Ninive és a mai világ – 2023.03.13.

1./ Szent VI. Pál pápa 1971-ben kiadott Octogesima adveniens kezdetű apostoli levelében foglalkozott a városiasodás problémáival. Mi váltotta ki a példátlan méretű urbanizációt? Az elmúlt évszázadokban a gazdaság alapját a mezőgazdaság adta. Az Angliából kiinduló ipari forradalom a XIX. században alapjaiban változtatta meg a társadalmakat. Az ipari fejlődés a mezőgazdaságot is forradalmasította, melynek következtében sok mezőgazdasági munkás munkanélkülivé vált, s munkalehetőség reményében elvándoroltak a nagyvárosok perifériájára. Így jöttek létre a sok milliós nagyvárosok, megalopoliszok.

A városba költözés azonban feldúlta az élet megszokott rendjét: a családot, a szomszédságot, sőt még a keresztény közösségek kereteit is. Így aztán a városlakó a magány új nemét tapasztalta meg; magányát a sokaságban, amely ismeretlenül hömpölyög körülötte, s amelyben idegen voltát mélységesen átérzi.

Lelkipásztori levél, 2023.03.11.

 

                                                                              Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!

                                                                                                                                  (Batsányi János)

 

Alkotmányos alapjog az abortusz?

 

1./ Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a 2023-as nemzetközi nőnapon bejelentette, hogy az abortuszt alkotmányos alapjoggá kívánja tenni Franciaországban.

 

A szélsőséges liberalizmus kísértete járja be a nyugati világot. Ez az eszme „tekintetre szép és csábító” (Ter 3,6), mely elbódítja a világot, és amelyért oly sokan lelkesednek – ám ez az eszme hazugsággal vegyes féligazság.

A liberalizmus téveszméjét illetően a továbbiakban Prohászka Ottokár püspök 1900. március 18-án kelt írását idézem, mint ma is iránymutató tanítást. (lásd: ÖM 21, 154-155)

A béke: az igazságosság és a szeretet gyümölcse – 2023.03.06.

1./ A napi politikában gyakran hallunk az európai értékekről, melyeket meg kell védeni.

Különös, hogy az általánosságokban említett értékek közül egy konkrét értékről beszélnek a legkevesebbet: a békéről. Pedig Szent II. János Pál pápa 1986-os béke világnapi üzenetében a békét egyetemes értéknek nevezte. Megszokhattuk, hogy a békéről minden pápa szót ejt, amióta Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére 1968. január 1. óta béke világnapját ünneplünk.

A béke mibenlétéről a II. vatikáni zsinat utolsó dekrétuma, a Gaudium et spes a következőket mondja: „A béke nem egyszerűen az, hogy nincsen háború. Nem merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. Nem valósíthatja meg önkényuralom. A békét helyesen és szabatosan »az igazság művének« kell mondanunk (Iz 32,7). Annak a rendnek a gyümölcse, amelyet a társadalom számára Alapítója, az Isten gondolt el, és a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk. A béke nincs egyszer s mindenkorra bebiztosítva, hanem folytonosan építeni kell… Amilyen mértékben bűnösek az emberek, olyan mértékben fenyeget a háború réme és ez így is marad Krisztus eljöveteléig. De amilyen mértékben egyesülnek a szeretetben, és így legyőzik a bűnt, olyan mértékben kudarcot vall az erőszak is, míg csak be nem teljesedik a szentírás szava: »Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést« [Iz 2,4]” (78)

Háború a kultúra megváltoztatásáért – 2023.02.27.

1./ A forradalmak és háborúk minden korban a hatalmi harc eszközei voltak

A nagy francia forradalom, a lenini forradalom, a kínai kulturális forradalom – hogy csak néhányat mondjak – napjainkban pedig a globális szexuális forradalom. Ez utóbbi tárgyában az utóbbi tíz évben több könyv jelent meg a magyar könyvpiacon, mint pl. Gabriele Kuby és Marguerite A. Peeters könyvei. A szerzők egy új totális diktatúra kialakulására figyelmeztetnek, mely a szabadság nevében rombolja szét a szabadságot.

Mi a cél? Márki-Zay Péter miniszterenök-jelölt a tavalyi választások idején Amerikából érkezett 4 milliárd forint rendeltetésére vonatkozóan azt nyilatkozta, hogy azt nem a pártok támogatására kapták, hanem „a kultúra megváltoztatására”. Nem fejtette ki, hogy mely kultúra megváltoztatására kapták a hatalmas összeget, de más nyilatkozatában a „sokszínűségről” beszélt, melyet ők együtt képviselnek.

Sokszínűség” - ez az a szó, melyet a manipulátorok annyira szeretnek. Miért?

A kultúra átalakításának aktivistái számára a legkeményebb dió a katolikus egyház, mert ez rendelkezik a maga egyetemes tanítóhivatalával – amit egyszerűen csak „Vatikán”-nak szoktak mondani. A katolikus egyház azért jelenti a legnagyobb problémát számukra, mert tanítása szembeszáll a serdülők részére biztosított engedékeny „nemi felvilágosítással”, az óvszer és a fogamzásgátló szerek használatával, az abortusszal, a homoszexualitással és a szexuális forradalom egyéb elképzelésivel és gyakorlataival, mint pl. az LMBTQ és a gender ideológiával.