Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú – a nők becsületének védelmezője. 2011. május 23.

1./ 1986. májusában Győrött papi lelkigyakorlaton vettem részt. A második napon ebéd után megtekintettük a székesegyházat.

Sienai Szent Bernardin: Jézus nevének felirata legjobb helyen a szívünkben van. - 2011.05.20.

 

1./ El Greco 1603-ban megfestette a toledoi székesegyház számára Sienai Szent Bernardin képét. Ferences ruhában, kezében zarándok-bottal, lábánál két földre helyezett püspöksüveggel ábrázolja a XV. század nagy itáliai hitszónokát. Az attribútumok nagyon kifejezőek. A földre helyezett két püspöki mitra arra utal, hogy Bernardin két ízben is visszautasította a pápa püspöki kinevezését. A zarándokbot felső végén fénykoszorúba foglalva a jól ismert három betűs rövidítést látjuk: JHS – Jesus hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója. Ezt a három betűt sokszor látjuk oltárokon és miseruhákon. Bernardin volt az, aki Jézus nevének nagy tisztelője és apostola lett. De hogyan lett azzá?

„Krisztus Mária által fog győzni!” (Boldog II. János Pál pápa) – 2011. május 13.

l./ Idén halmozódnak az évfordulók. A budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola most ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Több, mint 300 diákja 10-ik alkalommal vett részt kerékpárral a Mindszenty-zarándoklaton.

Boldog II. János Pál pápa az ezredforduló pozitív főhőse - 2011. május 2.

1./ II. János Pál pápa boldoggáavatása napján (2011.05.01.) a televízió csatornáin különböző vallású és különböző foglalkozású emberek órákon át beszéltek napjaink nagy tanúságtevőjéről. Ritkán adatik meg, hogy az Egyház ilyen rövid idő múltán – 6 évvel halála után – valakit boldoggá avat. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy évtizedekkel, sőt évszázadokkal később kanonizálnak egy szent életű személyt, akit az utókor már személyesen nem ismert.