Hitünk megvallása a népszámláláskor – 2022.09.19.

1./ A hit megvallása vallási hovatartozásunk megjelölését jelenti. A hit megvallása az Egyházban az első parancsolatból fakadó erkölcsi kötelezettség, melyet Jézus Krisztus megerősített: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) A hit megvallásának legmagasabb foka a vértanúság, ennek ellentéte a hittagadás. A hit burkolt megvallása a hit szerinti erkölcsös élet.

Hitünket több alkalommal is megvalljuk. Szavakban a szülők a gyermekük megkeresztelésekor, minden hívő a vasárnapi szentmisében imádkozott Hiszekegyben, az elsőáldozó és bérmálkozó a szentség kiszolgáltatásakor, stb. Tettekkel is megvalljuk hitünket, amikor vasár- és ünnepnap részt veszünk a szentmisén, bármilyen szabadidő-program helyett; vagy amikor a katolikus jegyes katolikus házasságot köt és nem elégszik meg élettársi viszonnyal. A böjti fegyelem megtartása is tettekben megmutatkozó hit.

Amikor nagyjából 10 évente népszámlálásra kerül sor, az is kiváló alkalom hitünk megvallására.

A Boldogságos Szűz Mária nevenapja – 2022.09.12.

1./ 1683. szeptember 12.

E történelmi dátum reggelén Bécs fölött, a Khalenbergen lévő kápolnában szentmisén vett részt Lotharingiai Károly császári hadvezér és Sobieski János lengyel király, kérve a Jóisten segítségét a Bécset ostromló török sereg legyőzéséhez. A véres csata során Kara Musztafa nagyvezér serege 10 ezer halottat, 5 ezer sebesültet vesztett, a többi török fegyverét eldobva fejvesztett menekülésbe kezdett. A nap estéjén Sobieski János a török nagyvezér sátorában írt levelet XI. Ince pápának, értesítve őt a hatalmas győzelemről. A pápa pedig annak érdekében, hogy az egész világegyház emlékezzék erre a napra, elrendelte Mária nevenapjának megülését, mert meg volt győződve arról, hogy akárcsak annak idején Nándorfehérvárnál vagy Lepantónál, úgy most Bécs mellett is Mária nevének segítségül hívása segítette győzelemre a keresztény hadakat a törökök felett.

Lelkipásztori levél, 2022.09.11

 

Kedves Testvérek!

 

1./ „Egyenes úton nem fogunk eltévedni.”

A szentendrei egyházközség dr. Kucsera Ferenc mártírhalált halt káplánjuktól vett idézettel hív rózsafüzér imádságra 2022. szeptember 23-án. A boldoggáavatásért végzett imádsághoz Farkasréten is csatlakozunk ezen a pénteken délután ½ 6 órakor végzett rózsafüzér-imádsággal. Jöjjünk el!

 

Ki volt dr. Kucsera Ferenc? 130 évvel ezelőtt, 1892. szeptember 23-án a felvidéki Léván született, 8 gyermekes szegény családban. Előbb a lévai piaristáknál, majd az esztergomi bencés gimnáziumban tanult. Papnövendékként a bécsi Pázmáneumban végezte egyetemi tanulmányait, itt is doktorált. 1915-ben szentelték pappá, majd Szentendrére került káplánként, ahol haláláig szolgált. Az 1919-es kommün kezdetétől (március 21.) állandó támadásoknak, fenyegetéseknek volt kitéve. Június 25-én a vörös terror idején ártatlanul kivégezték a Duna-parton. Életét adta másokért azzal, hogy nem árulta el az őt bántalmazó és vallató terror különítménynek (Lenin-fiúknak), hogy ki húzta meg a templom harangját, mely egy összehangolt városi felkelésre adta meg a jelet. A harangtorony kulcsa Kada Mihály plébánosnál volt, a harangot pedig egy nyolc gyermekes családapa húzta meg. Kucsera Ferenc azonban hallgatott a kínvallatás során, amivel megmentette plébánosa és a hegyekbe menekült családapa életét. Végül egy órás kínvallatás után éjszaka a Duna-parton agyonlőtték.

Évfordulókra emlékezve: 15. a 125.-ben – 2022.08.17.

1./ Kis Szent Teréz halálának 125. évfordulójának évében, a Teréz-misszió magyarországi megalakulásának 15. évében, az évközi 20. hét szerdájának szentírási szövegeiről elmélkedünk: Ezekiel próféta könyvének 34, 1-11; Máté evangéliumának 20,1-16a szakaszáról; és a 22. zsoltárról.

 

2./ Ezekiel próféta a Kr. e. VI. században élt. Juda országa ekkorra átvette a környező pogány népek bálványimádását és eltávolodott a zsidó egyistenhittől. Isten a babiloni nagyhatalmat használta föl arra, hogy megbüntesse, ill. megtérésre indítsa választott népét. Babilon elfoglalta Judát, s a lakosság nagy részét fogságba hurcolta, de a föld megművelésére bizonyos népességet ott hagyott. A maradék nép vezetői azonban behódoltak a babiloni nagyhatalomnak, nem a rájuk bízottak érdekeit védték, hanem saját meggazdagodásukat tartották legfontosabbnak. Ezekiel róluk mondja, hogy rossz pásztorok, mert nem a nyájat legeltetik, hanem önmagukat (vö. Ez 34,1-8).