Ima az egységért – 2022.01.17.

Yves Congar OP. (1904-1995) a II. vatikáni zsinat után írt Szeretem az egyházat c. könyvében foglalkozik a keresztények egységéért végzett imádsággal. A hagyományos januári ökumenikus imahét alkalmából hasznosnak tartom a kiváló francia teológus gondolatait ismertetni.

 

1./ Az imádság különböző formái közül – kérő, hálaadó, dicsőítő, engesztelő – most a kérő imádságról lesz szó, hiszen az ökumenikus hét célja: imádság a keresztények egységéért. Az ima olyan cselekedet, amelyben alkalmazkodom Isten üdvözítő akaratához. Ebben Jézusnak az Olajfák hegyén elmondott imádsága a legszebb példa: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.” (Lk 22,42) Amíg a pogány imádság önmaga felé akarja húzni az istenséget, a keresztény ima belehelyezkedik Isten kezébe. Valahogy úgy, mint ahogy a kis gyerek belehelyezi kezét az apa kezébe, és rábízza magát. A keresztény imádság mindig Isten akaratával való egyesülést jelent. Az imádkozó alárendeli magát Isten szuverén akaratának.

Kis Szent Teréz belső missziója – 2022.01.17.

1./ A Teréz-misszió 15 éve jött Magyarországra

Budapest 2007-ben városmisszióra készült. Szép gondolat volt, hogy a városmisszióra hazánkba hozzák a missziók egyik védőszentje, Lisieux-i Szent Teréz ereklyéit. A szeptember 15-22. között tartott városmisszió előtt augusztus 30-tól előbb a pécsi, egri és váci egyházmegye, végül a főváros fogadta az ereklyét. Ezt megelőzően már májusban elindult a Teréz-misszió, Törökszentmiklóson, Holló Mihályné Magdi jóvoltából. 2008-tól évente országos találkozókat szervezett, mindig más-más régióban, s ezeken részt vett az imamozgalom francia alapítója, Bruno Thevenin atya is.

Imafelhívás a magyar nemzetért – 2022.01.09.

I. Az Őrtüzek Imádság Háza 12 héten át tartó imádságot kezdeményezett a magyar nemzetért, mely 2022. január 9-től április 3-ig tart. Az imádság hat területre terjed ki, mindegyik szándékra 2-2-2 héten át lehet imádkozni.

 1./ A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért. (január 9-től 22-ig)

 2./ A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig)

 3./ A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteltben tartsák a másik véleményét és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. (február 6-tól 19-ig)

 4./ A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól március 5-ig)

 5./ A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 19-ig)

 6./ Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig)

Több kereszténységet! – 2022.01.03.

1./ Vízkereszt ünnepéhez közeledve a napkeleti bölcsek történetére irányul figyelmünk. Máté evangéliumából tudjuk, hogy ők realista emberek lévén tudták: a világ megváltozásához hatalom tartozik. Ezért keresték először a gyermeket Heródes király palotájában. De hamar megismerték a valóságot. Az új Király, akit imádtak Betlehemben, egészen más volt, mint akit vártak. Miután megtudták, hogy Heródes királyi hatalmával csapdát állított a gyermek Jézus megölésére, felfogásukat a hatalomról, Istenről és az emberről meg kellett változtatniuk.

Mint ahogy a mai embernek is meg kellene változtatnia felfogását a világ megmentésével kapcsolatban. Válságos világban élünk, ezt mindenki látja. A globális – pénzügyi, energetikai, ökológiai, erkölcsi – válság megoldását sokan új vezetők színre lépésétől várják, akár forradalmi – azaz erőszakos – megoldásokat is kilátásba helyezve. Vajon helyes a világ megváltoztatását csupán a hatalmi elittől várni? Vajon elegendő unos-untalan ismételni a foghatatlan szlogent: „több Európát!” Helyesebb lenne ezt mondani: több kereszténységet ebbe az elkereszténytelenedett Európába!