Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) főünnepe, 2011. augusztus 15.

 

1./ Nagyboldogasszony – Magyarország oltalmazója
dr. Kovács Lajos Bánk OFM atya, a 85. életévében járó korábbi ferences tartományfőnök atya az augusztusi porciunkula búcsúban arról szólt a pesti ferences templomban, hogy „mai világunkban, országunkban nem kap elég hangsúlyt az a tény, hogy Magyarország 'Mária országa'. A föld uralkodói, királyai közül első szent királyunk az egyetlen, aki az országot felajánlotta Máriának, kérte, hogy oltalmazza meg hazánkat a Szent Szűz!” A járókeretre támaszkodó Bánk atya elmondta, hogy ő ezt nem győzi hangsúlyozni, de már nem sokáig lesz alkalma erre, ezért kéri, adjuk ezt az igazságot tovább, ne feledjük!

Párkapcsolati kalauz – a Bibliában! 2011. augusztus 12.

 

1./ Társkereső rovatok és oldalak régtől fogva előfordulnak az írott és elektronikus médiában, ide értve az internetet is. E helyeken hirdetésekkel és tanácsadásokkal találkozhatunk. Talán szokatlan megállapításnak számít a címbeli megfogalmazás: párkapcsolati kalauz – a Bibliában! Szokatlan, de mégis igaz. Mert az ószövetségi Tóbiás könyve például a társkeresésről tartalmaz megfontolandó gondolatokat.

Létezik „égi jel”? - Liguori Szent Alfonz életében igen! - 2011. augusztus 1.Cseh László klasszis úszónk "égi jelnek" tartotta a sanghaji úszó

világbajnokságon a 200 m-es pillangóúszásból való kiesését. Mit

gondolunk az "égi jelekről"?

A nyár a lélekgondozás ideje – elmélkedés Lk 10,38-42 szakaszról, 2011. július 29.

Jan Vermeer: Krisztus Márta és Mária házában1./ Jan Vermeer: Krisztus Márta és Mária házában c. festménye (1656 körül) a Lukács evangéliumában leírt jelenetet ábrázolja.