„Az életszentség a szív Istenre való beállítottsága” (Kis Szent Teréz) – 2021.12.17.

1./ A családfakutatás mindig érdeklődést kiváltó tevékenység volt és marad. Kit ne érdekelne, hogy családja honnan származik, kik voltak az ősei? Az ősök kutatása és számontartása Izraelben különleges jelentőségű volt, mivel a népen belül egyes törzsek vagy családok isteni eredetű jogok és ígéretek birtokosai voltak. Így lett Dávid háza a királyi méltóság örököse. Ószövetségi jövendölés szerint a Messiás Dávid király leszármazottjaként születik. Jézus gyermekségtörténetéről Máté és Lukács evangélista számol be, egyúttal Jézus családfáját is közlik. A mai evangéliumban a Máté féle családfát olvassuk (Mt 1,117), mely Jézus őseit 3 x 14 nemzedékben foglalja össze. Ennek számszimbolikus jelentése van. Megértéséhez tudnunk kell, hogy a héber mássalhangzóknak számértékük is van. A Dávid név mássalhangzóinak értéke 14 (DVD=4+6+4=14); s a 3 x 14 nemzedék felsorolása nyomatékosítja, hogy Jézus háromszorosan is a megígért Messiás, benne teljesedtek be az Ószövetség várakozásai.

Az LMBTQ- és a gender-ideológia korunk skorbutja – 2021.12.13.

1./ A skorbut hiánybetegség, melyet a C-vitamin hiánya okoz. Már az ókorban is ismerték ezt a „tengeri pestisnek” nevezett betegséget, mivel leginkább tengerészeknél fordult elő, akik nem jutottak nyers gyümölcshöz, ami a C-vitamin bevitelt biztosíthatta volna.

A felvilágosodás óta eltelt két-három évszázadban az egykor keresztény Európában felerősödött az istentagadás. Előbb a harcos ateizmus, utóbb a közöny, a hétköznapi materializmus negligálja Istent. Sokáig nem látszott ennek következménye. Ám a hiánybetegség – okozza azt C-vitamin hiánya, vagy Isten hiánya – idővel megjelenik. Napjaink ilyen hiánybetegsége az LMBTQ- és a gender-ideológia. Oka, hogy az európai népesség jelentős része száműzte Istent az életéből. Bolberitz Pál (1941-2020) megállapítja: „ahol a keresztény vallás és világnézet háttérbe szorul, ott a harcos ateizmus a posztateizmus közönyös nyugalmába süpped” (Ateizmus és keresztény hit, 9).

Lelkipásztori levél, 2021.12.10.

 

Kedves Szülők!

 

Immár második éve korlátozza életünket a covid-járvány. Emiatt 2021-ben csak kettő gyerek járult első szentáldozáshoz. A bérmálás szentségét 2020 őszén pedig főpásztori felhatalmazással mindenütt a saját plébános szolgáltatta ki, így volt Farkasréten is. Akkor úgy tűnt, hogy a hittanosok számának csökkenése miatt legközelebb csak három év múlva rendezünk bérmálást. A legutóbbi lelkipásztori levél nyomán megindult beszélgetések hatására azonban úgy látom, hogy elsősorban az egyházi középiskolákba járó diákjaink jelentkezése esetén 2022 őszén mégis megrendezhető lesz a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A bérmálás alsó korhatára a 12. életév. Ezért kérem, hogy aki gyermeke bérmálását szeretné kérni, 2021. december 31-ig jelezze igényét személyesen nálam. A továbbiakról a jelentkezések ismeretében fogok tájékoztatást adni.

Isten ideálját az emberről a Szeplőtelen Fogantatás jelzi – 2021.12.06.

1./ Egy gyakori félreértés szerint a Szeplőtelen Fogantatás Jézusnak szűzi fogantatását jelenti. Ez azonban súlyos tévedés. A szeplőtelen fogantatás Szűz Máriára vonatkozik, konkrétan azt jelenti, hogy Mária – Isten kegyelmi ajándékozásának érdeméből – fogantatásának pillanatától mentes volt az áteredő bűntől. Szűz Mária tehát egy „kivételezett” ember. De miért lett kivételezett?

2./ Szűz Mária Isten ideálja az emberről

Prohászka Ottokár úgy fogalmaz, hogy a szeplőtelen fogantatás nem tisztaság, nem szűzesség, hanem az Isten gondolata szerint való ember. A szeplőtelen fogantatás az Isten ideálját jelzi az emberről. A szeplőtelen fogantatás nem erény, nem tökéletesség, hanem tiszta, el nem bukott, bűntelen emberiség, amit így jellemezhetünk: kegyelemmel teljes.