnapja, 2020. december 27.

 

1./ Újév napja parancsolt ünnep, ezért pénteken vasárnapi miserendet tartunk. A járványra való tekintettel kivételesen reggel ½ 8-kor is lesz szentmise.

 

2./ Szilveszter estéjének előesti szentmiséje is érvényes újév napjára. Az év végi hálaadást a csütörtök esti szentmise után tartjuk.

2020. dec. 20.

 

1./ Dec. 24-én reggel 7-kor és délután 5 órakor lesz szentmise (ez utóbbi már kará-

csonyi szentmisének számít). Éjféli szentmise nem lesz a járvány miatt.

 

2./ Karácsony napján vasárnapi miserend lesz: ½ 8, 9, 11 és este 6 órakor.

Karácsony másnapján 9 órakor és este 6 órakor lesz szentmise, ez utóbbi már

Szentcsalád vasárnapi szentmisének számít.

 

3./ Január 1-től a csendes misék 2.000, az orgonás misék 4.000 Ft-ba kerülnek.

Jövő évre már lehet szentmiséket előjegyezni.

Krisztus Király vasárnapja – 2020. november 22.

1./ A mai vasárnapon országos templomi gyűjtés van a karitász céljaira.

 

2./ A Főegyházmegye ajánlásával a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munka-csoportja létrehozott egy hiánypótló, új adatbázist „BízdRáMagad” néven.

A bizdramagad.hu/ weboldalon a várandósságtól a gyermek- és kamaszkoron át, a felnőtt élet kihívásain keresztül egészen az időskorig, a legkülönbözőbb élethelyze-tekkel küzdő emberek találhatnak eligazítást abban, hogy mely szakemberekhez, szervezetekhez, intézményekhez fordulhatnak gondjaikban. Kérjük, nézzék meg a bizdramagad.hu honlapot!

 

3./ Előre hírdetjük, hogy advent hétköznapjain – szombat kivételével – minden reggel 6 órakor lesz szentmise. A hajnali szentmisék utáni agapé a járványhelyzet miatt elmarad.