Isten szolgálata – 2022.11.07

1./ Mi a vallás szerepe életünkben?

Sokrétű. Azért sokrétű, mert többféle szegmens található a vallásban: közösségteremtő ereje, a közös áhítat és ima ereje, kulturális szerepe. Ezek a funkciók nem elszigetelten léteznek, hanem egymásra hatnak, egymást kölcsönösen erősítve. A vallás szerepe szociológiai megközelítésben azt jelenti, hogy az embert szolgálja, például védőfaktort jelent az erkölcsi veszélyekkel szemben, tehát a vallás az embert szolgálja. Ez azonban téves értelmezése a vallásnak. A vallás nem az ember szolgálatában áll, hanem az ember szolgálata Isten iránt.

Pontosan megfogalmazta ezt a kiskatekizmus, amikor a „mi végett vagyunk a világon?” kérdésre így válaszolt: avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgáljunk..

Lelkipásztori levél, 2022.11.01.

 

Kedves Testvérek! Kedves Fiatalok!

 

1./ Az október 23-i budapesti pedagógustüntetésen egy 18 éves pécsi – egyházi gimnáziumba járó – diáklány szájából elhangzott trágár beszéd sokaknak tetszett, sokakban pedig megütközést váltott ki. Nem a trágár szónoklat miatt térek rá erre az esetre, mert ez magától értetődőn elutasítandó. Ami miatt szóvá teszem, az a katolikusok között is megjelenő polarizálódás, ellentétes reakció: volt, aki elhatárolódott, más pedig támogatóan kiállt a slam poetry produkcióval kapcsolatban és Pázmány Péter bíboros erőteljes nyelvezetéhez hasonlította.

Ami Pázmány nyelvezetét illeti, az valóban erőteljes, karakteres – de nem trágár. A magyar irodalmi nyelv megteremtőjének kifejező erejével úgy lehetne jellemezni a diáklány előadását, hogy az trágárságtól bűzhődött. Pázmány A nyelvek vétkeirül szóló prédikációjában kifejti, miért méltatlan a fajtalan, trágár beszéd egy keresztényhez. Aranyszájú Szent Jánost idézi, aki szerint a mi nyelvünk és szájunk oly edények, melyekben Isten eleibe vitetnek a dicséretek, hálaadások, könyörgések. „Ki merné ganéjjal undokítani a tálat, melyben kedves eledeleket vitetnek a világi fejedelmek eleibe: hogy merjük mi az Isten tálait és könyörgő eszközit, a mi nyelvünket és ajkinkat, undok vétkekkel rútítani?”

Istenszeretet és bizalom – 2022.10.24.

1./ Avégett vagyunk a világon, hogy Istent szeressük… - de olykor próbára tétetik Isten által ez a szeretetünk. Amikor valami veszteség éri az embert, felteszi a számonkérő kérdést: Isten miért engedte ezt meg? Amikor elveszít egy szeretett személyt – szülőt, házastársat, gyermeket –, amikor valamilyen katasztrófa folytán elveszíti élete során megteremtett javait, nem ritkán lázadnak Isten ellen, és veszítik el Istenbe vetett hitüket.

Miért vannak ezek a próbatételek? - tesszük fel a kérdést. Szent Ágoston püspök Mózes ötödik könyvét idézve megadja a választ: „Az Úr, a te Istened próbára fog tenni benneteket, hogy megtudja, csakugyan szeretitek-e őt (Mtörv 13,4), vagyis azt akarja, hogy tudatára ébredjetek annak, hogy igazán szeretitek-e Istent.” Ágostonnak Probához – egy gazdag római özvegyhez, három konzul anyjához – írt levelében az imádság fontosságát emeli ki.

A bérmálás fontosságáról – 2022. október 17.

1./ A 2022. október 23-án történő bémálás fontos esemény plébániánk fiataljainak életében. A bérmálás kettős célja, hogy egyrészt erősítse a fiatal Istenhez fűződő kapcsolatát, másrészt erősítse az Egyházhoz való kapcsolatát. Ez utóbbi céljából a helyi egyház vezetője, a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A bérmálandó fiatalok ilyenkor élik meg az Egyházzal való egységüket. Szükségük van erre a tapasztalatra, mert korunkban sok olyan keresztény közösség kínálja magát, amely nincs kapcsolatban a katolikus közösséggel. A püspök személye láthatóvá és érzékelhetővé teszi számukra a katolikus egyházi közösség egységét.