Címlap

Farkasrét blogja

Oltáriszentség – elmélkedés, 2011. február 3.

 

1./ A Jelenések könyvéből jól ismerjük a langyos, vagy lanyha lelki életet jellemző mondatot:

Se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” (Jel 3, 15-16)

Bátorság kell az „igen” kimondásához – 2011. februrár 4.

1./ A farkasréti 436. sz. Fekete István Cserkészcsapat régi és új tagjaival kirándulás során ellátogattunk a névadó író egykori lakásába, a II. kerületi Tárogató út 77. sz. házba.

Aquinói Szent Tamás: a szentek között a legtudósabb, és a tudósok között a legszentebb (2011.01.28)

1./ Joseph Lortz professzor (+1975) megállapítása a lényegét fogalmazza meg mindannak, amit a mai nap szentjéről el lehet mondani. A XIII. században élt egyháztanító, domonkos szerzetes művészi szerkezettel felépített könyvei olyan bámulatra méltók, mint korának gótikus katedrálisai. Főművét – a Summa Theologicat – befejezetlenül hagyta. Ennek nem csak korai halála (49 éves) volt az oka, hanem úgy érezte: minden pelyva, amit eddig írt, és letette a tollat. Írásai roppant logikusak, de roppant szárazak is: teológia és filozófia együtt. De Szent Tamás nem csak nagy tudós volt, hanem nagy szent is. Kortársai vallomásai szerint sokat és áhítatosan imádkozott, keresztelési ártatlanságát haláláig megőrizte, nagyon szerényen élt és hallgatag ember volt. Elmélyült imaéletének gyümölcsei az Oltáriszentségről szóló himnuszai, melyeket a pápa megbízásából írt. Abban az időben vezették be ugyanis az új ünnepet, az Úrnapját, s ehhez Aquinói Szent Tamás írta a liturgikus szövegeket. A Lauda Sion-t, a Tantum ergo-t, vagy az Adoro te devote kezdetű latin himnuszokat ma is énekeljük templomainkban. Tamás valóban a szentek között a legtudósabb, és a tudósok között a legszentebb volt.

Szent Ágnes – a tisztaság „logója”, 2011. január 21.

1./ A IV. szd. elején Rómában vértanúhalált halt 13 éves Ágnes az egyik legnépszerűbb római szent. Neve bekerült a római misekánonba is. Halála után mintegy 60 évvel Damasus pápa verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest, Szent Ambrus milánói püspök pedig értekezett róla. Bár nevén kívül alig tudunk valami hiteleset is róla, a neve önmagában is sokat mondó. Nevét a latin agnus szóból is eredeztethetjük, mely bárányt jelent. Szent Ágnest éppen ezért karjában báránnyal szokták ábrázolni. Neve azonban két görög szóból is levezethető: a hagiosz szentet jelent, az agiosz pedig tisztát. A hite és szüzessége védelmében vértanúhalált halt Ágnes a tisztaság és a fiatal lányok védőszentje lett. A szent és a tiszta szavak nem csak a görög nyelvben állnak közel egymáshoz, de tartalmilag is összefüggés van a tisztaság és a szentség között. Szent Ágnes ókeresztény vértanút tekinthetjük a tisztaság logójának is.