Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

2022. november 20. Krisztus Király főünnepe

Előre hirdetjük, hogy advent hétköznapjain – csütörtök és szombat kivételével – reggel ½ 7-kor lesz szentmise, csütörtökön és szombaton pedig este 6 órakor. Csütörtökön az esti szentmise után ½ 8-ig szentségimádást tartunk, mely alatt gyónási lehetőség van.

Évközi 31. vasárnap – 2022. október 30.

1./ Hétfőn este 6 órakor lesz Mindenszentek főünnepének előesti szentmiséje

(reggeli szentmise nem lesz) A hétfői felnőtt katekézis ezúttal elmarad.

 

2./ Mindenszentek főünnepén – mely parancsolt ünnep – vasárnapi miserendet tartunk, délután 3-tól este 6-ig csendes szentségimádás lesz a templomban.

 

3./ Szerdán, halottak napján reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise.

 

4./ Elsőcsütörtökön du. 5 órakor az oltáregylet tart összejövetelt a plébánián.

2022. október 1.

1./ Szombaton (október 8.), Magyarok Nagyasszonya főünnepén délelőtt 11 órakor szabadtéri szentmisét mutatunk be a Széchenyi-hegy oldalában lévő Úti Madonna kápolnánál. Eső esetén a szentmisét a templomban tartjuk meg.

 

2./ Jövő szombaton és vasárnap minden szentmise után lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

3./ Amint erről lelkipásztori levélben tájékoztatás adtunk, 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását.

2022. szeptember 11.

1./ Hétfőn lesz első alkalommal énekes zsolozsma és felnőtt katekézis. Emiatt szept. 12-én – Mária nevenapján – este 6 órakor lesz szentmise, zsolozsmával egybekötve.

 

2./ Szerdán – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – az európai püspöki konferenciák felhívására csendes szentségimádást tartunk Európa békéjéért. Emiatt szerdán este 6 órakor lesz szentmise, melyet este 7 óráig csendes szentségimádás követ.

 

3./ Szombaton – szept. 17-én – este 6 órakor lesz a Teréz-mise. Szombaton reggel 8 órakor indul a gyalogos Mindszenty-zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére.

 

4./ A héten megkezdjük a plébániai hitoktatást. Elsőáldozóknak kedden délután 5 órakor, felsős és középiskolásoknak pénteken este 7 órakor, a bérmálásra jelentkezetteknek vasárnap este 7 órakor lesz hittanóra. Elsőáldozóknak a vasárnap 9 órai szentmise után is lehetőségük van plébániai hitoktatásra, amennyiben a keddi nap nem jó.