Lelkipásztori levél, 2023.02.04

 

Kedves Szülők! Kedves Fiatalok!

 

1./ dr. Pál Csaba – a farkasréti plébánia képviselő-testületének legfiatalabb tagja – régi ministránsunk pár hete kezdeményezte alsó tagozatos fiúk ministráns-foglalkozását, péntekenként du. ½ 5-től ½ 6-ig, abból a megfontolásból, hogy ne csak mise vagy hittanóra kapcsán találkozzanak, hanem egy állandó közösség részesei lehessenek, személyes barátságokat köthessenek és megismerkedhessenek a liturgia gazdagságával is. E célból péntekenként közösségi játékokkal, beszélgetéssel, valamint elméleti és gyakorlati ministráns-oktatással is foglalkoznak. Tervbe vették, hogy havonta egyszer a nagyobbakat is meghívnák s ezeket a találkozásokat az elsőpénteki ifjúsági szentségimádáshoz hasonlóan pizzázással zárnák le.

„Aki szelet vet, vihart arat” (Oz 8,7) – 2023.01.30.

1./ Milyen világ jön Európában?

Évszázadokon keresztül pestisjárványok és háborúk sújtották Európa népeit. Az elmúlt bő félszáz év békés időszaka úgy tűnik végleg elmúlt. A covid-járvány és annak utóhatásai, pl. tüdőembóliával kórházba kerülő poszt-covidos betegek, vagy a járvány miatt elmaradt beavatkozások miatt meghosszabbodott kórházi várólisták elénk tárják emberi mivoltunk törékenységét. A közel egy éve tartó háború eszkalálódása egyre kilátástalanabbá teszi a helyzetet, ami abból is látszik, hogy az ukrán lakosság menekülése semmit sem mérséklődött. Mindeközben a vallásos hit annyira visszaesett, hogy az Egyház Európában diaszpóraegyházzá zsugorodik. Nyilván sokan örülnek ennek, de nem tudják, hogy inkább sírni kellene emiatt. Miért? Azért, mert a vallásos hit egy kapaszkodót jelent az élet próbatételeiben.

Ozsvári Csaba emlékezete – 2023.01.23.

1./ Szép karácsonyi könyvajándék az Új Ember Kiadó Ozsvári Csaba ötvösművészről szóló megemlékezéseket összegyűjtő kiadványa: A Te arcodat keresem, Uram. A gazdag képanyagból azt emelem ki, ami a 2023. januári Adoremus füzet borítóján is látható: A három királyok hódolata, mely a pátyi Szent II. János Pál pápa-templom részére készült. Máté evangéliumában olvassuk, hogy a napkeleti bölcsek meglátva a gyermek Jézust és anyját, Máriát, leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2, 11).

Ozsvári Csaba domborművén az első napkeleti királyt térdre borulva ábrázolja, amint kezében a magyar királyi koronát nyújtja ajándékul. A művész szinopszisban láttatja a három királyok történetét Szent István királyunk történetével, nevezetesen azzal, amikor első szent királyunk felajánlotta koronáját és országát Szűz Máriának. Benczúr Gyula, Székely Bertalan festményei, Varga Imre szobrász alkotása a római Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnában és számos más alkotás örökítette meg ezt a jelenetet, de a három napkeleti bölcs látogatásával valószínűleg egyedül Ozsvári Csaba hozta összefüggésbe.

150 éve született Lisieux-i Szent Teréz – 2023.01.17.

1./ Kilencedik gyermekének szerencsés megszületéséről Boldog Zélie Martin - Kis Szent Teréz édesanyja - 1873 első napjaiban levélben számol be öccsének és sógornőjének:

„Tegnap (1873. január 2.), csütörtök éjjel fél tizenkettőkor kislányom született.”

Teréz rövid életet élt, de tisztelete annál gyorsabban terjedt el. Szent X. Pius pápa „az újkor legnagyobb szentjének” nevezte, és megindította boldoggá avatási eljárását. Utóda XV. Benedek pápa 1922-ben elismerte, hogy Teréz hősies fokon gyakorolta az erényeket. XI. Pius pápa 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatta Terézt. Szentté avatásakor a következőket mondta a pápa:

„Az isteni bölcsességnek úgy tetszett, hogy őt egészen rendkívüli mértékben ruházza fel a bölcsesség adományával. Mindenekelőtt azonban táplálta szellemét és szívét a Szentírás szemlélésével, és az Igazság Szent Lelke megnyitotta számára és megértette vele azt, amit a bölcsek és okosak elől rendszerint elrejt, és az alázatosaknak nyilatkoztat ki. A természetfeletti dolgokban olyan tudásra tett szert, hogy mások számára kijelölhette az üdvösség biztos útját.”