Imafelhívás a magyar nemzetért – 2022.01.09.

I. Az Őrtüzek Imádság Háza 12 héten át tartó imádságot kezdeményezett a magyar nemzetért, mely 2022. január 9-től április 3-ig tart. Az imádság hat területre terjed ki, mindegyik szándékra 2-2-2 héten át lehet imádkozni.

 1./ A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért. (január 9-től 22-ig)

 2./ A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig)

 3./ A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteltben tartsák a másik véleményét és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. (február 6-tól 19-ig)

 4./ A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól március 5-ig)

 5./ A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 19-ig)

 6./ Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig)

Több kereszténységet! – 2022.01.03.

1./ Vízkereszt ünnepéhez közeledve a napkeleti bölcsek történetére irányul figyelmünk. Máté evangéliumából tudjuk, hogy ők realista emberek lévén tudták: a világ megváltozásához hatalom tartozik. Ezért keresték először a gyermeket Heródes király palotájában. De hamar megismerték a valóságot. Az új Király, akit imádtak Betlehemben, egészen más volt, mint akit vártak. Miután megtudták, hogy Heródes királyi hatalmával csapdát állított a gyermek Jézus megölésére, felfogásukat a hatalomról, Istenről és az emberről meg kellett változtatniuk.

Mint ahogy a mai embernek is meg kellene változtatnia felfogását a világ megmentésével kapcsolatban. Válságos világban élünk, ezt mindenki látja. A globális – pénzügyi, energetikai, ökológiai, erkölcsi – válság megoldását sokan új vezetők színre lépésétől várják, akár forradalmi – azaz erőszakos – megoldásokat is kilátásba helyezve. Vajon helyes a világ megváltoztatását csupán a hatalmi elittől várni? Vajon elegendő unos-untalan ismételni a foghatatlan szlogent: „több Európát!” Helyesebb lenne ezt mondani: több kereszténységet ebbe az elkereszténytelenedett Európába!

Lelkipásztori levél, 2021.12.25.

 

Kedves Testvérek!

 

Karácsonykor kicsik és nagyok megállunk a betlehemi makett előtt. A kicsik tágra meredt szemmel tekintenek a betlehemi figurákra, a nagyok pedig visszaemlékeznek gyermekkoruk karácsonyaira. Ez nagyon jó. A betlehemnek van idillje is, ugyanakkor komoly tanítása is.

Mit tanít a betlehem?

 

1./ A csoportosan villamoson, vonaton utazó gyerekek felszálláskor igyekeznek a menetiránnyal szemben, lehetőleg ablak melletti „jó helyeket” elfoglalni. A felnőttek is így vannak ezzel.

Jézus a vendégségben elfoglalt „jó hellyel” kapcsolatban meglepő tanácsot ad: „foglald el az utolsó helyet…, mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.” (Lk 14, 10-11)

Jézus születésével az utolsó helyet foglalta el: barlangistálló, jászol, szalma – ennél szegényesebb helyen nem születhetett volna. Erről szól Gárdonyi Géza karácsonyi éneke:

A holnap egyháza és a kisebbségben élő keresztény – 2021.12.20.

1./ Joseph Ratzinger: Milyen lesz az Egyház 2000-ben?

Egy 1979-ben – még müncheni bíborosérsekként – megjelent írásában egyre inkább megvalósuló meglátásokat olvashatunk.

Kicsi lesz... A hívek számának csökkenése következtében sok társadalmi kiváltságát is le fogja adni. Az eddigiekhez viszonyítva sokkal inkább önkéntes közösségként jelenik meg, amelyhez csak egyéni döntéssel lehet csatlakozni... Szegény lesz, a kicsinyek Egyháza... De a sokféle leválás megpróbáltatása után a bensőségesebb és leegyszerűsödött Egyházból nagy erő fog kiáradni. Ugyanis abban az apróra megtervezett világban az emberek kimondhatatlanul magányosak lesznek. Majd ha Isten már egészen eltűnt, megtapasztalják teljes és borzasztó szegénységüket. Akkor majd a hívők kis közösségét mint valami egészen újszerűt fogják fölfedezni, mint reményt, ami őket is érinti, mint választ, ami után titkon mindig sóvárogtak.