Címlap

Farkasrét blogja

Az imádság a családban születik (2011. február 18.)

1./ A Házasság Hete kezdeményezés Angliából indult el, és protestáns testvéreink jóvoltából – Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa útján – 2008-ban került Magyarországra. Ebbe az igazán szép mozgalomba a katolikus egyház is bekapcsolódott. Farkasréten a családok miséjére igen szép számmal jöttek el házaspárok, hogy külön áldásban részesüljenek. Szent Pio atya áldó imádságával kaptak áldást. A televízióban is szép tanúságtételeket hallhattunk a családról. Ifj. Sapszon Ferenc karnagy, a Kodály Zoltán Kórusiskola alapítója például a következő történetet mondta el.

Pietrelcinai Szent Pio atya (1887-1968) ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók! Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!

Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről

A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: „Nem szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk.” Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá.

Urunk a kereszttel ad áldást – Betegek Világnapja 2011. február 11.

1./ Minden szentmise végén Isten áldását kapjuk. „Urunk a kereszttel ad áldást” – mondja Szent Josemaria Escrivá (Barázda 257). De hogy lehet a kereszt, a szenvedés – áldás? Ezt nem könnyű megérteni. A hívő embert az különbözteti többek között a nem hívőtől, hogy a szenvedésnek látja értelmét. A hívő ember ezért utasítja el az eutanáziát, az asszisztált öngyilkosságot. A nem hívő nemhogy áldást látna a szenvedésben, hanem értelmetlen dolognak tartja, amit ki kell küszöbölni az életből; ha más úton nem megy, akkor eutanáziával. A hitét és ezzel reményét vesztett Európában ma egyre többen tartják végső megoldásnak az eutanáziát. Több országban törvényi akadálya van ennek? Na és! Politikai technika kérdése, hogy eltakarítsák az útból a nekik nem tetsző törvényeket.