Az istenszeretetről – 2022.10.10.

1./ Avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük és megszeressük… volt a válasz a kiskatekizmus „mi végett vagyunk a világon” kérdésére.

A megismerés a megszeretés összefüggésével foglalkozik a Lumen fidei – A hit világossága kezdetű enciklika, melyet még XVI. Benedek pápa készített el, de az őt követő Ferenc pápa adott ki. (vö. 26,27 pontok)

Középiskolai matematika tanárnőnk, Megyeri Antalné Ilus néni bölcs mondására mai napig emlékszem: amit az ember megismer, azt megszereti. Ez nem csak a matematikára vonatkoztatható, de például a zenére is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy minél többször hallgatunk egy klasszikus zeneművet, annál inkább megszeretjük.

Isten megismerése – 2022.10.03.

1./ Avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük…

Az 50-es években tanított kis katekizmus kérdés-felelet metodikára épült. Az első kérdés így szólt: mi végett vagyunk a világon? A válasz első része pedig ez volt: avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük. Ám Isten megismerése nehézzé vált a mi korunkban, amikor világok omlanak össze és új világok születnek; amikor a poláris erők egyensúlya megbomlik, és a két pólus közül valamelyik kizárólagosságra tör. A II. világháború után létrejött kétpólusú világ a Szovjetunió felbomlásával egypólusúvá vált. Napjainkban tanúi vagyunk egy többpólusú világ létrejöttének. Amikor egy világrend összeomlik, és az ember kiszakad egy megszokott rendből, akkor könnyen elveszíti kapcsolatát Istennel is.

Az ember aboszolút jövője: az üdvösség 2022.09.27.

1./ A család-csoport levelezőlistáján olvastam a megrázó történetet. A házaspár, miután megszületett első gyermeke, úgy döntött, hogy még egy gyermeket vállalnak, mondván: ha mi már nem leszünk, ne maradjon támasz nélkül gyermekünk, legyen testvére. Megszületett második fiúk is. Néhány év múlva először a kisebbik betegedett meg, ami miatt az édesanya kénytelen volt otthon maradni. Egy éve leukémiában megbetegedett az idősebbik, 12 éves fiú. Az itthoni kezelések nem voltak elégségesek. Gyógyulási esélyre Szingapúrban nyílna lehetőség, de az 270 millió forintba kerülne. A család most gyűjtést kezdeményezett, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a szingapúri kezelés mégsem jönne össze, az adományokat visszafizetik.

Hasonló történetekről már hallhattunk. Volt közöttük sikeres gyűjtés a gyógyulás is.

Mi végett vagyunk a világon? - 2022.09.26.

1./ Janus-arcú világban élünk.

Kettőssége abban mutatkozik, hogy egyrészt lehetőséget nyújt Isten megismerésére a szabad vallásgyakorlás biztosításával, másrészt azonban erőteljesen törekszik arra, hogy Istent elfeledtesse az emberekkel. Ez a világ impregnálja az embert Isten irányában. Ez a világ úgy lefoglalja az embert, hogy sem ideje, sem érzéke nem marad Isten számára.

A világ fejedelme, a sátán (vö. Jn 14,30) gondoskodik arról, hogy a láthatatlan Istent nagyon is látható benyomások helyettesítsék; a hallgató Istent zajok és nyüzsgés közömbösítsék. A modern látványvilág mintegy bebörtönzi az embert, s az elektronikus eszközök (internet, rádió, televízió) használata kitölti szabadidőnk nagy részét, s ha mégis maradna időnk Istenre és saját magunkra, akkor hétvégi szabadidőprogramokkal elveszi azt is. Így lesz az ember rabja ennek a látványvilágnak. Ebben a világban a legtöbb embert az foglalkoztatja, hogy „hogyan” éljen. Nem foglalkoztatja az a kérdés, amit a katekizmus megfogalmazott: „Mi végett vagyunk a világon?”

A „miért élünk” kérdéssel csak igen kevesek találkoznak. Amikor azonban betör ebbe a kényelmesen berendezett világba a háború vihara, amikor megjelenik a szenvedés, amikor elillan a béke és biztonság, akkor az ember találkozik a szorongató kérdéssel: Miért vagyunk a világon?